L’empresa General Markets Food Iberica és condemnada per discriminació i vulneració del dret de llibertat sindical

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ratificat la condemna imposada pel Jutjat Social a GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, per discriminació i vulneració del dret a la llibertat sindical d’una delegada de la UGT. La companya s’ha trobat impedida per exercir la seva activitat sindical i, a més, l’empresa ha estat condemnada a pagar 10.000 euros d’indemnització per danys i perjudicis derivats d’aquesta vulneració.
L’artífex de tot això n’és l’Eduardo Vadillo, director de recursos humans de l’empresa, ja que s’ha pogut descobrir que, en un correu seu reexpedit pel gerent del centre de treball de l’afectada, s’ha aplicat la coacció i vulneració a l’activitat sindical de la delegada del sindicat.
La UGT FeSMC de Catalunya ho ha expressat ben clar: no es pot acceptar que les empreses, a través dels caps de recursos humans, impedeixin l’exercici a l’activitat sindical, utilitzin mecanismes propis d’altres èpoques per a coartar als delegats i delegades a l’hora de fer la seva labor sindical. Des del sindicat es representa a les persones treballadores i se seguirà treballant per a aconseguir una empresa millor, una empresa que compleixi el seu propi pla d’igualtat i no premiï a qui ha estat condemnat per no respectar l’exercici d’un dret d’una delegada de la UGT.
Des de la UGT FeSMC de Catalunya s’ha reclamat al Consell de Direcció que prenguin nota del mètode operatiu dels membres del seu consell i que valorin si beneficia o no que persones que obstaculitzen i impedeixen o limiten l’exercici d’un dret constitucional (28.1 CE) formin part d’una empresa com la seva i més quant al seu marc de relacions laborals.

Comments are closed.