SIGNAT UN CONVENI COL•LECTIU MÉS JUST PEL SECTOR D’ESTALVI

Després d’un any i mig de negociació, i gràcies a la fermesa dels sindicats signants, entre ells la UGT de Catalunya, a múltiples denúncies públiques, a la realització de multitud de mobilitzacions, i al suport de les plantilles, s’ha aconseguit que la patronal hagi anat modificant, a poc a poc, les seves posicions.

Amb massa lentitud, l’ACARL (Asociación de Cajas de Ahorros Para Relaciones Laborales) ha anat retirant les seves pretensions d’eliminar la mobilitat geogràfica, pagues, la carrera professional a partir de nivell X, els ajuts i plusos, el plus conveni, les oposicions, el complement de residència, abaixar el preu del trienni a la meitat, eliminar la revaloració dels complements de pensions, eliminar la figura de sotsdirector en la classificació d’oficines, entre d’altres. En definitiva, les seves pretensions de configurar un conveni low-cost que lesionava greument els drets dels treballadors i les treballadores del sector.

Però, tal com es va advertir novament a la mesa del dia 28, era imprescindible que la patronal retirés, també, la pretensió d’establir la jornada partida per a les plantilles del sector. Sense aquesta retirada, era impossible arribar a un acord. Per fi, aquest matí, la patronal ha retirat de la mesa aquest greu escull i ha acceptat una bona part dels plantejaments sindicals, que ha permès, arribar a un acord subscrit per CCOO, CSICA i la UGT de Catalunya, sindicats que sumen el 85,13% de la representació de la mesa del conveni.

A la sessió d’avui, s’ha aconseguit avançar en matèries molt importants per als treballadors i treballadores del sector, que assoleixen millores en salari, temps de treball i conciliació:

  • El tipus d’interès mínim dels préstecs d’habitatge es rebaixa al 0,9% el 2017 i al 0,5% el 2018 per a la cartera viva també.
  • Es milloren permisos i s’equiparen les parelles de fet al matrimoni.
  • No es redueix el valor dels triennis,remetent-se la negociació a una comissió d’estudis durant 18 mesos. En cas de no aconseguir-ne un acord se suspèn la meritació durant aquest període. Es liquiden els triennis en curs per a totes les plantilles amb efectes a 1 de juliol de 2016.
  • Es redueix 1 hora la sortida dels dijous tarda (horari de 8h a 14:30h i de 16:00h a 19:00h d’octubre a abril), reduint mitja hora en el dinar, de manera que hi ha una reducció real de jornada de treball.

Tot això ha permès que s’arribi a un acord en el dia d’avui, que garanteix les condicions laborals dels treballadors del sector, millora la capacitat adquisitiva revalorant salaris i rebaixant tipus d’interès de préstecs, fa més fàcil la conciliació amb la vida personal i, sobretot,  atorga a tots i totes la tranquil·litat de disposar de la cobertura d’un conveni col·lectiu propi sectorial fins a final de 2018.

Comments are closed.