Atur desembre 2017: La recuperació econòmica no arriba a les persones treballadores

Deu anys després de l’inici de la crisi, encara hi ha 152.229 persones aturades més, la temporalitat és 4 punts més alta, hi ha 100.000 persones menys afiliades a la Seguretat Social i s’han incrementat en 48 punts els aturats amb ingressos màxims de 426 euros

El nostre sindicat alerta també de la bretxa de gènere en la reducció de l’atur: en un any s’ha reduït entre els homes un 10,78%, però només un 5,38% en el cas de les dones

Catalunya tanca el 2017 amb 418.018 persones en situació d’atur, 4.444 persones menys que el mes anterior (-1,05%) i 35.627 persones menys que l’any passat (-7,85%).

L’atur també baixa a l’Estat espanyol: 3.412.781 persones en situació d’atur, 61.500 persones menys (-1,77%) que el mes anterior i 290.193 persones menys (-7,84%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Interanualment l’atur s’ha reduït a totes les províncies:

 • Barcelona: 28.156 persones menys en situació d’atur, -8,51% i 302.569 persones aturades.
 • Girona: 2.677 persones aturades menys, -6,03% i 41.742 persones en situació d’atur.
 • Lleida: 1.461 persones menys en atur, -6,25% i 21.910 persones en situació d’atur.
 • Tarragona: 3.333 persones menys en situació d’atur, -6,05% i 51.797 persones aturades.

En comparació amb el mes de novembre, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil•la entre el 0,84% de Tarragona i el 1,20% de Lleida.

L’atur s’ha reduït més entre els homes que entre les dones. Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, entre els homes s’ha reduït un 10,78% (22.399 aturats menys) i un 5,38% en el cas de les dones (13.228 dones aturades menys). En relació amb el mes de novembre, l’atur s’ha incrementat en 316 homes (+0,17%), mentre que entre les dones s’ha reduït un 2%, amb 4.760 dones menys en situació d’atur.

Es redueix l’atur entre la població treballadora més jove. L’any finalitza amb 26.791 persones menors de 25 anys desocupades, 1.705 joves menys que el mes anterior (-5,98%) i 667 joves menys en situació d’atur (-2,43%) que ara fa un any.

La població estrangera desocupada també es redueix i representa el 20,70% del total de l’atur. 86.528 persones en situació de desocupació són estrangeres, 824 persones menys que el mes anterior (-0,9%), i 2.679 persones menys que ara fa un any (-3%).

En relació a l’any anterior, l’atur s’ha reduït a tots els sectors. Als serveis, amb 20.257 persones menys (-6,42%), a la indústria, amb 7.803 persones menys (-13,94%), a la construcció, amb 6.494 persones menys (-14,68%), a l’agricultura, amb 937 persones menys (-8,19%) i entre les persones sense ocupació anterior, amb 136 persones menys en situació d’atur (-0,51%).

Respecte al mes de novembre, l’atur també ha baixat a tots els sectors, a excepció de la construcció, on s’ha incrementat en 839 persones (+2,27%). Així als serveis s’ha reduït en 3.954 persones (-1,32%), entre les persones sense ocupació anterior en 1.075 persones (-3,89%), a l’agricultura en 176 persones (-1,65%), i a la indústria en 789 persones (-0,16%).

Aquest desembre s’han signat 5.393 contractes menys que el mateix mes l’any anterior i també s’ha reduït la contractació en relació al mes de novembre en gairebé 50.000 contractes. Aquest mes s’han signat un total de 219.458 contractes, 49.148 contractes menys que el mes anterior (-18,30%). La contractació s’ha reduït a totes les províncies: a Barcelona s’han signat 40.021 contractes menys que al mes anterior (-18,95%), a Girona 2.287 contractes menys (-11,75%), a Lleida 1.140 contractes menys (-9,79%), i a Tarragona 5.700 contractes menys (-21,70%).

