El sector de majoristes de fruites i verdures arriba a un principi d’acord sobre el conveni col·lectiu

El conveni de fruites i verdures va finalitzar el desembre del 2021 i fins ara, en part per l’impacte que ha generat la situació de crisi econòmica actual, el sector no n’havia firmat un de nou. El passat 8 de novembre, es va formalitzar una nova reunió de conveni en la qual es va arribar a un principi d’acord entre la UGT i la Patronal sobre el conveni del sector amb una vigència d’un any. Aquest acord s’hi conformaven punts com: Compensació.- Només es podrà compensar Continua llegint