Guia sindical: prevenció de riscos laborals i Covid-19

La UGT de Catalunya hem editat una guia sindical sobre prevenció de riscos laborals i Covid-19, amb l’objectiu de dotar els treballadors i les treballadores —i sobretot, les delegades i els delegats de prevenció— d’una eina útil totalment actualitzada per adquirir aquells coneixements sobre la pandèmia que afectin o puguin afectar l’àmbit laboral.
Aquesta nova publicació neix amb l’objectiu de ser un document viu, que anirà creixent i modificant-se a mesura que apareguin noves normatives o instruccions de les autoritats sanitàries o amb les noves evidències científiques.

Esperem que aquesta Guia que hem elaborat amb criteri tècnic i sindical sigui aclaridora, enriquidora i d’utilitat per al vostre dia a dia en la gestió de la pandèmia a les vostres empreses.

Per consultar la guia, clica aquí.

Comments are closed.