El conveni d’oficines i despatxos de Catalunya no comptarà amb la signatura de la UGT

Al conveni col·lectiu del sector d’oficines i despatxos a Catalunya s’hi han subscrit PIMEC, CCOO i FOMENT però no ho ha fet la UGT de Catalunya. El nostre sindicat ha decidit quedar-se al marge, ja que deixaran sense increment salarial a prop del 70% de les persones treballadores del sector durant la vigència del conveni.
Això es deu al fet que han pactat que per a l’any 2022 serà compensable i absorbible l’increment salarial (4%) per a aquelles persones treballadores que en un còmput anual superin els 28.145 euros (sou base, antiguitat, plusos, millores voluntàries, complements, primes, incentius, etc.).
Per a l’any 2023 l’increment del 4% serà compensat i absorbit per als que superin els 29.270 euros en computo anual i per al 2024 l’increment del 3% serà compensant i absorbit per a les treballadores i treballadors que percebin un sou de 30.148 euros en computo anual.
Per a tot això, des de la UGT s’ha expressat el seu absolut rebuig al fet que gairebé el 70% del sector no veurà incrementats els seus sous perquè operarà la compensació i absorció com fins ara s’ha dut a terme. Per a aquells treballadors i treballadores amb un salari anual inferior a les quantitats esmentades només compensaran i absorbiran el 50% de l’increment.
La FeSMC UGT de Catalunya considera que la mitjana dels sous d’aquest sector estan molt per sobre dels salaris de conveni, quelcom limitar la compensació i absorció al 50% per als salaris superiors als límits exposats suposa una reculada en les condicions laborals de les persones treballadores i no ajuda a convertir un “calaix de sastre” que és l’actual sector en un sector amb professionalitat, ocupabilitat i formació, referent de les relacions laborals a Catalunya.
El sindicat es pregunta si les concentracions que s’han dut a terme des d’aquests darrers mesos han servit de res, si l’acord de Foment on el 50% de compensació i absorció s’aplicava als treballadors i treballadores ha servit també i se sorprèn de la decisió de CCOO, ja que havien participat en les anteriors concentracions.

Comments are closed.