La UGT de Catalunya signa el Conveni Col·lectiu de Càmpings de Barcelona

Aquest fet suposa un increment salarial del 8,5% per als treballadors i treballadores durant els 3 anys de vigència del propi conveni (2021-2023)

La FeSMC-UGT de Catalunya signa el conveni de càmpings de Barcelona que suposa una nova classificació professional, la recuperació de poder adquisitiu perdut en els últims anys, l’equiparació de permisos retribuïts a les parelles de fet i compromís de fomentar la professionalitat i experiència davant la temporalitat i la incertesa.

Considerem que el conveni és un primer pas pel canvi del model d’activitat dels càmpings de Barcelona que els permeti adaptar-se en moments de crisi sanitària com la que hem passat i garanteixi l’ocupació de les persones treballadores apostant per l’ocupabilitat, professionalitat d’aquestes.

Les condicions laborals pactades són les següents:

  • Vigència: 3 anys (2021-2023).
  • Increment salarial:

2021: 3,00% amb efectes 1/1/2021

2022: 2,50% amb efectes 1/1/2022

2023: 3,00% amb efectes 1/1/2023

  • Les parelles de fet o estables rebràn el mateix tractament a efecte de llicències retribuïdes que una parella de dret.
  • Noves descripcions de llocs de treball i adscripcions als grups professionals de conformitat amb el ALEH.
  • Nova estructura salarial en funció dels llocs de treball, sempre garantint la condició més beneficiosa per al treballador o treballadora.

Des de la UGT de Catalunya creiem que el conveni signat és un avanç per tal que les empreses del sector apostin per plantilles fixes front la temporalitat, que apostin per la professionalitat davant la improvisació, per la formació abans que no formar i tot això ha de ser un principi a seguir per a fer front a la destrucció de l’ocupació que el sector turístic ha patit per la crisi sanitària la qual ha afetat en les activitats de les empreses. És per això, que hem de considerar el mèrit d’aquest conveni el qual vol ser un reconeixement a les treballadores i treballadors i un compromís de futur on es segueixi reconeixent la professionalitat, formació i ocupabilitat de les persones del sector.

Comments are closed.