VALORACIÓ EPA II TRIMESTRE 2015: LA UGT DENUNCIA QUE LES “BONES DADES” AMAGUEN UNA OCUPACIÓ IMMERSA EN LA PRECARIETAT I EN ELS SALARIS BAIXOS

6 de cada 10 persones desocupades a Catalunya són aturats de llarga durada.

Catalunya tanca el segon trimestre de l’any amb 726.200 persones en situació de desocupació i amb una taxa d’atur del 19,1%, segons les dades de l’EPA: 31.900 persones menys que el trimestre anterior (-4,21%), i 44.200 persones menys que el mateix període de l’any 2014 (-8,43%).

A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 22,27%, amb 5.149.000 persones en situació de desocupació, un 5,75% menys que el trimestre anterior (-295.600 persones), i un 8,43% menys que el mateix trimestre l’any 2014 (-473.900 persones).

A Catalunya, la població activa s’ha incrementat en 19.900 persones respecte al trimestre passat, però s’ha reduït de 9.200 persones respecte el mateix període de l’any anterior, situant-se en un total de 3.801.200 persones.

Respecte a la població ocupada, destaquem que s’ha incrementat en 51.900 persones respecte al trimestre anterior, i en 35.100 persones respecte a l’any anterior, situant-se en un total de 3.075.100 persones.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre s’ha situat en el 19.1%, 0,9 punts percentuals menys que el trimestre anterior, i 1,12 punts percentuals menys que al mateix trimestre de l’any 2014.

La taxa d’ocupació s’ha situat en el 50,7%, 1 punt percentuals més que el trimestre anterior, i 0,71 punts percentuals més que ara fa un any.

La taxa d’activitat s’ha incrementat, situant-se en el 62,7%, 0,5 punts percentuals més que el trimestre anterior, i 0,02 punts percentuals més que el segon trimestre del 2014.

La taxa de temporalitat s’ha incrementat, situant-se en el 19,48%, 1,26 punts percentuals més que al trimestre anterior, i 1,11 punts més que el mateix trimestre de l’any anterior.
I finalment, la taxa de parcialitat, el percentatge de població ocupada que treballa a temps parcial, se situa en el 13,33%.

Pel que fa les províncies, la taxa d’atur a disminuït a totes elles. Tarragona és la que presenta una taxa d’atur més alta (22,16%) i 90.400 persones desocupades, seguida de Girona (19,20%) amb 73.700 persones en situació d’atur, Barcelona (18.97%) amb 529.100 persones desocupades, i Lleida (14,92%) i 32.900 persones en atur.
En relació al gènere, l’atur s’ha incrementat entre el femení en 1.000 dones respecte el trimestre anterior (+0,28%) però ha disminuït en 2.000 dones respecte ara fa un any (-0,55%). En l’actualitat 360.600 dones estan en situació d’atur i la taxa d’atur femenina se situa aquest trimestre en el 20,11%.

En canvi, entre el gènere masculí, l’atur ha baixat en 32.900 homes respecte el trimestre anterior (-8,26%) i en 42.400 homes respecte el mateix període de l’any 2014 (-10,39%). Hi ha 365.500 homes en situació d’atur i la taxa d’atur masculina se situa en el 18,20%.

Pel que fa a la població jove, ressenyar que la taxa d’atur durant aquest segon trimestre de l’any se situa en el 43,73%, 24,6 punts percentuals més que la taxa d’atur general, amb un total de 119.300 joves en situació de desocupació. Pel que fa a la taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 51,90%.

El nombre de persones estrangeres en situació de desocupació s’ha reduït un 10,1% respecte al trimestre anterior, situant-se en 169.700 persones, i un 12,3% respecte al mateix període de l’any passat. Representen el 23,4% del total de persones en situació d’atur.

Per sectors, l’ocupació s’ha incrementat a la indústria, amb 21.200 llocs de treball més respecte al trimestre anterior i 23.300 més respecte al mateix període de l’any 2014, i als serveis, amb 34.600 llocs de treball més que el trimestre anterior i 3.100 més que ara fa un any. L’agricultura s’ha reduït en 400 llocs de treball i la construcció en 3.500 llocs de treball respecte el trimestre anterior, mentre que ambdues han crescut respecte l’any passat en 1.300 i 3.100 llocs de treball respectivament.

Però no totes les dades són positives:

• El nombre de persones desocupades en situació de llarga durada se situa aquest trimestre en 434.500 persones, i representen el 59,84% de les persones en situació de desocupació.

• Hi ha 519.800 persones desocupades que no perceben subsidi o prestació per desocupació.

• 124.100 llars no tenen cap persona que percebi ingressos.

• 233.100 llars tenen tots els seus actius en situació de desocupació.

• 214.000 llars tenen tots els assalariats amb contracte temporal.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya considerem que les dades d’aquest segon trimestre de l’any 2015 responen al comportament de l’ocupació i l’atur dels mesos que coincideixen amb l’inici de la temporada turística, que sempre evolucionen positivament.

Si bé és cert que s’està reduït l’atur, l’increment de l’ocupació d’aquest trimestre contrasta amb la precarietat del nostre mercat de treball: també s’ha incrementat la temporalitat, la parcialitat i els contractes de més curta durada.

Des de la UGT de Catalunya continuem denunciant la situació de les persones més vulnerables, aquelles en situació d’atur de llarga durada i les que ja no cobren prestacions.

No podem permetre que la “sortida de la crisi” tingui com a moneda de canvi més pobresa i més desigualtats entre les persones.

Des de la UGT de Catalunya reclamem:

• situar les persones com a l’objectiu prioritari: les que estan en situació d’atur, perquè cada vegada tenen més dificultats per trobar una ocupació que asseguri el seu nivell adquisitiu; i les que treballen, perquè cada vegada ho fan amb condicions més precàries, amb més temporalitat, parcialitat i sous més baixos.

• Desenvolupar polítiques i mesures que de reactivació econòmica, que generin confiança a les persones i creïn ocupació de qualitat.

• Reforçar els Serveis Públics d’Ocupació i la intermediació laboral pública, amb més recursos econòmics, materials i humans, garantint la gratuïtat d’aquestes actuacions i del conjunt de les polítiques actives d’ocupació, per a totes les persones.

• Impulsar polítiques actives d’ocupació que combinin formació i contractació, adreçades a les persones que ja no cobren prestacions per desocupació, per tal de garantir la seva cobertura social.

• Derogar immediatament la reforma laboral imposada, injusta, inútil i ineficaç i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.

Comments are closed.