VALORACIÓ ATUR FEBRER 2016: 3 DE CADA 4 ATURATS O BÉ COBREN 426 EUROS O BÉ NO COBREN RES

La celebració del MWC 2016 explica la reducció de l’atur i l’increment de la contractació del mes de febrer.

Al mes de febrer a Catalunya l’atur s’ha reduït en 7.843 persones, situant en 510.237 les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa una reducció d’un 1,51% respecte al mes anterior i una rebaixa interanual d’un 12,20%, amb 70.887 persones menys en situació de desocupació respecte al mes de febrer de l’any anterior.

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, aquest s’ha incrementat en 2.231 persones (+0,05%) respecte al mes de gener, però s’ha reduït en 359.167 persones (-7,96%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.152.986 persones.

Aquest mes totes les províncies catalanes han reduït el número de persones en situació d’atur respecte al gener: a Barcelona, l’atur s’ha reduït en un 1,61% (373.048 persones en situació d’atur, 6.104 persones menys que al mes anterior); Girona, en un 2,21% (48.932 persones aturades, 1.107 persones menys que al mes anterior), Lleida, en un 0,53% (26.417 persones en situació d’atur, 140 persones menys) i Tarragona, en un 0,79% (61.840 persones en situació d’atur, 492 menys que al mes anterior). Comparant amb el mateix període de l’any anterior, totes les províncies han experimentat una reducció de l’atur que oscil•la entre el 11,53% de Tarragona i el 12,42% de Barcelona.

En relació als diferents grups de població, observem que l’atur s’ha reduït majoritàriament entre els homes, amb 4.879 homes menys en situació d’atur que al mes anterior (-2%), mentre que entre el gènere femení la reducció ha estat de 2.964 dones (-1,08%). Si comparem l’atur registrat d’aquest mes amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur s’ha reduït un 15,35% entre els homes i un 9,21% entre les dones.

Pel que fa a la població treballadora més jove, l’atur torna a pujar respecte al mes de gener. El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest febrer en 34.701 persones, amb 1.250 joves més en situació d’atur (+3,74%). Respecte al febrer de l’any anterior, l’atur juvenil s’ha reduït d’un 12,95%.

Pel que fa a la població estrangera, aquest mes registra un total de 102.228 persones en situació de desocupació, el que representa una reducció d’un 0,6% respecte al mes anterior, i un descens d’un 11,9% respecte al mateix període de l’any anterior. 57.438 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 15.117 de la construcció. La població estrangera representa el 20,04% del total de l’atur a Catalunya.

Per sectors, l’atur s’ha reduït majoritàriament als serveis, amb 6.355 persones menys en situació de desocupació (-1,80%). També ha baixat a la indústria, amb 1.676 persones desocupades menys (-2,53%) i a la construcció, amb 1.333 persones menys (-2,45%). Per contra, l’atur s’ha incrementat a l’agricultura, amb 522 persones més en situació d’atur (+3,91%) i entre les persones sense ocupació anterior, amb 999 persones aturades més (+3,24%). En comparació amb l’any anterior, l’atur ha baixat a tots els sectors.

En relació a la contractació, aquest mes de febrer s’han signat un total de 215.393 contractes, 12.499 més que al mes anterior (+6,16%), i 30.592 més que ara fa un any (+16,55%). La contractació s’ha incrementat fonamentalment a la província de Barcelona, amb 11.637 contractes més que al mes anterior (+7,45%). També ha augmentat lleugerament a Tarragona, amb 587 contractes més (+3,01%) i a Girona, amb 504 contractes més (+2,98%). A Lleida, però, ha baixat la contractació, amb 229 contractes menys (-2,23%). Respecte l’any anterior, totes les províncies han incrementat la contractació.

El 14,18% dels contractes signats han estat indefinits (30.550 contractes). La contractació temporal d’aquest mes suposa el 85,82% del total de la contractació (184.843 contractes).

