La UGT denuncia a Mango per vulnerar el dret a la igualtat entre homes i dones i discriminar a les persones treballadores per raó de sexe

Des de la UGT de Catalunya es considera una vergonya que una empresa amb 18.000 persones treballadores no compti amb un pla d’igualtat, el és obligat per llei des del 2022.

Aquest incompliment, deixa sense protecció a tota la plantilla femenina i sense poder assegurar una igualtat real entre homes i dones a dins l’empresa: patint desigualtat en el salari, a la hora de promocionar- se, topant així amb el sostre de vidre.

Segons la UGT FeSMC de Catalunya, les companyes no poden accedir als càrrecs de responsabilitat pel simple fet de ser mares, pel fet de voler conciliar la vida laboral i familiar.

La no implementació del pla d’igualtat suposa, també, la desprotecció de totes les persones que podrien patir assetjament sexual o per raó de sexe.

Per tot això, la UGT, aquest 7 de juny, ha registrat denuncia  a la inspecció de treball a Madrid, contra l’empresa Mango per un incompliment de la llei orgànica 3/2007 de 22 de Març per la igualtat efectiva d’homes i dones  i del RD 901/2020, de 13 d’octubre pel que es regulen els plans d’igualtat i el seu registre.                    

No es pot permetre la vulnerabilitat de drets d’igualtat i no discriminació  de 18.000 persones treballadores.

Comments are closed.