VALORACIÓ ATUR DESEMBRE 2018: Es redueix l’atur, però es cronifiquen la precarietat i la pobresa

Principals dades d’atur i contractació el mes de desembre a Catalunya:

Aquest mes destaquem: 

 • Catalunya finalitza l’any 2018 amb 392.907 persones en situació d’atur, 111 persones menys que fa ara un any (-6,01%) i 1.498 persones menys que el mes passat (-0,38%).
 • A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 3.202.297 persones, amb una reducció de 210.484 persones respecte l’any anterior (-6,17%) i 50.570 persones menys que el mes passat (-1,55%).
 • L’atur es redueix a totes les províncies, tan mensual com interanualment.
 • Per sectors, en relació al mes anterior, l’atur es redueix en l’agricultura, els serveis i entre les persones sense ocupació anterior, mentre que creix en la indústria i la construcció. Interanualment l’atur baixa a tots els sectors.
 • Aquest mes l’atur creix únicament entre els homes (+1.180), com a conseqüència de la pèrdua d’ocupació en la indústria i la construcció, mentre que entre les dones es redueix (-2.678). Interanualment la reducció de l’atur masculí és superior: -7,63% entre els homes, davant d’un 4,71% entre les dones. Les dones representen el 56,44% del total de l’atur d’aquest mes.
 • Tot i que l’atur entre les persones menors de 25 anys es redueix respecte el mes anterior (-4,30%), interanualment experimenta un increment del 3,21%, amb 859 joves més en situació d’atur.
 • Entre les persones majors de 45 anys l’atur es redueix mensual (-0,28%) i interanualment (-6,16%), però aquest col·lectiu representa el 53,20% del total de l’atur a Catalunya.
 • L’atur entre persones immigrants s’ha reduït també en relació al mes anterior (-0,6%) i respecte l’any passat (-6,7%). Representen el 20,56% del total de l’atur.
 • Creix l’afiliació a la seguretat social en 1.337 persones intermensualment i en 96.437 persones interanualment.
 • Es redueix la contractació respecte el mes anterior (-55.895 contractes signats, -19,89%), però s’incrementa lleugerament en relació a l’any passat (+5.733 contractes, +2,61%).
 • Es redueix la contractació indefinida en un 26,95% (-10.591 contractes menys), i també la contractació temporal en un 18,74% (-45.304 contractes menys) respecte al mes anterior. Interanualment creix la contractació temporal i la indefinida, un 1,73% i un 9,13% respectivament.
 • La contractació d’aquest mes de desembre continua essent imminentment temporal: el 87,25% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 82,64% de la contractació ha estat del sector serveis (186.099 contractes) i el 72,17% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (162.521 contractes).
 • Aquest mes s’han signat 409 contractes de recolzament a emprenedors, que contempla un període de prova de 364 dies, el 11,88% del total de la contractació indefinida.
 • El 50,57% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (113.874 contractes). Les dones han signat el 49,43% del total de la contractació (111.317 contractes).
 • L’any 2018 s’han signat un total de 3.329.416 contractes, dels quals el 86,9% han estat temporals (2.866.239 contractes) i només el 13,91% indefinits (463.177 contractes).
 • La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 61,45%. Així, 031 de les persones registrades a les oficines de treball, el 38,55%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.
 • El 44,25% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (107.242 persones) perceben una prestació no contributiva (430 euros de mitjana).
 • El 65,74% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (259.273 persones).
 • Tot i les dades positives de l’any 2018, encara estem lluny de la situació d’abans de l’inici de la crisi. En comparació amb el desembre de 2007:
 • Encara tenim 127.118 persones més en situació d’atur.
 • Hi ha 2.021 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Tot i que se signen més contractes, se signen menys indefinits i més temporals.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït en més de 25 punts percentuals.

 Per l’any 2019 la UGT de Catalunya continuem reclamant: 

 • La derogació immediata de les reformes laborals imposades, perquè només han servit per precaritzar encara més el nostre mercat de treball.
 • Lluitar contra l’ocupació precària, temporal, de curta durada i salaris baixos, amb un canvi de model productiu basat en una política industrial, que inverteixi en innovació, formació i coneixement, impulsant mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat.
 • Utilitzar la contractació indefinida i la jornada completa, el registre de la jornada i el control horari a les empreses, com a eines de lluita contra el frau de la contractació temporal, la contractació parcial fraudulenta i involuntària, les hores extraordinàries no compensades i els baixos salaris.
 • Eliminar els incentius a la contractació temporal: no hi ha penalització del frau, les indemnitzacions dels contractes temporals són ridícules, les sancions en cas de frau per contractació temporal són molt baixes i la probabilitat que una empresa sigui descoberta en frau de llei per contractació temporal és molt baixa.
 • Universalitzar el contracte de relleu inclòs en el Pla Reindus a tots els sectors productius del nostre país per evitar la discriminació que, a partir de l’1 de gener de 2019, milers de treballadors i treballadores patiran. Cal fomentar la jubilació parcial i el contracte de relleu per impulsar l’ocupació dels i les joves, possibilitant que la entrada al mercat de treball d’aquests no sigui per la porta de la temporalitat i la precarietat.
 • A igual treball, igual sou per lluitar contra la precarietat de les empreses multiserveis, falses cooperatives i falsos autònoms.
 • Reforçar el paper de la inspecció de treball dotant-la de recursos econòmics i amb més personal.
 • Garantir uns salaris dignes, traslladant a la negociació col·lectiva els acords assolits a l’AENC i l’AIC. Reclamem que cap conveni estigui per sota dels 14.000 euros anuals, i un SMI de 1.000 euros, al mateix nivell que l’europeu, per recuperar la capacitat adquisitiva de les persones treballadores.
 • Aplicar un increment salarial pactat per l’any 2019 del 3%. Garantir increments salarials que permetin, com a mínim, el manteniment del poder adquisitiu.
 • Dotar el servei públic d’ocupació amb més recursos humans i econòmics i impulsar unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat, que esdevinguin serveis permanents en el temps i no vinculades a convocatòries.
 • Realitzar una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, dotant-la de més estabilitat, més cobertura i més intensitat protectora, amb l’objectiu de garantir la protecció de les persones que perden la feina.

Comments are closed.