Convenis del Sector de la Industria Audiovisual

NomTamanyHits
NomTamanyHits
Cines Barcelona-Conveni Col·lectiu d'Exhibició Cinematogràfica de Barcelona i Provincia 2019-2021277.1 KiB32
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2010 i 2011191.5 KiB101
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2012206.6 KiB70
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2017186.9 KiB103
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2017 - Revisió d' errades176.7 KiB72
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2018173.4 KiB100
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2020142.8 KiB26
Cines Interprov -Conveni Col·lectiu D'Exhibició Cinematogràfica De Girona, Lleida I Tarragona. Prórroga 2018-202039.0 KiB81
Cines Interprov.-Conveni Col·lectiu d'Exhibició Cinematogràfica de Girona, Lleida i Tarragona 16/02/2016-2017109.1 KiB267
Cines Interprov.-Revisió Salarial 201936.8 KiB45
Cines Interprov.-Revisió Salarial 2019 (correcció d'errades)39.2 KiB42
Cines Interprov.-Revisió Salarial 2009205.2 KiB74
Cines Interprov.-Revisió Salarial 2010295.9 KiB121
Cines Interprov.-Revisió salarial 2011309.4 KiB85
Cines Interprov.-Revisió Salarial 201839.0 KiB39
Distribuidors Cine.-Conveni Col·lectiu de Distribuidors Cinematogràfics 2005-2008269.6 KiB152
Fotografia - Conveni Col·lectiu Indústries Fotogràfiques 2017-2020874.8 KiB192
Fotografia - Conveni Col·lectiu Indústries Fotogràfiques 2017-2021 (Modificació i Pròrroga + Taules Salarials 2017 a 2021)327.0 KiB65
Fotografia - Taules Salarials 2007 i 200821.5 KiB150
Fotografia - Taules Salarials 2014 166.1 KiB116
Fotografia - Taules Salarials 2015360.4 KiB128
Fotografia - Taules Salarials 2015 (BOE)174.3 KiB166
Fotografia - Taules Salarials 2015 i 2016207.7 KiB169
Producció Aud. Actors - Conveni Col·lectiu Producció Audiovisual Actors 2016-2018382.3 KiB191
Producció Aud. Actors - Revisió Salarial 2014160.2 KiB103
Producció Aud. Actors - Revisió Salarial 2017185.9 KiB77
Producció Aud. Actors - Revisió Salarial 2020273.6 KiB13
Producció Aud. Figurants - Conveni Col·lectiu Producció Audiovisual Figurants 2016-2019218.1 KiB20
Producció Aud. Figurants - Revisió Salarial 2016-2017192.2 KiB15
Producció Aud. Tècnics-Conveni Col·lectiu de Producció Audiovisual i Tècnics 2009-2011 868.0 KiB236
Producció Aud. Tècnics-Conveni Col·lectiu de Producció Audiovisual i Tècnics 2009-2016 (Acord Pròrroga Conveni i Revisió Salarial 2016)545.6 KiB221
Producció Aud. Tècnics-Renovació de la Comisión Estatal Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo (Acord, 17/07/2020)229.2 KiB7
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2013497.4 KiB134
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2010867.3 KiB104
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2011479.4 KiB120
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2012510.2 KiB117
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2014505.1 KiB97
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2015506.6 KiB170
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2016 (Modificació taules salarials)270.2 KiB20
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2017541.2 KiB244