Convenis del Sector de la Industria Audiovisual

NomTamanyHits
NomTamanyHits
Cines Barcelona-Conveni Col·lectiu d'Exhibició Cinematogràfica de Barcelona i Provincia 2019-2021277.1 KiB175
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2010 i 2011191.5 KiB112
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2012206.6 KiB81
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2017186.9 KiB120
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2017 - Revisió d' errades176.7 KiB95
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2018173.4 KiB118
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2020142.8 KiB70
Cines Interprov -Conveni Col·lectiu D'Exhibició Cinematogràfica De Girona, Lleida I Tarragona. Prórroga 2018-202039.0 KiB96
Cines Interprov.-Conveni Col·lectiu d'Exhibició Cinematogràfica de Girona, Lleida i Tarragona 16/02/2016-2017109.1 KiB287
Cines Interprov.-Revisió Salarial 201936.8 KiB63
Cines Interprov.-Revisió Salarial 2019 (correcció d'errades)39.2 KiB56
Cines Interprov.-Revisió Salarial 2009205.2 KiB79
Cines Interprov.-Revisió Salarial 2010295.9 KiB150
Cines Interprov.-Revisió salarial 2011309.4 KiB101
Cines Interprov.-Revisió Salarial 201839.0 KiB52
Cines Interprov.-Revisió Salarial 2020626.8 KiB21
Distribuidors Cine.-Conveni Col·lectiu de Distribuidors Cinematogràfics 2005-2008269.6 KiB180
Fotografia - Conveni Col·lectiu Indústries Fotogràfiques 2017-2020874.8 KiB225
Fotografia - Conveni Col·lectiu Indústries Fotogràfiques 2017-2021 (Modificació i Pròrroga + Taules Salarials 2017 a 2021)327.0 KiB103
Fotografia - Taules Salarials 2007 i 200821.5 KiB173
Fotografia - Taules Salarials 2014 166.1 KiB132
Fotografia - Taules Salarials 2015360.4 KiB144
Fotografia - Taules Salarials 2015 (BOE)174.3 KiB185
Fotografia - Taules Salarials 2015 i 2016207.7 KiB197
Producció Aud. Actors - Conveni Col·lectiu Producció Audiovisual Actors 2016-2018382.3 KiB210
Producció Aud. Actors - Revisió Salarial 2014160.2 KiB108
Producció Aud. Actors - Revisió Salarial 2017185.9 KiB82
Producció Aud. Actors - Revisió Salarial 2020273.6 KiB29
Producció Aud. Actors - Revisió salarial 31/12/2021, Obres audiovisuals de publicitat inferiors a 750.000 euros247.3 KiB49
Producció Aud. Figurants - Conveni Col·lectiu Producció Audiovisual Figurants 2016-2019218.1 KiB33
Producció Aud. Figurants - Revisió Salarial 2016-2017192.2 KiB23
Producció Aud. Tècnics-Conveni Col·lectiu de Producció Audiovisual i Tècnics 2009-2011 868.0 KiB268
Producció Aud. Tècnics-Conveni Col·lectiu de Producció Audiovisual i Tècnics 2009-2016 (Acord Pròrroga Conveni i Revisió Salarial 2016)545.6 KiB287
Producció Aud. Tècnics-Renovació de la Comisión Estatal Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo (Acord, 17/07/2020)229.2 KiB32
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2013497.4 KiB144
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2010867.3 KiB110
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2011479.4 KiB128
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2012510.2 KiB125
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2014505.1 KiB105
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2015506.6 KiB178
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2016 (Modificació taules salarials)270.2 KiB53
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2017541.2 KiB314
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2021617.7 KiB18