La contractació indefinida s’ha incrementat en 2.990 contractes respecte al mes de gener (+10,85%) i 4.276 contractes més que l’any anterior. La contractació temporal ha augmentat en 9.509 contractes (+5,42%) respecte el mes anterior, i en 26.316 contractes més respecte el mateix període de l’any anterior (+16,60%).

El sector on més s’ha incrementat la contractació ha estat els serveis, amb 14.328 contractes més (+9,18%). També s’ha augmentat la contractació a la construcció, amb 1.655 contractes més (+15,61%). Per contra, la indústria ha perdut 2.480 contractes (-7,73%) i l’agricultura 1.004 contractes (-24,29%). El 67,65% del total de la contractació del mes de febrer han estat contractes temporals del sector serveis (145.703 contractes).

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, al mes de febrer hi havia 3.060.397 persones afiliades, xifra que representa un increment de 22.134 persones afiliades (+0,73%) respecte al mes de gener, i un increment de 107.061 persones (+3,63%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 58,76% En aquest sentit, 213.645 de les persones registrades a les oficines de treball, un 41,24%, no cobren prestació o subsidi per desocupació. Les persones que cobren una prestació assistencial o la renda activa d’inserció arriba aquest mes al 53,33% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 162.369 persones amb dret, reben una prestació mitjana de 426 euros.

Així mateix, 376.014 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 72,58% del total de l’atur registrat.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya considerem que la celebració del congrés de la telefonia mòbil, el Mobile World Congress, celebrat a Barcelona aquest febrer ha estat un factor decisiu per a la reducció de l’atur i l’increment de la contractació d’aquest mes.

En aquest sentit, s’ha produït un descens important de l’atur a la província de Barcelona, que coincideix amb la reducció de l’atur de manera majoritària al sector dels serveis, combinat amb l’increment de la contractació al sector serveis (14.328 contractes més aquest mes) i el fet que el 64,26% dels contractes (138.419 contractes) s’hagin signat a la província de Barcelona i al sector serveis.

Tot i això, volem destacar que l’atur juvenil s’ha incrementat respecte el mes de gener i que la reducció de l’atur està sent major entre els homes que entre les dones.

També hem de tenir en compte que l’atur registrat no comptabilitza les persones que deixen de renovar la demanda d’ocupació perquè ja no cobren prestacions, les persones que suspenen la demanda perquè marxen a l’estranger en recerca d’oportunitats laborals, les persones en situació d’atur que realitzen cursos de formació per a l’ocupació gestionats pel SOC o les persones estrangeres que retornen al seu país d’origen davant la falta d’expectatives de trobar una feina. En definitiva, no és que s’estigui creant ocupació i que les persones trobin feina, sinó que hi ha menys gent que en busca.

Així mateix, denunciem també que les reformes laborals i les polítiques d’austeritat han fet sorgir un nou mercat de treball més precari, amb unes característiques molt concretes: contractes més curts, parcials, temporals i amb salaris més baixos.

El resultat de tot això és l’increment de les desigualtats: els rics es fan més rics, tot i la crisi, les persones treballadores s’empobreixen i augmenta el risc de vulnerabilitat de les persones en situació d’atur.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

• La derogació de les darreres reformes laboral imposades, per injustes, inútils, ineficaces i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.

• La priorització de la lluita contra l’atur i l’adopció de mesures adreçades principalment a les persones, que continuen patint la crisi i que cada vegada es troben en una situació més vulnerable.

• La reactivació de la demanda interna mitjançant la pujada dels salaris, situant ell salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros, la qual cosa incentivarà el consum, la creació d’ocupació i la millora de les condicions de treball.

• Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més professionals i més recursos, destinats a millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de desocupació del nostre país, així com una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col•locació i a les empreses de treball temporal.

• La priorització de les polítiques actives d’ocupació que tenen a veure amb l’orientació, la formació i l’acompanyament per a la inserció laboral i incrementar el seu pressupost. I prioritzar els col•lectius amb més dificultats d’inserció laboral com les persones majors de 45 anys, les persones que han esgotat les prestacions per desocupació, o les persones joves.

• Garantir la cobertura social per a les persones que han exhaurit les prestacions per desocupació.

La reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Comments are closed.