Signat un principi d’acord del conveni de perruqueries i centres d’estètica i bellesa de Catalunya

La UGT de Catalunya ha signat un principi d’acord per al Conveni de Perruqueries i Centres d’Estètica i Bellesa de Catalunya, que tindrà vigència per a aquest any i l‘any vinent.

El conveni recull increments salarials del 0,5% per al 2016 i de l’1% per al 2017, i limita la prolongació de la jornada per necessitats del servei, de la qual, a més, restaran excloses les treballadores amb conciliació familiar reconeguda (reducció de jornada).

Pel que fa a les llicències, s’ha creat una borsa de 16 hores anuals per visita al metge i una altra borsa de 16 hores anuals per acompanyament a familiars de primer grau per visita al metge i tutories escolars.

L’àmbit del conveni s’ha ampliat als centres d’extensions del cabell i pestanyes. En total, empara uns 19.000 treballadors i treballadores a tot Catalunya.

Comments are closed.