Procediment dels ERTO de força major a causa de les noves restriccions [Instruccions 16/2020 i 17/2020 Secretaria General del Departament de Treball]

La setmana passada, la Secretaria General del Departament de Treball va dictar dues noves instruccions amb la voluntat, una, de resoldre dubtes i clarificar el procediment sobre els ERTO per causa de força major, que tenen relació directa amb les noves restriccions i dos, determinar els municipis on s’apliquen aquests supòsits.

Podeu consultar el resum que hem elaborat d’ambdues instruccions en aquest enllaç.

En aquests enllaços podeu consultar la Instrucció 16/2020 i la Instrucció 17/2020.

Comments are closed.