VALORACIÓ ATUR AGOST 2018: Les reformes laborals afermen la precarietat i la temporalitat al nostre mercat laboral

La UGT de Catalunya demana fer efectiu el registre de la jornada i el control horari a les empreses per evitar les jornades extenses i hores extraordinàries no compensades.

Cal reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva per evitar la desregulació del mercat de treball, així com desenvolupar els acords salarials assolits a l’AENC i l’AIC. 

Principals dades d’atur i contractació al mes d’agost a Catalunya:

Aquest mes destaquem:

 • Després de sis mesos consecutius de descens, l’agost puja l’atur a Catalunya (+11.594 persones en situació de desocupació), com succeeix habitualment. També ha caigut la contractació (-95.140 contractes signats) i l’afiliació a la Seguretat Social (-65.891 persones afiliades).
 • L’arribada del mes d’agost posa de manifest un altre element que caracteritza la precarietat del nostre mercat de treball: les empreses acomiaden els treballadors i treballadores a l’agost, estalviant-se els salaris d’aquest mes, per tornar a contractar al setembre. Aquest fet té com a conseqüència la destrucció d’ocupació: la finalització de molts contractes, la pèrdua de cotitzants a la Seguretat Social i l’increment del nombre de persones en situació d’atur.
 • En aquest sentit, l’atur s’ha incrementat a totes les províncies catalanes i fonamentalment als serveis, tot i que també ha crescut a la indústria i a la construcció. Per contra, s’ha reduït a l’agricultura per l’efecte de les campanyes agràries, i entre les persones sense ocupació anterior. 
 • Aquest mes l’atur ha augmentat de manera similar entre homes i dones. L’atur masculí s’ha incrementat en 422 persones més que el femení i les dones representen el 57,70% del total de l’atur. Interanualment, l’atur entre els homes es redueix en major mesura que el femení.
 • L’atur juvenil també s’incrementa aquest agost respecte el mes anterior, tot i que es redueix en 68 joves en relació amb l’any passat.
 • La població major de 45 anys en situació d’atur s’incrementa aquest mes en 3.354 persones i representa el 53,85% del total de l’atur (205.032 persones).
 • L’atur entre la població estrangera desocupada es redueix aquest mes en 933 persones respecte el mes anterior (-1,3%) i en 477 persones en un any (-0,7%) i representa el 18,40% del total de l’atur, amb 70.054 persones en situació de desocupació.
 • Cau la contractació respecte el mes anterior, tot i que es contracta més que ara fa un any. S’han signat menys contractes indefinits (-12.364 contractes) i menys contractes temporals (-82.786 contractes), però la contractació d’aquest agost és imminentment temporal: el 88,32% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 77,80% de la contractació ha estat del sector serveis (181.144 contractes) i el 68,17% del total de la contractació del mes d’agost ha estat temporal i del sector serveis (158.728 contractes).
 • Novament creix l’ús del contracte de recolzament a emprenedors, impulsat per la reforma laboral de l’any 2012 i que amaga la precarietat en la contractació indefinida: aquest agost s’han signat 3.640 contractes, el 13,38% del total de la contractació indefinida, amb un increment del 12,35% respecte l’any anterior.
 • El 53,74% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (125.111 contractes). Les dones han signat el 46,26% del total de la contractació (107.716 contractes).
 • La caiguda de l’afiliació a la Seguretat Social ens revela aquest mes la destrucció d’un total de 65.891 llocs de treball.
 • La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 59,89%. Així, 148.055 de les persones registrades a les oficines de treball, el 40,11%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.
 • El 42,41% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (93.762 persones) perceben una prestació no contributiva (430€ de mitjana).
 • El 65,51% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res, (241.817 persones).
 • Continuem molt lluny de les dades d’abans de l’inici de la crisi. En comparació amb l’agost de 2007:
  • Encara tenim 113.245 persones més en situació d’atur.
  • Hi ha gairebé 40.000 persones menys afiliades a la seguretat social.Tot i que se signen més contractes, el percentatge de contractes temporals signats és 1,8 punts percentuals més alta.
  • La cobertura de prestacions s’ha reduït en 17,5 punts percentuals.

 Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • La derogació immediata de les reformes laborals imposades, perquè han fracassat estrepitosament i que només han servit per precaritzar encara més el nostre mercat de treball.
 • L’impuls de la contractació indefinida i el foment de la jornada completa, en contraposició de l’abús en la contractació temporal fraudulenta i la contractació parcial involuntària.
 • Fer efectiu el registre de la jornada i el control horari a les empreses, per evitar les jornades extenses i hores extraordinàries no compensades.
 • Garantir uns salaris dignes i la capacitat adquisitiva de les persones treballadores, amb un salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • Perseguir i denunciar la precarietat de les empreses multiserveis, falses cooperatives i falsos autònoms per assolir la premissa “a igual treball, igual sou”.
 • Garantir i reforçar la protecció social de les persones que perden la feina, amb una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació.
 • Disposar d’unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat, no vinculades a convocatòries i permanents en els temps, i uns serveis públics d’ocupació amb més recursos humans i econòmics.
 • Reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva per evitar la desregulació del mercat de treball, així com desenvolupar els acords assolits a l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC).

Comments are closed.