UGT se opone al ERE en Indra

En la tarde del pasado martes, 20 de octubre, tuvo lugar la reunión constitutiva de la Comisión Negociadora (CN) del expediente de extinción de contratos y eventual aplicación de medidas complementarias (modificación sustancial de las condiciones de trabajo) presentado por la Indra. La CN ha quedado formada por los representantes de la Dirección y por la Comisión representativa de la parte social, cuya composición es la siguiente: Las Secciones Sindicales de ASIT y RSTIC compartirán el puesto adjudicado. En esta Continua llegint

21 d’octubre, Dia Internacional d’Acció per la Despatologització Trans

Des de 2009 activistes, professionals de la salut, així com institucions públiques, sindicats i organitzacions polítiques de tot el món, estem lluitant per la retirada de la classificació de qualsevol procés de trànsit entre gèneres dels principals manuals diagnòstics de trastorns mentals com són els més importants en psicologia i psiquiatria. Aquests manuals de diagnòstics van fer desaparèixer com a malaltia l’homosexualitat, ratificat per la OMS el dia 17 de maig de 1990, per a incloure els Trastorns d’Identitat Sexual Continua llegint

Reals Decrets de Plans d’igualtat i Igualtat retributiva: Valoració de la UGT sobre modificacions introduïdes en la seva aprovació

Consulteu els Reals Decrets d’Igualtat retributiva i de plans d’igualtat indicant les modificacions incloses en el moment de la seva aprovació respecte als documents signats en l’acord del passat mes de juliol, juntament amb la valoració de la UGT al respecte. Consulteu el document resum en format de preguntes i respostes amb les modificacions pertinents. Documents: RD igualtat retributiva amb modificacions i valoracions. RD plans d’igualtat amb modificacions i valoracions. Document resum format preguntes i respostes.  

La seguridad de los aeropuertos españoles, a subasta

Los servicios de seguridad en aeropuertos de AENA de más de 400.000 pasajeros, se adjudicarán al mejor postor mediante una subasta en la que el precio es el único factor determinante. UGT alerta de que esta fórmula de adjudicación pone en riesgo la calidad del servicio y los puestos de trabajo de quienes están encargados de la Seguridad y los Servicios auxiliares en los principales aeropuertos españoles. El millonario proceso de licitación puesto en marcha por AENA, se plantea mediante Continua llegint

A demanda de UGT, la patronal de Contact Center accede a negociar el teletrabajo a nivel sectorial

Finalmente la mediación previa a demanda en el SIMA que interpuso UGT, ha tenido éxito, la patronal ha acordado con la mayoría de los sindicatos realizar una negociación sectorial que se iniciará el próximo 3 de noviembre. La negociación sectorial no es certeza de éxito inmediato, pero menos lo es la división entre trabajadores que supone negociar empresa a empresa como propone algún sindicato (no obstante, el acuerdo no impide que se haga). El plazo máximo para negociar será el Continua llegint

Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut a la Feina

Els trastorns musculoesquelètics (TME) relacionats amb la feina són les alteracions i el deteriorament que pateixen determinades estructures del cos, com ara músculs, articulacions, tendons, lligaments, nervis i ossos, causades o agreujades pel desenvolupament de l’activitat laboral. Aquests trastorns afecten principalment l’esquena, les espatlles, el coll i les extremitats superiors, malgrat que també poden afectar les inferiors. La major part dels TME són trastorns que s’acaben manifestant a llarg termini per l’exposició reiterada a moviments repetitius de mans i braços, Continua llegint

UGT celebra la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el Plus de distancia en Paradores de Turismo

El pasado 30 de septiembre se celebró el juicio sobre el plus de distancia en los Paradores de Turismo, ahora hemos recibido la sentencia en la que el juez da  la razón al conjunto de la plantilla de la empresa pública. Breve Resumen de la Sentencia: En el convenio de Paradores de Turismo,  en su artículo 37 sobre el Plus de Distancia,  se establece que debe ser abonado cuando el Parador se encuentre fuera del casco urbano, o cuando el Continua llegint

Instem el Departament d’Ensenyament a revisar les ràtios dels menjadors escolars

Des de l’inici d’aquest curs escolar 2020-2021, la UGT de Catalunya alertem de la situació precària en què es troben les monitores i els monitors dels menjadors escolars de les escoles públiques a l’hora de fer les tasques diàries adaptades a la nova situació sanitària. Ens trobem que la majoria de municipis no ha regulat d’ofici les ràtios en els seus “plecs administratius”, unes ràtios que ara per ara no són les adequades per garantir el compliment de les mesures Continua llegint