VALORACIÓ IPC D’OCTUBRE: LA INFLACIÓ NEGATIVA DELS DARRERS MESOS DESMENTEIX QUE LA SORTIDA DE LA CRISI ESTIGUI A TOCAR

L’IPC del mes d’octubre ha pujat 5 dècimes a Catalunya i 6 a l’Estat espanyol respecte al mes anterior. Aquest augment es deu a l’augment, durant el mes d’octubre, dels preus del vestit i calçat en un 11,4% a Catalunya i un 11,1% a Espanya.

La taxa interanual catalana se situa en el -0,3% i l’estatal en -0,1%.

Pel que fa al territori, l’IPC mensual ha augmentat en totes les províncies: a Girona, 0,6%; a Barcelona i Lleida, 0,5%; i a Tarragona, 0,4%.

Variació mensual Variació interanual
UE (IPCA) 0,1 0,0
Catalunya   0,5 -0,3
Espanya 0,6 -0,7
Barcelona 0,5 -0,1
Girona 0,6 -0,8
Lleida 0,5 -0,7
Tarragona 0,4 -0,9

Reclamem un canvi de polítiques econòmiques i laborals

La inflació negativa dels darrers mesos confirma que estem lluny de la recuperació econòmica i de la sortida de la crisi que alguns vaticinen.

Perquè aquesta es pugui produir necessitem una pujada real dels salaris i una ocupació de qualitat, així com una protecció social real que arribi a tothom. Els treballadors i les treballadores som la peça clau que activa el consum. L’Acord per l’Ocupació i la Negociació Col•lectiva ha de ser l’eina per recuperar el poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores, i per dinamitzar el consum i l’economia.

Demanem:

• Un canvi de rumb, urgent i imminent, de les polítiques econòmiques i de devaluació salarial que es venen aplicant a Catalunya i Espanya.
• Polítiques decidides de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través del foment de la demanda i no seguiment del dèficit 0 a curt termini, l’austericidi.
• Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores: ha arribat el moment d’augmentar salaris i recuperar el que s’ha perdut aquests anys, i de situar el salari mínim interprofessional al nivell europeu, que vol dir un mínim de 1.000 euros. Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum, tant en l’àmbit sectorial com en el general.
Reforma integral sota criteris de progressivitat del sistema fiscal per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclamem un canvi de polítiques econòmiques i laborals

 

Comments are closed.