L’exclusió de la prestació per desocupació de les empleades de la llar és una discriminació indirecta per raó de gènere

La UGT de Catalunya reclama la ratificació del Conveni 189 de la OIT sobre treballadores i treballadors de la llar.

La Unió General de Treballadores i Treballadors valorem positivament la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ha dictaminat que l’exclusió de la prestació de desocupació a les empleades de llar és contrària a la Directiva europea sobre Igualtat en matèria de Seguretat Social

Una sentència que assenyala, amb tota claredat, que el fet que les dones representin al voltant del 95% de les persones afiliades al Sistema Especial d’Empleats i Empleades de Llar, la seva exclusió de la cotització per desocupació i la percepció de la prestació constitueix una discriminació indirecta per raó de sexe.

A Catalunya, unes 53.700 dones estan afiliades al Sistema Especial d’Empleats i Empleades de la Llar, la majoria desenvolupen la seva activitat en domicilis particulars i els seus contractes es poden finalitzar sense especificar causa i sense poder percebre una prestació per desocupació. És per això que és necessari que s’adoptin mesures concretes per protegir a aquestes persones de la mateixa manera que a la resta de persones treballadores.

La UGT de Catalunya ha denunciat repetidament que el sistema especial de les treballadores de la llar comporta una subprotecció d’aquestes persones en tant que es veuen excloses de l’accés a la prestació d’atur, a més que les seves baixes cotitzacions les empeny cap a jubilacions per sota del nivell mínim de protecció. En conseqüència, hem demanat la ratificació del Conveni 189 de l’OIT que implicaria l’equiparació d’aquestes treballadores a les treballadores del Règim general de la Seguretat Social.

Després d’aquesta decisió, per a la UGT de Catalunya és imprescindible la immediata obertura de la taula de Diàleg Social per a abordar la relació laboral i de Seguretat Social d’aquestes treballadores, amb la finalitat d’avançar en l’equiparació de drets i d’eliminar la discriminació que suposa la seva exclusió de la prestació de desocupació, de la llei de prevenció de riscos laborals i de l’aplicació de particularitats a aquest sector que les allunyen dels drets que gaudeixen la resta de treballadores i treballadors.

Per tot això, instem al Govern de l’Estat a iniciar aquest procés de diàleg social i accelerar els tràmits de la ratificació del Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball sobre treballadores i treballadors domèstics.

Comments are closed.