La FeSMC-UGT de Catalunya guanya la demanda contra l’empresa Ausolan per l’aplicació de convenis errònia

L’empresa Ausolan va ser denunciada per la UGT de Catalunya després de comprovar que s’havia estat aplicant, de forma simultània, els convenis de Lleure i Col·lectivitats de Catalunya en comptes del Conveni Estatal de Restauració social, el qual n’era l’indicat.
Un cop es va denunciar per part del sindicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va decidir legalment donar suport a la UGT i, per tant, Ausolan restarà obligat a complir amb el conveni estatal. Aquest fet, garanteix les condicions laborals més justes per als treballadors i treballadores de l’empresa i estableix un important precedent en confirmar la caducitat del conveni català en aquesta situació. Davant les circumstàncies, la UGT reafirma el seu compromís amb la defensa dels drets laborals i l’equitat en l’àmbit laboral.
Amb aquesta sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma que, els i les companyes que exerceixen com a monitors i monitores de menjadors escolars s’han de regir pel conveni estatal de restauració col·lectiva en lloc del conveni del lleure socioeducatiu i cultural que moltes empreses apliquen, sent aquest de l’àmbit educatiu.

Comments are closed.