Comparant  aquestes dades amb les del mes de desembre de l’any anterior, observem que la contractació s’ha reduït un 2,40%, amb 5.393 contractes més: 5.103 contractes menys a Barcelona (-2,89%), 560 contractes menys a Lleida (-5,06%) i 55 contractes menys a Girona (-0,32%). Per contra, s’han signat 325 contractes més a Tarragona que el mes passat (+1,61%).

Baixa la contractació indefinida. S’han signat 26.301 contractes indefinits, 8.420 contractes menys que al mes anterior, amb una reducció d’un 24,25%, i 12 contractes indefinits menys respecte el mes de desembre de l’any anterior (-0,05%). La contractació indefinida representa el 11,98% del total de la contractació d’aquest mes.

També baixa la contractació temporal. S’han signat 193.157 contractes temporals, 40.728 menys que el mes anterior (-17,41%), i 5.381 contractes menys que l’any anterior (-2,71%). El 88,02% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 81,20% de la contractació del mes ha estat del sector serveis (178.201 contractes) i el 71,30% del total de la contractació del mes de desembre ha estat temporal i del sector serveis (156.480 contractes).

El 51,34% dels contractes els han signat homes (112.680 contractes), mentre que les dones han signat el 48,66% del total de la contractació d’aquest mes (106.778 contractes).

L’any 2017 s’ha signat un total de 3.187.159 contractes, 411.539 indefinits (12,91%) i 2.775.620 temporals (87,09%).

L’afiliació a la seguretat social augmenta. L’any finalitza amb 3.300.184 persones afiliades a la Seguretat Social, un increment de 110.747 persones (+3,47%) respecte a l’any anterior i 147 persones afiliades més respecte al mes de novembre (+0,004%).

La taxa de cobertura de prestacions se situa en el 59,29%. 171.977 de les persones registrades a les oficines de treball, el 40,71%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 49,58% del total de les persones que reben una prestació: 124.201 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

296.178 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res. Aquesta xifra representa el 70,11% del total de l’atur registrat.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Malgrat la reducció de l’atur, des de la UGT de Catalunya no podem valorar positivament aquestes dades.

La reducció de l’atur que es ve experimentant des de l’inici de la “recuperació econòmica” té un preu massa car: la precarització del mercat de treball, que es tradueix en més temporalitat, més parcialitat, contractes de més curta durada i amb salaris més baixos.

Aquesta suposada recuperació econòmica no s’està revertint ni en les persones treballadores que tenen feina ni en les que en busquen, perquè no s’està generant ocupació de qualitat, sinó que s’està minvant encara més el poder adquisitiu de les persones, incrementant la bretxa salarial i les diferències entre classes.
Comparant les dades d’aquest mes amb les de l’any 2007, abans de l’inici de la crisi, observem aquesta precarietat del nostre mercat de treball:

 • Hi ha encara 152.229 persones més en situació d’atur.
 • Tot i que s’ha incrementat en número de contractes, en l’actualitat se signen més temporals i menys indefinits.
 • La temporalitat és 4,07 punts percentuals més alta.
 • Hi ha 98.458 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Estem a més de 27 punts percentuals de la cobertura de prestacions per desocupació.
 • S’ha incrementat en gairebé 48 punts percentuals les persones que tenen uns ingressos màxims de 426 euros i en gairebé 25 punts percentuals les que no cobren prestacions.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya, continuem reclamant per al nou any que comença:

 • La derogació de les darreres reformes laborals imposades, que han estat les causants de la situació actual de precarietat del nostre mercat de treball.
 • L’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat.
 • Garantir la capacitat adquisitiva de les persones treballadores augmentant els salaris, situant el salari mínim interprofessional al mateix que l’europeu: 1.000 euros.
 • Aplicar mesures eficaces per a perseguir i penalitzar el frau en la utilització de la contractació temporal amb conseqüències econòmiques dissuasives d’aquesta mala praxis.
 • Incrementar les mesures de control de la contractació i invertir recursos al Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
 • Reforçar el diàleg social i la negociació col•lectiva per evitar la desregulació del mercat de treball.

Comments are closed.