UGT denuncia que les cartes enviades a 6 treballadors de IBERIA, amb capacitat limitada pels serveis de prevenció, limiten el seu dret al treball

A finals de la setmana passada 6 companys de MAD i LPA, amb capacitat limitada pels serveis de prevenció de IBERIA, van rebre una carta personalitzada on se’ls comunicava que en no haver-hi un lloc de treball per ells els concedia un permís retribuït fins al dia 25 de març. Amb la signatura del XX Conveni Col·lectiu es va acordar la creació d’una comissió paritària per tractar de buscar una solución acordada i evitar decisions unilaterals de l’empresa. Si l’objectiu d’aquesta Comissió de treball és Continua llegint