Convenis del Sector de la Industria Audiovisual

NomTamanyHits
NomTamanyHits
Cines Barcelona-Conveni Col·lectiu d'Exhibició Cinematogràfica de Barcelona i Provincia 2016-2018267.0 KiB179
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2010 i 2011191.5 KiB90
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2012206.6 KiB61
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2017186.9 KiB94
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2017 - Revisió d' errades176.7 KiB69
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2018173.4 KiB90
Cines Interprov -Conveni Col·lectiu D'Exhibició Cinematogràfica De Girona, Lleida I Tarragona. Prórroga 2018-202039.0 KiB71
Cines Interprov.-Conveni Col·lectiu d'Exhibició Cinematogràfica de Girona, Lleida i Tarragona 16/02/2016-2017109.1 KiB214
Cines Interprov.-Revisió Salarial 201936.8 KiB26
Cines Interprov.-Revisió Salarial 2019 (correcció d'errades)39.2 KiB21
Cines Interprov.-Revisió Salarial 2009205.2 KiB68
Cines Interprov.-Revisió Salarial 2010295.9 KiB73
Cines Interprov.-Revisió salarial 2011309.4 KiB80
Cines Interprov.-Revisió Salarial 201839.0 KiB28
Distribuidors Cine.-Conveni Col·lectiu de Distribuidors Cinematogràfics 2005-2008269.6 KiB112
Fotografia - Conveni Col·lectiu Indústries Fotogràfiques 2017-2020874.8 KiB126
Fotografia - Conveni Col·lectiu Indústries Fotogràfiques 2017-2021 (Modificació i Pròrroga + Taules Salarials 2017 a 2021)327.0 KiB7
Fotografia - Taules Salarials 2007 i 200821.5 KiB140
Fotografia - Taules Salarials 2014 166.1 KiB109
Fotografia - Taules Salarials 2015360.4 KiB117
Fotografia - Taules Salarials 2015 (BOE)174.3 KiB158
Fotografia - Taules Salarials 2015 i 2016207.7 KiB147
Producció Aud. Actors - Conveni Col·lectiu Producció Audiovisual Actors 2016-2018382.3 KiB177
Producció Aud. Actors - Revisió Salarial 2017185.9 KiB39
Producció Aud. Actors-Revisió Salarial 2014160.2 KiB94
Producció Aud. Figurants - Conveni Col·lectiu Producció Audiovisual Figurants 2016-2019218.1 KiB9
Producció Aud. Figurants - Revisió Salarial 2016-2017192.2 KiB8
Producció Aud. Tècnics-Conveni Col·lectiu de Producció Audiovisual i Tècnics 2009-2011 868.0 KiB214
Producció Aud. Tècnics-Conveni Col·lectiu de Producció Audiovisual i Tècnics 2009-2016 (Acord Pròrroga Conveni i Revisió Salarial 2016)545.6 KiB145
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2013497.4 KiB126
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2010867.3 KiB95
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2011479.4 KiB114
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2012510.2 KiB108
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2014505.1 KiB91
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2015506.6 KiB165
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2016 (Modificació taules salarials)270.2 KiB6
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2017541.2 KiB185