La UGT de Catalunya elabora un glossari bàsic de termes LGTBIQ per lluitar contra les discriminacions per raó d’orientació sexual, identitat i expressió de gènere en l’àmbit laboral

17 DE MAIG – DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFÒBIA

La UGT de Catalunya i el grup LGTBI-UGT treballa per l’eradicació de les pràctiques discriminatòries per raó de l’orientació i/o identitat sexual que situen el col·lectiu de treballadores i treballadors LGTBI en una situació de clar desavantatge en l’àmbit laboral. En aquest sentit, i en commemoració del 17 de maig, Dia internacional contra la LGTBIfòbia, la nostra organització vol ressaltar, alhora que denunciar, algunes dades extretes de l’informe “L’Estat de la LGTBIfòbia” que respon a la situació de Catalunya l’any 2017 respecte al seguiment que fa l’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH) en aquesta qüestió.

De les 111 incidències que va registrar aquest Observatori, quasi la meitat (el 47%) són relatives a agressions, incloent-hi agressions físiques, verbals, assetjament i vexacions. Trobem també que s’han produït 4 incidències en els àmbits de la salut, la pròpia família, els mitjans de comunicació i pel dret d’admissió, tant laboral com institucional (sent un 3,6% de les incidències en cadascuna d’aquestes categories). Cal destacar que les incidències que es produeixen en l’àmbit laboral van en decrement, ja que des de 2015 han passat del 8% al 3,6 en 2017. Aquest fet, però, no implica que disminueixi la discriminació en aquest àmbit, sinó que no es registra, ja sigui per la invisibilitat, ja sigui perquè les persones prenen mesures que ajuden a reduir el risc de patir una discriminació, amagant la seva realitat, o altres opcions. És important destacar també que en l’àmbit laboral són homes gais i bisexuals (100,0%) els que han formulat les denuncies.

Afegir també que el grup UGT-LGTBI, la Secretaria d’Igualtat i Formació Professional, en col·laboració amb el Servei Lingüístic de la UGT de Catalunya, han elaborat el ‘Glossari bàsic de termes LGTBIQ’, un recurs que ha de servir per donar a conèixer entre els delegats i delegades sindicals els principals termes de l’àmbit lèsbic, gai, transgènere, bisexual, intersexual i queer i afavorir la defensa dels treballadors i treballadores davant de discriminacions per raó d’orientació sexual, identitat i expressió de gènere. També recull de forma breu altres informacions rellevants per a la Xarxa d’Agents Sindicals per la Igualtat de la UGT de Catalunya, com ara les mesures per fomentar la igualtat i combatre la discriminació mitjançant la negociació col·lectiva, la legislació de referència i les dates més destacades del calendari LGTBIQ. Tot plegat, des del compromís bàsic del nostre sindicat de fomentar la igualtat d’oportunitats, sensibilitzar, prevenir i combatre les discriminacions, posant a disposició de les delegades i delegats eines rigoroses i informació de referència perquè puguin fer millor la seva tasca diària de defensa dels drets de les treballadores i treballadors a les empreses.

En aquest enllaç podeu consultar el ‘Glossari bàsic de termes LGTBIQ’ elaborat pel nostre sindicat.

El grup LGTBI de la UGT de Catalunya, impulsor d’aquest material, té com a objectiu interconnectar totes les persones del sindicat que vulguin lluitar a l’àmbit de les empreses perquè no s’hi produeixin situacions de discriminació. El grup facilita eines per promoure el coneixement, la sensibilització entre la ciutadania i la defensa dels drets LGTBI, i ofereix atenció personalitzada, orientació i assessorament laboral a les persones d’aquests col·lectius.

Comments are closed.