Les bones dades econòmiques d’El Corte Inglés han de repercutir en la millora de les condicions laborals

el-corte-inglesEl darrer diumenge del mes d’agost, com és tradicional, va tenir lloc la junta anual d’accionistes del grup empresarial El Corte Inglés.

En aquesta ocasió, a més d’aprovar-se els comptes corresponents a l’any 2014, l’ordre del dia incloïa un fet històric: l’aprovació per part de la junta de la venda del 10% de les accions a una persona aliena al clan de fundadors Areces, una operació valorada en 1000 milions i tancada amb el beneplàcit de la majoria d’accionistes del grup.

Quant al resultat dels comptes l’augment d’ingressos en un 2,6% pel que fa a l’any precedent, suposa el major ritme de creixement des del 2007 i l’elevació de les vendes per primera vegada des de 2010, la qual cosa fa visualitzar una senda de recuperació d’aquest gran grup de la distribució espanyola. Quant als beneficis, aquests sofreixen una forta baixada malgrat l’increment de les vendes, el que s’explica per les despeses financeres suportades en 2014 pel refinançament del  deute, mentre que en l’anterior exercici es produïa la venda de la meitat de la seva financera, la qual cosa va contribuir significativament a augmentar els seus guanys.

Per empreses, les divisions d’assegurances, informàtica i viatges, així com la cadena de roba Sfera i la seva xarxa d’òptiques són les que reporten ingressos a la companyia, mentre que Hipercor, Supercor i Bricor tanquen l’any en nombres vermells. Quant als grans magatzems El Corte Inglés tenen pèrdues tot i que les vendes van remuntar  un 3,6%, (un percentatge molt per sobre de l’increment mitjà del comerç minorista en aquest període que va ser d’un 1,2% per a les grans superfícies), resultant un benefici final de -0,6%, fet remarcable si tenim en compte que aquest segment de la companyia suposa el 60,1% de l’aportació en la xifra de negoci.

Pel que fa a la plantilla i tot i que la companyia no ha dut a terme cap operación de reducció de la mateixa si es veu clarament un descens en les xifres de personal dels 93.222 de 2013 als 91.437 l’any 2014, fet que la Direcció explica per no haver-se comptabilitzat en aquest exercici els treballadors de la financera que ja no és titularitat al 100% del grup Corte Inglés, la qual cosa si queda clar és un descens de les despeses de personal en un -0,4%.

Des de la Unió General de Treballadors ja vam apuntar durant tot l’exercici, ara analitzat i aprovat, dades que coincideixen totalment amb el publicat per la companyia. L’ascens en les vendes que ha portat aparellat un increment en la càrrega de treball del personal, el descens en la plantilla, per no haver estat cobertes la majoria de les vacants que s’han vingut produint i la situació econòmica de cada segment de negoci.

Certament, celebrem que les magnituds econòmiques analitzades recolzin la idea d’una senda de recuperació del negoci després d’uns anys especialment durs per a l’economia del sector, no obstant això, no podem obviar que aquesta recuperació deu anar de la mà de la recuperació de les condicions laborals de la plantilla, fortament danyades en els temps de crisis, per la qual cosa entenem que aquesta deu ser la prioritat per a aquesta companyia en la qual s’albiren aires de canvi.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*