VALORACIÓ EPA III TRIMESTRE 2019: La indústria perd 14.200 llocs de treball en un trimestre a Catalunya

L’increment de l’atur interanual d’aquest trimestre és de 18.400 persones i hi ha 20.100 dones més en situació d’atur que ara fa un any.

Aquest trimestre destaquem: 

 • La taxa d’atur se situa aquest trimestre en el 10,87%, 0,3 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 0,24 p.p. menys que ara fa un any, però encara molt lluny de la taxa del tercer trimestre de 2007, abans de l’inici de la crisi, que se situava en el 6,7%.
 • Hi ha 142.100 persones en situació d’atur, 9.200 menys que el trimestre anterior (-2,13%), però 18.400 més que l’any passat (+4,56%). En comparació amb el tercer trimestre de 2007, encara hi ha 164.200 persones més en situació d’atur.
 • Aquest trimestre s’han creat 31.200 llocs de treball respecte al trimestre anterior (+0,35%) i 500 llocs de treball en relació a l’any anterior (+1,77%), però encara tenim 133.500 persones ocupades menys que abans de l’inici de la crisi.
 • A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 13,92%, amb 3.214.400 persones en situació de desocupació, 16.000 menys que el trimestre anterior (-0,5%), i 111.600 persones menys que l’any passat (-3,36%).
 • S’incrementa la població activa en 22.100 persones (+0,23%) i la taxa d’activitat es manté, situant-se en el 61,7% (+0,1p.p). Interanualment, la població activa s’incrementa en 86.900 persones (+1,03%).
 • La taxa d’ocupació s’incrementa lleugerament respecte al trimestre anterior (+0,3%) i se situa en el 55%. També creix interanualment en 0,34 punts percentuals.
 • La taxa de temporalitat s’enfila fins al 22,76%, amb un increment trimestral de l’1,1%. La taxa de parcialitat també creix trimestral (+0,22%) i interanualment (+1,44%), arribant fins al 14,74%.
 • Aquest trimestre la desocupació femenina és superior a la masculina: el 50,37% de persones en desocupació són dones (212.600 dones), i el 49,63% són homes (209.500). Aquest fet es deu a que l’atur s’ha reduït entre els homes (-11.900 homes, -5,37%), però la desocupació s’ha incrementat en les dones (+2.700 dones, +1,29%). Interanualment, l’atur femení s’ha incrementat (+20.100 dones, mentre que l’atur masculí s’ha reduït (-1.700 homes). En aquest sentit, la taxa d’atur femenina (11,48%) continua sent superior a la masculina (10,31%), distanciant-se aquest trimestre.
 • La taxa de parcialitat femenina torna a incrementar-se aquest trimestre  i se situa en el 22,81%, el triple que la masculina (7,48%), tot i que també augmenta. I la taxa de temporalitat femenina (23,76%) també és superior a la masculina (21,77%).
 • L’atur juvenil s’incrementa també aquest trimestre en 1.800 joves, tot i que interanualment es redueix en 3.000 persones. Els joves representen el 18,64% del total de l’atur. La taxa d’atur juvenil (23,71%) és més del doble de la taxa d’atur general i la de  temporalitat juvenil és gairebé tres vegades la taxa de temporalitat general, i se situa en el 66,5%.
 • L’atur entre les persones estrangeres es redueix aquest trimestre en 13.700 persones (-11,2%) i representen el 25,75% del total de persones en situació de desocupació. En relació a l’any anterior, la població desocupada estrangera es redueix en 4.200 (-3,7%).
 • Per sectors, a la indústria s’han destruït 14.200 llocs de treball aquest trimestre i 15.200 llocs de treball en un any. Per contra, s’han creat 34.400 llocs de treball als serveis,100 a la construcció i 2.100 a l’agricultura. Interanualment, la construcció ha destruït 25.000 llocs de treball i l’agricultura presenta 5.700 llocs de treball menys. Els serveis han creat 114.500 llocs de treball en un any.
 • El 52,17% del total de persones ocupades a Catalunya treballen més de 40 hores setmanals i el 8,25% més de 45 hores setmanals.
 • D’altra banda, 200 persones porten més d’un any en situació d’atur, (el 36,77% del total) i d’aquestes, el 54,70% porten més de 2 anys sense feina (84.900 persones).
 • El percentatge de població en situació de desocupació que no rep prestacions arriba al 68,11% (287.500 persones). 
 • Pel que fa a les famílies, 79.400 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos, 119.800 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació i 272.600 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Les dades de l’EPA del tercer trimestre de l’any reflecteixen el comportament del nostre mercat de treball durant la temporada turística en aquests mesos, amb reducció de l’atur i creació d’ocupació en el sector serveis. Però alertem sobre l’increment de l’atur d’aquest trimestre respecte l’any anterior en 18.400 persones i la destrucció d’ocupació a la indústria: 14.200 llocs de treball menys en un trimestre i 15.200 llocs de treball menys en un any.

Ens preocupa de manera especial el creixement de l’atur femení, no només aquest trimestre, sinó també interanualment: 20.100 dones en situació d’atur més que ara fa un any, amb més temporalitat (23,76%) i més parcialitat (22,81%). 

Per una altra banda, continuem molt lluny de les dades d’abans de l’inici de la crisi. En comparació amb el tercer trimestre de l’any 2007:

 • Tenim 164.200 persones més en situació de desocupació.
 • La taxa d’atur general és gairebé més de 4 punts més alta.
 • La taxa d’atur juvenil és 10 punts més alta.
 • Tenim 133.500 llocs de treball menys.
 • La taxa d’ocupació i la taxa d’activitat són inferiors.
 • Tenim menys població activa i més parcialitat.
 • Hi ha 102.900 persones més en situació d’atur de llarga durada.

Per tot això, per a la UGT de Catalunya és urgent: 

La derogació de les reformes laboral i l’aplicació de mesures per a lluitar contra la precarietat i la desigualtat al nostre mercat de treball, apostant pel creixement sostenible i orientant les polítiques socials i d’ocupació cap a la reducció de les desigualtats i la pobresa, assolint llocs de treball de qualitat amb salaris dignes. 

L’adopció de mesures que penalitzin la contractació precària, reforçant els recursos destinats a la Inspecció de Treball.

La implementació d’un pla de xoc d’ocupació que redueixi l’atur, protegeixi les persones vulnerables, que generi ocupació de qualitat i amb drets i que incrementi els salaris de la població, amb l’objectiu d’assolir una recuperació digna per al conjunt de la societat.

L’inici d’un canvi de model productiu basat en una política industrial, amb més inversió en investigació, innovació, formació i coneixement.

L’impuls de les polítiques actives d’ocupació, des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, adreçades als col·lectius més vulnerables: persones en situació d’atur de llarga durada, joves, persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania, entre altres, i garantir la protecció social a les persones que perden la feina.

Comments are closed.