La UGT denuncia que la manca de descansos i la pressió que pateixen els conductors de TMB-Bus estan provocant un alarmant absentisme laboral

Considerem intolerable l’actitud de la direcció de TMB, que no vol assumir la seva responsabilitat en aquesta matèria i que, de continuar així, pot provocar el col·lapse de la companyia.La secció sindical de la UGT a TMB-Bus denuncia que les condicions laborals, l’estrès i la manca de descansos estan provocant uns nivells alarmants d’absentisme laboral entre la plantilla, especialment entre els conductors i les conductores, que pot portar l’empresa al col·lapse, i que la direcció no fa res per soluciona-ho.

Segons les pròpies dades de la companyia, l’absentisme ha crescut d’un 11% l’any 2015 a prop d’un 16% en l’actualitat, i el major increment s’ha produït en els darrers mesos. Tanmateix la direcció de TMB incompleix el compromís de reunir-se mensualment amb els representants sindicals per tractar la qüestió i no busca solucions per pal·liar el problema, com per exemple, les mesures concretes que ha plantejat la UGT per minimitzar l’estrès que pateixen conductors i conductores: no ajustar tant els horaris, regular els descansos dins del servei o situar l’inici i final del servei en el mateix punt.

El nostre sindicat exigeix que els 10 minuts de descans pactats al conveni col·lectiu es realitzin a meitat de la jornada al terminal. Actualment no es compleix, perquè la direcció utilitza aquest temps per regular les línies en funció del trànsit, el que suposa un augment de la pressió sobre el conductor o conductora.

La direcció tampoc està complint amb el compromís d’apropar els punts de relleu als centres operatius, alhora que hi ha més serveis amb dues o més línies. Això provoca una quantitat desorbitada de desplaçaments, de manera que el temps entre l’inici i el final de la jornada laboral pot superar les 12 hores.

A més, com ja vam denunciar públicament el mes passat, des de fa temps s’ha reduït la inversió a TMB per al material i les reparacions de la flota de vehicles, de manera que alguns autobusos no poden sortir de cotxeres per estar avariats. Fins a 40 vehicles no han arribat a sortir en un mateix dia perquè no es disposava de material per reparar-los. Aquesta manca d’inversió que redueix de facto la flota d’autobusos i la freqüència de pas del servei té conseqüències en la qualitat del servei que s’ofereix a la ciutadania però també en la pressió que pateixen els treballadors i les treballadores.

Des de la secció sindical de la UGT de Catalunya considerem intolerable l’actitud de la direcció de TMB, que no vol assumir la seva responsabilitat en aquesta matèria i que, de continuar així, pot provocar el col·lapse de la companyia de servei públic líder en el sector del transport de viatgers. Si l’empresa no convoca les reunions pertinents ni aplica mesures per millorar les condicions dels conductors i les conductores i reduir l’absentisme, el nostre sindicat no descarta la convocatòria d’aturades.

Comments are closed.