SIGNAT UN CONVENI COL•LECTIU MÉS JUST PEL SECTOR D’ESTALVI

Després d’un any i mig de negociació, i gràcies a la fermesa dels sindicats signants, entre ells la UGT de Catalunya, a múltiples denúncies públiques, a la realització de multitud de mobilitzacions, i al suport de les plantilles, s’ha aconseguit que la patronal hagi anat modificant, a poc a poc, les seves posicions. Amb massa lentitud, l’ACARL (Asociación de Cajas de Ahorros Para Relaciones Laborales) ha anat retirant les seves pretensions d’eliminar la mobilitat geogràfica, pagues, la carrera professional a partir Continua llegint