La síndrome de Text neck

Últimament es parla molt de la “síndrome de Text neck”, que traduït literalment de l’anglès vol dir ‘síndrome del coll de text’. El terme el va popularitzar Fishman, quiropràctic estatunidenc, per descriure la lesió que provoca la posició inclinada del coll per l’ús de telèfons intel·ligents, tauletes i ordinadors portàtils, que pot comportar dolor sostingut i altres patologies.

També sobre el mateix tema, es va fer viral un estudi de Kenneth Hansraj, cap de cirurgia de la columna i de rehabilitació a Nova York, on s’avaluava el nivell d’estrès suportat per la columna cervical depenent de la posició del cap i el coll. L’estudi anava acompanyat d’una imatge que mostrava com el pes que suporten les vèrtebres cervicals canvia en relació amb el grau de flexió del coll i la posició acotada del cap. La conclusió de l’estudi va ser que com més flexionem el coll i inclinem cap endavant el cap, més pes suporten les nostres cervicals. Cal remarcar que l’estudi es va fer amb l’objectiu de disposar de paràmetres a tenir en compte a l’hora de dur a terme les cirurgies de columna per a la reconstrucció del coll, no per una qüestió postural.

Des del punt de vista biofísic, aquesta síndrome és conseqüència de la pèrdua de la corba natural de la columna cervical, a causa de la postura inclinada cap endavant que adopta el cap respecte a les espatlles de manera continuada. Aquesta nova posició incrementa el pes que suporten les articulacions cervicals. Fisiològicament, la columna cervical suporta el pes del cap. Això s’incrementa directament amb els graus de flexió del cap, des de 5 kg en la posició anatòmica o postura neutra, amb 0 graus d’inclinació, 18 kg quan està inclinada 30 graus i 27 kg amb 60 graus.

Això pot provocar l’augment del to muscular i l’aparició de contractures, dolor i la inflamació de la zona, desplaçament posterior de discos vertebrals, mal de cap i altres símptomes secundaris als problemes musculars.

Des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals ens trobem en una situació de postures forçades lamentablement molt habitual. Les postures forçades es produeixen quan les posicions de treball provoquen que una o diverses regions anatòmiques deixen d’estar en una posició natural (posició neutra) per passar, mitjançant un moviment articular, a una posició d’hiperextensió, hiperflexió i/o hiperrotació articular.

L’ús extensiu dels dispositius mòbils intel·ligents ha visibilitzat i posat nom a les conseqüències de mantenir una determinada postura forçada, en particular una hiperflexió (moviment que redueix l’angle format pels ossos que s’articulen) del coll. Un problema que pot derivar-se de l’ús intensiu d’un dispositiu mòbil, o de mantenir la mateixa postura mentre es treballa en una cadena de muntatge, es cus o es llegeix un llibre assegut.

Per tant, s’ha de gestionar com qualsevol risc de prevenció de riscos laborals i en primer lloc se n’haurà d’avaluar el risc per conèixer-ne la magnitud. Si l’ús dels mitjans tecnològics és laboral, aquesta avaluació l’ha de fer el servei de prevenció de l’empresa, en particular el tècnic o tècnica experta en ergonomia. L’empresa és la responsable d’implantar les mesures de prevenció, i el treballador o treballadora ha de seguir les mesures preventives necessàries.

Si l’ús del mòbil, tauleta, etc., és lúdic o propi, també convé fer una autoavaluació de la postura per ser conscients del grau d’hiperflexió que adoptem i el temps que la mantenim. Per exemple, podem demanar a algú que ens faci una foto de la nostra posició lateral mentre consultem el mòbil, de tal manera que puguem observar el grau d’inclinació del coll. També és útil fer servir el mesurador de temps d’ús dels dispositius intel·ligents.

Per tenir una referència del grau d’inclinació, disposem de la metodologia REBA, específica per valorar els següents paràmetres de les postures forçades de coll. La puntuació 2 és pitjor que la 1.

 

Després, com en qualsevol lloc de treball, s’han d’aplicar mesures de prevenció per prevenir possibles lesions cervicals i aplicar els principis de la higiene postural. Quan llegeixis o consultis un dispositiu:

  • Mantingues una postura neutra, sense flexionar el c Per a això, aixeca el braç en comptes d’abaixar el cap i situa’l a uns 30 centímetres dels ulls. Si estàs assegut i vols utilitzar el mòbil, descansa els colzes damunt la taula o damunt l’altre avantbraç i eleva el telèfon fins a l’altura de la cara.
  • Redueix el temps que fas servir els dispositius mòbils utilitzant altres equips de consulta més ergonòmics, com una pantalla d’ordinador correctament situada, faristols, etc.
  • Fes pauses i descansos durant l’ús de les pantalles. Són més eficaces les pauses curtes i freqüents que les pauses llargues i escasses. D’aquesta manera, és recomanable fer pauses de 10 minuts per cada hora d’ús o de 2-3 minuts cada 15-20 minuts.
  • Fes exercicis d’estiraments i d’enfortiment dels músculs del coll per mantenir-los en condicions òptimes i elevar el reg sanguini. Hi ha apps amb exercicis específics com TechNeck, Dolorcuello, etc., que t’ensenyen a fer estiraments per al coll. També és interessant Posture app, que utilitza els sensors del mòbil per avisar-te quan detecta si estàs mantenint una postura forçada. És una contradicció recomanar una app per prevenir lesions de l’excés d’ús de dispositius mòbils? Recorda que la dosi fa el verí.
  • Controla la il·luminació per evitar enlluernaments i reflexos que t’obliguin a adoptar postures forçades per poder veure la pantalla.
  • Evita altres tipus de postures forçades amb el coll durant l’ús del mòbil, com ara col·locar el telèfon entre el cap i l’espatlla a manera de pinça. En lloc d’això, fes servir el mans lliures o auriculars si necessites fer altres coses mentre parles per telèfon.

També cal tenir en compte els factors d’organització de la tasca:

  • Temps d’exposició en l’ús d’aquests dispositius i reduir-los en cas que superin el temps màxim recomanat en l’avaluació de riscos ergonòmica.
  • Formació i informació sobre els riscos de l’ús de mitjans tecnològics necessaris per treballar amb seguretat i salut. També cal rebre formació dels riscos de les postures forçades i com evitar-los. La formació ha de ser teòrica i pràctica, centrada específicament en el lloc de treball, així com el coneixement d’higiene postural d’aquest.
  • Ensenyar exercicis d’estiraments i de reforçament de la musculatura utilitzada a la feina per preparar-la i enfortir-la.
  • Dret a la desconnexió digital. S’han de respectar els temps de descans per evitar lesions per sobreesforç i desconnectar mentalment de la feina.

Comments are closed.