2014: L’ANY DE LA PRECARITZACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL

EPA-IV-20141-644x320Tot i que en el conjunt de l’any l’atur s’ha reduït, en el darrer trimestre a Catalunya hi ha 30.500 persones més en aquesta situació

Infografía sobre la EPA del IV trimestre del 2014: La recuperació ficticia

Barcelona, 22 de Gener de 2015

Catalunya tanca l’any 2014 amb una taxa d’atur del 19,88% i amb 756.500 persones en situació de desocupació, segons les dades de l’EPA del quart trimestre: 30.500 persones més que el trimestre anterior (+4,2%), i 83.000 persones menys que l’any 2013 (-9,89%).

A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 23,7%, amb 5.457.700 persones en situació de desocupació, 30.100 persones més que el trimestre anterior (+0,55%) i 477.900 menys que ara fa un any (-8%).

A Catalunya, la població activa s’ha incrementat en 3.800 persones respecte al trimestre passat, però s’ha reduït en 33.700 persones respecte al mateix període de l’any anterior, situant-se en un total de 3.804.600 persones.

Pel que fa la població ocupada, se situa en 3.048.100 persones, amb una reducció de 26.700 persones respecte al trimestre anterior i un increment de 49.300 persones respecte l’any anterior.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre s’ha situat en el 19,88%, un 0,8% més que el trimestre anterior i un 1,99% menys que el mateix trimestre de l’any 2013.

La taxa d’ocupació s’ha situat en un 50,2%, un 0,5% menys que el trimestre anterior i 0,94 punts percentuals més que el mateix trimestre de l’any anterior.

La taxa d’activitat però es manté en el 62,6% del trimestre anterior i 4 dècimes menys que el mateix període de l’any 2013.

Pel que fa la taxa de temporalitat, s’ha situat en el 17,79% i la taxa de parcialitat, el percentatge de població ocupada que treballa a temps parcial, se situa en el 14,81%.

Pel que fa les províncies, Tarragona és la que presenta una taxa d’atur més alta, amb un 23,1%; seguida de Girona, amb un 22,4%; Barcelona, amb un 19,5%, i Lleida, amb un 14,4%. Cal remarcar que respecte al trimestre anterior, la taxa d’atur s’ha  incrementa a la totes províncies, mentre que respecte al quart trimestre de l’any 2013, la taxa d’atur s’ha reduït a totes.

L’any ha acabat amb 451.400 persones en situació d’atur de llarga durada, un increment de 7.700 persones respecte al trimestre anterior, i ja representen el 59,67% de les persones en situació de desocupació.

Pel que fa a la població jove, la taxa d’atur durant aquest trimestre se situa en un 45,93%, 26 punts percentuals per sobre de la taxa d’atur general i la taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 59,69%.

Respecte al nombre de persones estrangeres en situació de desocupació, s’ha reduït un 8,5% respecte a l’any anterior, però s’ha incrementat un 6,8% respecte al passat trimestre, i representen el 25,8% del total de persones en situació d’atur.

Per sectors, s’ha de destacar en aquest quart trimestre, s’han destruït 26.700 llocs de treball respecte al trimestre anterior i s’han creat 49.300 respecte al mateix període de l’any anterior, destacant els 31.800 trimestrals i els  56.700 anuals del sector dels serveis. Els serveis han perdut 28.700 llocs de treball respecte al trimestre passat però s’han creat 14.900 respecte l’any anterior. La indústria ha destruït 9.300 llocs de treball en un trimestre, però ha creat 5.200 respecte l’any 2013. La construcció ha creat 13.000 llocs de treball respecte el trimestre anterior i 5.200 des de fa un any. L’agricultura però, ha perdut 1.700 llocs de treball respecte el trimestre anterior i 2.800 en un any.

Amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. En aquest sentit, aquest trimestre 111.900 llars no tenen cap perceptor d’ingressos, 223.600 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació i 205.100 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la nostra organització valorem el 2014 com l’any de la precarització del mercat de treball. Malgrat la reducció de la taxa d’atur i la creació d’ocupació respecte l’any 2013, Catalunya tanca l’any amb 30.500 persones més en situació d’atur i amb la destrucció de 26.700 llocs de treball respecte el trimestre anterior: Catalunya ha estat la comunitat autònoma on més s’ha incrementat l’atur en aquest darrer trimestre de l’any.

En aquest sentit, des de la UGT de Catalunya manifestem la nostra preocupació per la qualitat de l’ocupació creada.

Els governs, no han estat capaços de gestionar l’alarmant i inacceptable nombre de persones en situació d’atur, i han desenvolupat, amb l’excusa de la sortida de la crisi, polítiques econòmiques restrictives i austeres que han tingut com a resultat la creació ocupació a qualsevol preu, on l’únic que importa és la quantitat i no la qualitat dels llocs de treball creats.

Si analitzem les xifres que, mirades superficialment poden considerar-se positives, ens apropen a la realitat de les persones, més enllà dels discursos triomfalistes  del govern: l’ocupació creada és precària, temporal, parcial i de curta durada.

Per una altra banda, l’any 2014, els ciutadans i ciutadanes també hem tingut menys protecció social, menys sanitat i educació pública, menys ajudes a la dependència, pitjors pensions i pitjor cobertura per desocupació.

Des de la UGT de Catalunya venim denunciant aquesta realitat des de que alguns van començar a parlar de l’inici de la sortida de la crisi, i ja vam anunciar que aquesta sortida seria a costa de la pèrdua de drets laborals i socials, de retallades salarials, de l’increment de les desigualtats socials i de la precarietat laboral, com així està passant.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

• Que el govern de l’estat i de Catalunya situïn la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de qualitat com a acció prioritària, amb mesures que impulsin la reactivació econòmica

• Situar les persones com a l’objectiu prioritari: les que estan en situació d’atur, perquè cada vegada tenen més dificultats per trobar una ocupació que asseguri el seu nivell adquisitiu; i les que treballen, perquè cada vegada ho fan amb condicions més precàries, amb més temporalitat, parcialitat i sous més baixos.

• La reactivació de la demanda interna mitjançant la pujada dels salaris, la qual cosa portarà la creació d’ocupació i la millora de les condicions de treball.

• Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació, per a fer front la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país, incrementant les partides pressupostàries destinades a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.

• Reforçar els serveis públics d’ocupació amb més personal orientador, i millorar la  intermediació pública en el mercat de treball, garantint la gratuïtat d’aquestes actuacions i del conjunt de les polítiques actives d’ocupació, per a totes les persones, i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col•locació i a les empreses de treball temporal.

• Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació amb polítiques actives d’ocupació que combinin formació i contractació.

 

Comments are closed.