Exigim a Desigual que garanteixi els procediments de consulta i negociació legalment establerts

La Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya ha tingut coneixement que l’empresa Desigual té intenció de modificar les actuals condicions laborals dels treballadors i les treballadores del centre de més de 500 empleats de les oficines centrals situades a Barcelona.

Segons hem sabut, aquesta mesura consistirà en una modificació de l’horari i distribució de la jornada de treball, passant a prestar serveis 4 dies a la setmana en lloc dels 5 actuals, mitjançant una reducció de la seva jornada de 39,5 hores setmanals a 34,5 hores amb una reducció salarial d’un 6,5%, per tant aquesta mesura podrà alterar de manera notòria alguns dels aspectes fonamentals de la relació laboral.

Aquesta mesura empresarial que suposa la modificació de les condicions de treball es farà efectiva si el 60% de la plantilla vota a favor, mitjançant una praxi fins ara desconeguda i no regulada en el nostre ordenament jurídic, consistent en un sistema de votacions de desconegudes i dubtoses garanties. Així doncs, sembla que l’empresa té la inequívoca intenció d’aplicar una mesura de caràcter col·lectiu sense la preceptiva consulta prèvia regulada en la nostra normativa laboral, mitjançant unes regles d’acceptació i control que ha decidit unilateralment, la qual cosa inhabilita qualsevol possibilitat de negociar amb la part social. Finalment, si s’executa aquesta mesura desconeixem quines seran les conseqüències per a aquells treballadors i treballadores que no desitgin acceptar el canvi.

Des de la UGT considerem que aquesta proposta de modificar les condicions contractuals ha d’anar precedida d’un període de consultes, segons el que s’estableix en l’art. 41 de l’Estatut dels Treballadors, perquè una vegada constituïda la comissió representativa, sigui en aquest fòrum on efectivament es negociï amb la plantilla la mesura que l’empresa pretén implantar de manera col·lectiva.

Per tot això des de la UGT exigim a l’empresa que, en primer lloc, no camufli com a mesura de conciliació una mesura que suposa una reducció salarial, i, per descomptat, que garanteixi els procediments de consulta i negociació legalment establerts amb els treballadors i les treballadores per tal de garantir un procés efectivament legítim i democràtic de participació.

Comments are closed.