Atur registrat setembre: La recuperació econòmica es veu frenada per la dependència del turisme

Infografia que resumeix les principals dades de l’atur del mes de setembre.

Necessitem millorar la creació d’ocupació al sector de la indústria per rebaixar l’atur

L’atur s’ha incrementat el doble entre els homes que entre les dones.

Per segon mes consecutiu, l’atur torna a pujar Catalunya, situant-se al mes de setembre en 513.187 persones, 6.881 més que el mes anterior. Aquesta xifra representa un increment d’un 1,36% respecte a l’agost, i un descens d’un 10,88% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 62.625 persones menys en situació de desocupació.

A l’Estat espanyol, l’atur també ha incrementat en 26.087 persones (+0,64%) respecte al mes anterior, i s’ha reduït en 353.608 persones (-7,95%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.094.042 persones.

Al mes de setembre l’atur s’ha incrementat a totes les províncies: a Barcelona, en un 0,26% (383.705 persones en situació d’atur, 988 persones més); a Girona, en un 5,30% (45.880 persones en situació d’atur, 2.308 persones més); a Lleida, en un 4,99% (24.577 persones aturades, 1.167 persones més); i a Tarragona, en un 4,27% (59.025 persones en situació d’atur, 2.418 persones més). En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 10,27% de Tarragona i l’11,19% de Girona.

En relació als diferents grups de població, observem que aquest mes l’atur s’ha incrementat el doble entre els homes, amb 4.726 homes més en situació d’atur (+2,01%), que entre les dones, amb 2.155 dones més aturades (+0,79%). Respecte a l’atur registrat del mes de setembre de l’any anterior, observem que aquest s’ha reduït: un 14,79% en el cas dels homes (41.618 aturats menys) i un 7,13% en el de les dones (21.007 dones aturades menys).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 32.831 joves. Aquesta xifra representa un increment respecte al mes anterior d’un 15,01%, amb 4.285 joves més en situació d’atur, i un descens respecte al mes de setembre de l’any passat d’un 13,91%, amb 5.305 joves menys aturats.

Pel que fa a la població estrangera, aquest mes registra un total de 96.653persones en situació de desocupació, el que representa un increment mensual d’un 3,9%, i un descens d’un 10,1% respecte al mateix període de l’any anterior. La població estrangera representa aquest mes de setembre el 18,83% del total de l’atur a Catalunya.

Per sectors, aquest mes, l’atur s’ha incrementat a l’agricultura, en un 8,80% i 1.010 persones més en situació d’atur, entre les persones sense ocupació anterior, en un 4,99% i 1.503 persones més aturades, i als serveis, en un 1,73% i 5.857 persones més en atur. Per contra, s’ha reduït a la construcció, en un 1,72%, amb 1.002 persones desocupades menys i a la indústria, en un 0,72% i 487 persones menys en situació d’atur. Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: en la construcció, en un 20,48% (14.751 persones menys), en la indústria, en un 16,19% (13.028 persones menys), en l’agricultura, en un 6,44% (860 persones menys), en els serveis, en un 8,65%, (32.602 persones menys) i entre les persones sens ocupació anterior, en un 4,19% (1.384 persones menys en situació d’atur).

En relació a la contractació, aquest mes de setembre s’han signat un total de 247.158 contractes, 67.907 contractes més que al mes anterior (+37,88%). La contractació s’ha incrementat a Barcelona, on s’han signat 62.688 contractes més que al mes anterior (+51,14%), a Girona, amb 4.201 contractes més (+22,15%) i a Tarragona, amb 4.189 contractes més (+21,27%). A Lleida, però, s’ha reduït la contractació. S’han signat 3.171 contractes menys (-17,60%). Si comparem aquestes dades amb el mes de setembre de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 9,50%, amb 21.441 contractes més, augmentant a totes les províncies.

S’han signat 32.752 contractes indefinits, 16.956 contractes més que el mes anterior, amb un increment d’un 107,53%. Respecte el mes de setembre de l’any anterior, aquesta s’ha incrementat en un 12,94%. La contractació indefinida representa el 13,24% del total de la contractació d’aquest mes.

Pel que fa a la contractació temporal, s’han signat 214.433 contractes, 50.951 més que el mes anterior, amb un increment d’un 31,17%, i d’un 8,99% respecte al mateix mes de l’any passat. El 86,76% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 77,06% de la contractació ha estat del sector serveis(190.465 contractes) i el 65,90% del total de la contractació del mes de setembre ha estat temporal i del sector serveis (162.884 contractes).

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya al mes de setembre hi havia 3.059.297 persones afiliades, xifra que representa un descens de 6.781 persones afiliades (-0,22%) respecte al mes d’agost, i 100.592 persones més (+3,40%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 59,84%. En aquest sentit, 203.336 de les persones registrades a les oficines de treball, el 40,16%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 50,17% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 151.997 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

Així mateix, 355.333 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 70,18% del total de l’atur registrat.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya no podem fer una valoració positiva de les dades de l’atur d’aquest mes de setembre: l’atur s’ha incrementat per segon més consecutiu, però també és el segon mes que baixa l’afiliació a la seguretat social, malgrat l’increment de la contractació. Hem de tenir en compte que al setembre finalitzen molts contractes de temporada i es recuperen altres que havien estat donats de baixa abans de l’inici de les vacances d’estiu.

La precarietat laboral s’està instaurant en el nostre mercat de treball amb contractes temporals, rotatius, de curta durada, parcials i amb salaris baixos: el camí de la recuperació ens està sortint massa car a les persones treballadores.

Per una altra banda, les desigualtats i la pobresa, que també són resultat de les polítiques d’austeritat i retallades, són cada vegada més evidents en el nostre país: més persones que no cobren prestacions, més persones amb prestacions més baixes i més persones treballadores pobres.

Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

  • Derogar de manera immediata de les reformes laborals imposades pel govern i la recuperació de tots els drets perduts per part de les persones treballadores.
  • Desenvolupar polítiques que fomentin la creació d’ocupació estable i de qualitat en la indústria del nostre país, incidint especialment en els sectors industrials emergents.
  • Impulsar una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de les persones treballadores mitjançant l’augment salarial, i situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
  • Reforçar els Serveis Públics d’Ocupació i la intermediació laboral pública,amb més recursos econòmics, materials i humans, garantint la gratuïtat d’aquestes actuacions i del conjunt de les polítiques actives d’ocupació, per a totes les persones.
  • Garantir la cobertura social de les persones treballadores que ja no cobren prestacions per desocupació i adoptar mesures adreçades principalment a aquestes persones que es troben en major grau de vulnerabilitat.
  • Agilitzar els processos d’acreditació de les competències professionals com a mesura per augmentar l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció al mercat laboral.

Comments are closed.