Convenis del Sector de la Industria Audiovisual

NomTamanyHits
NomTamanyHits
Cines Barcelona-Conveni Col·lectiu d'Exhibició Cinematogràfica de Barcelona i Provincia 2019-2021277.1 KiB408
Cines Barcelona-Conveni Col·lectiu d'Exhibició Cinematogràfica de Barcelona i Provincia pròrroga per al 2023 i Rev. Salarial 2022 i 2023174.7 KiB314
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2010 i 2011191.5 KiB183
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2012206.6 KiB133
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2017186.9 KiB206
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2017 - Revisió d' errades176.7 KiB153
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2018173.4 KiB176
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2020142.8 KiB157
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2023170.5 KiB28
Cines Interprov -Conveni Col·lectiu D'Exhibició Cinematogràfica De Girona, Lleida I Tarragona. Prórroga 2018-202039.0 KiB153
Cines Interprov.-Conveni Col·lectiu d'Exhibició Cinematogràfica de Girona, Lleida i Tarragona 16/02/2016-2017109.1 KiB369
Cines Interprov.-Revisió Salarial 201936.8 KiB129
Cines Interprov.-Revisió Salarial 2019 (correcció d'errades)39.2 KiB119
Cines Interprov.-Revisió Salarial 2009205.2 KiB169
Cines Interprov.-Revisió Salarial 2010295.9 KiB235
Cines Interprov.-Revisió salarial 2011309.4 KiB168
Cines Interprov.-Revisió Salarial 201839.0 KiB132
Cines Interprov.-Revisió Salarial 2020626.8 KiB117
Distribuidors Cine.-Conveni Col·lectiu de Distribuidors Cinematogràfics 2005-2008269.6 KiB237
Fotografia - Conveni Col·lectiu Indústries Fotogràfiques 2017-2020874.8 KiB305
Fotografia - Conveni Col·lectiu Indústries Fotogràfiques 2017-2021 (Modificació i Pròrroga + Taules Salarials 2017 a 2021)327.0 KiB189
Fotografia - Taules Salarials 2007 i 200821.5 KiB314
Fotografia - Taules Salarials 2014 166.1 KiB160
Fotografia - Taules Salarials 2015360.4 KiB196
Fotografia - Taules Salarials 2015 (BOE)174.3 KiB240
Fotografia - Taules Salarials 2015 i 2016207.7 KiB228
Producció Aud. Actors - Conveni Col·lectiu Producció Audiovisual Actors 2016-2018382.3 KiB289
Producció Aud. Actors - Revisió Salarial 2014160.2 KiB136
Producció Aud. Actors - Revisió Salarial 2017185.9 KiB117
Producció Aud. Actors - Revisió Salarial 2020273.6 KiB60
Producció Aud. Actors - Revisió Salarial 2022246.3 KiB129
Producció Aud. Actors - Revisió salarial 31/12/2021, Obres audiovisuals de publicitat inferiors a 750.000 euros247.3 KiB206
Producció Aud. Figurants - Conveni Col·lectiu Producció Audiovisual Figurants 2016-2019218.1 KiB106
Producció Aud. Figurants - Revisió Salarial 2016-2017192.2 KiB60
Producció Aud. Figurants - Revisió Salarial 2023-2024228.1 KiB83
Producció Aud. Tècnics-Conveni Col·lectiu de Producció Audiovisual i Tècnics 2009-2011 868.0 KiB359
Producció Aud. Tècnics-Conveni Col·lectiu de Producció Audiovisual i Tècnics 2009-2016 (Acord Pròrroga Conveni i Revisió Salarial 2016)545.6 KiB405
Producció Aud. Tècnics-Renovació de la Comisión Estatal Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo (Acord, 17/07/2020)229.2 KiB96
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2013497.4 KiB208
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2010867.3 KiB167
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2011479.4 KiB179
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2012510.2 KiB184
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2014505.1 KiB203
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2015506.6 KiB220
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2016 (Modificació taules salarials)270.2 KiB121
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2017541.2 KiB368
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2021617.7 KiB261