700 treballadors i treballadores dels menjadors escolars de Terrassa i Sabadell no cobren ni la nòmina ni l’atur

Des dels primers dies de la crisi generada per la Covid-19, des de la UGT de Catalunya hem demanat a les administraciones públiques que contribueixin a salvaguardar tots els llocs de treball i les condicions laborals de les plantilles que presten el serveis als menjadors escolars. El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19, recull les condicions de suspensió dels contractes públics de serveis Continua llegint

Firmado el convenio estatal de restauración colectiva para el año 2019

El pasado día 18 de diciembre de 2018 se ha procedido en Madrid a la firma del Convenio Colectivo Estatal de Restauración Colectiva (2019). El mismo será publicado en breve en el Boletín Oficial del Estado. El Convenio Colectivo Estatal de Restauración Colectiva prolonga su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, dotando de permanencia y estabilidad normativa convencional estatal al sector. El Convenio Colectivo supone una prolongación del vigente, sin que se aporten novedades sustanciales al mismo, salvo Continua llegint