UGT sortirà al carrer si la patronal no seu a negociar el Conveni de Seguretat Privada

El dia 1 de febrer els sindicats amb representació en la taula negociadora del Conveni de Seguretat Privada van remetre,  en forma conjunta, un escrit a les Patronals del Sector on es demana seguir amb la negociació col·lectiva. La Patronal emparada en un debat jurídic sobre la seva representativitat, porta allargant en el temps, la necessitat d’abordar el debat sobre les condicions del pròxim conveni col·lectiu. Des del Sindicat Federal de Seguretat Privada i Serveis Auxiliars de FeSMC UGT, entenem Continua llegint

Les patronals del conveni d’empreses de seguretat, s’oposen a la constitució de la taula negociadora per diferències de representativitat entre ells.

Els sindicats rebutgen la postura de les patronals ja que no poden més que entendre-la com una maniobra de distracció que busca dilatar en el temps la negociació, fins i tot incorrent en mala fe en la negociació. Després de la petició per part dels tres sindicats perquè fos constituïda la Taula Negociadora del Conveni Col·lectiu, i un cop reunits per la part social els sindicats UGT, CCOO, USO i CIG, així com les associacions empresarials APROSER, UAS i FES, Continua llegint

Editat el Resum del Conveni de Seguretat Privada

El dia 12 de Gener va sortir publicat en el BOE el Conveni Col·lectiu Estatal de les Empreses de Seguretat 2015. La FeS-UGT ha editat el resum dels articles més destacats amb les taules salarials corresponents al 2015. Ja ho podeu descarregar de la nostra pàgina web, en el apartat “Resum dels Convenis”.