Signat el preacord del conveni d’hostaleria

Un conveni que avança en drets per als treballadors i treballadores del sector.
Ahir 26 de juliol, la UGT va portar a terme la signatura el preacord  del conveni d’Hostaleria de Catalunya amb avanços substancials en drets, regulació del temps de treball, millores en el gaudir dels permisos retribuïts i condicions econòmiques que suposen una ajuda a les persones treballadores que han passat temps difícils en veure’s afectats pels ERTEs a conseqüència de la pandèmia del COVID-19 i que ha repercutit en el seu salari.
A més d’això, i no menys important, donem cobertura en el marc de la negociació col·lectiva a col·lectius que fins avui no tenien marc convencional i es regien per l’Estatut dels Treballadors o qualsevol altre conveni que no recollia la seva activitat pròpia o fins i tot els considerats “falsos autònoms”. En conseqüència, des d’UGT ens felicitem d’aquest preacord que serà sotmès a ratificació d’afiliats i afiliades i decidiran,si escau,  la signatura el pròxim dia 20 de setembre de 2022.
El conveni recull entre altres, les regulacions  i les millores de les següents matèries:
 • Vigència 3 anys (2022-2024)
 • S’inclou dins de l’àmbit d’aplicació del conveni les empreses dedicades a larestauració moderna, les empreses derepartiment de menjar i beguda fora de l’establiment a través de plataformes digitals i les cuines industrials sense zonda de lliurament i recollida al client. Això comporta la inclusió dels llocs de treball repartidor i restauració moderna.
 • S’estableix un termini de 30 dies previs a la finalització del’excedència voluntàriaper a comunicar la incorporació de no tenir resposta escrita per l’empresa s’entendrà que l’empresa accepta la incorporació.
 • S’adapta la regulació de lespersones treballadores amb contracte fix discontínuo.
 • S’estableix una flexibilitat horària per acordamb la representació legal dels treballadors deixant sense efecte la imposició de l’empresa que permet l’Estatut dels Treballadors, per tant, de no existir acord no es podrà aplicar.
 • Per acord amb la RLT o en absència d’aquesta amb la persona treballadora les persones  amb contractes fixe discontínuo podran gaudir les vacances al final de la temporada.
 • El calendari laboralhaurà de contenir com a mínim: número de dies de treball, festes locals, nacionals i autonòmiques, descansos setmanals i vacances anuals.
 • Equiparació de les parelles de dret a les de feten el gaudi de les llicències retribuïdes
 • Els permisos retribuïts s’iniciaran l’endemà laboral del fet causant.
 • Increment salarial: 4,00% per al 2022; 3,00%  per al 2023 i 2,00% per al 2023 amb efecte 1 de gener dels respectius anys
 • Externalitzacióadaptar a l’actual normativa.
 • Jubilació parcialserà un dret de la persona treballadora que el podrà exercir en el moment que compleixi els criteris per a poder accedir a aquesta, per tant, no requerirà acord de l’empresa
 • Manteniment del text actual, excepte les expressades anteriorment.
Totes les treballadores i treballadors del sector han sofert les greus conseqüències laborals originades arran de la pandèmia del covid19 i creiem que aquest conveni és una bona oportunitat de pal·liar aquests efectes i avançar en matèria de drets laborals i socials.

Comments are closed.