Convenis del Sector de la Industria Audiovisual

NomTamanyHits
NomTamanyHits
Cines Barcelona-Conveni Col·lectiu d'Exhibició Cinematogràfica de Barcelona i Provincia 2019-2021277.1 KiB217
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2010 i 2011191.5 KiB122
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2012206.6 KiB91
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2017186.9 KiB132
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2017 - Revisió d' errades176.7 KiB107
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2018173.4 KiB124
Cines Barcelona-Revisió Salarial 2020142.8 KiB83
Cines Interprov -Conveni Col·lectiu D'Exhibició Cinematogràfica De Girona, Lleida I Tarragona. Prórroga 2018-202039.0 KiB100
Cines Interprov.-Conveni Col·lectiu d'Exhibició Cinematogràfica de Girona, Lleida i Tarragona 16/02/2016-2017109.1 KiB296
Cines Interprov.-Revisió Salarial 201936.8 KiB75
Cines Interprov.-Revisió Salarial 2019 (correcció d'errades)39.2 KiB61
Cines Interprov.-Revisió Salarial 2009205.2 KiB91
Cines Interprov.-Revisió Salarial 2010295.9 KiB157
Cines Interprov.-Revisió salarial 2011309.4 KiB109
Cines Interprov.-Revisió Salarial 201839.0 KiB75
Cines Interprov.-Revisió Salarial 2020626.8 KiB32
Distribuidors Cine.-Conveni Col·lectiu de Distribuidors Cinematogràfics 2005-2008269.6 KiB188
Fotografia - Conveni Col·lectiu Indústries Fotogràfiques 2017-2020874.8 KiB233
Fotografia - Conveni Col·lectiu Indústries Fotogràfiques 2017-2021 (Modificació i Pròrroga + Taules Salarials 2017 a 2021)327.0 KiB115
Fotografia - Taules Salarials 2007 i 200821.5 KiB193
Fotografia - Taules Salarials 2014 166.1 KiB134
Fotografia - Taules Salarials 2015360.4 KiB149
Fotografia - Taules Salarials 2015 (BOE)174.3 KiB188
Fotografia - Taules Salarials 2015 i 2016207.7 KiB198
Producció Aud. Actors - Conveni Col·lectiu Producció Audiovisual Actors 2016-2018382.3 KiB223
Producció Aud. Actors - Revisió Salarial 2014160.2 KiB112
Producció Aud. Actors - Revisió Salarial 2017185.9 KiB88
Producció Aud. Actors - Revisió Salarial 2020273.6 KiB40
Producció Aud. Actors - Revisió salarial 31/12/2021, Obres audiovisuals de publicitat inferiors a 750.000 euros247.3 KiB83
Producció Aud. Figurants - Conveni Col·lectiu Producció Audiovisual Figurants 2016-2019218.1 KiB42
Producció Aud. Figurants - Revisió Salarial 2016-2017192.2 KiB26
Producció Aud. Tècnics-Conveni Col·lectiu de Producció Audiovisual i Tècnics 2009-2011 868.0 KiB286
Producció Aud. Tècnics-Conveni Col·lectiu de Producció Audiovisual i Tècnics 2009-2016 (Acord Pròrroga Conveni i Revisió Salarial 2016)545.6 KiB307
Producció Aud. Tècnics-Renovació de la Comisión Estatal Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo (Acord, 17/07/2020)229.2 KiB39
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2013497.4 KiB151
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2010867.3 KiB116
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2011479.4 KiB136
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2012510.2 KiB132
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2014505.1 KiB111
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2015506.6 KiB183
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2016 (Modificació taules salarials)270.2 KiB70
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2017541.2 KiB321
Producció Aud. Tècnics-Revisió Salarial 2021617.7 KiB53