VALORACIÓ ATUR FEBRER 2022: A Catalunya es redueix l’atur un 27,45% al febrer respecte fa un any i creix el nombre de persones cotitzants a la seguretat social un 0,61% més que al gener

Des de la UGT de Catalunya creiem que és el moment de consolidar les dades generant estabilitat en l’ocupació i millorant la seva qualitat per posar fre a l’ús fraudulent de la temporalitat i la precarietat laboral.

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes de febrer a Catalunya:

Dades destacades:

Atur

 • L’atur se situa a Catalunya en 371.660 persones, 142 persones menys respecte al mes anterior (-0,04%), i 140.630 persones menys interanualment (-27,45%).
 • A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 111.684 persones, amb un decrement intermensual de 11.394 persones (-0,36%), i una reducció interanual de 897.105 persones (-22,38%).
 • L’atur es redueix únicament a Tarragona, amb 491 persones menys desocupades (-1,03%). Per contra, s’incrementa a Barcelona en 178 persones (+0,07%), a Lleida en 166 persones (+0,81%), i a Girona en 5 persones (+0,01%). Interanualment l’atur cau significativament a totes les demarcacions: a Barcelona en 103.090 persones, a Tarragona en 15.655 persones, a Girona, en 14.922 persones i a Lleida en 6.963 persones.
 • Aquest mes baixa l’atur femení en 189 dones (-0,09%), mentre que l’atur masculí s’incrementa en 47 homes (+0,03%). Però l’atur femení (210.683 dones) continua sent molt superior al masculí (160.977 homes) i representa el 56,69% del total. Interanualment, la reducció de l’atur masculí (-70.222 homes, -30,37%) ha estat similar al decrement de la desocupació femenina (-70.408 dones, -25,05%).
 • Torna a créixer l’atur juvenil i se situa en 22.578 joves: 676 joves més que el mes anterior (+8,02%), tot i que interanualment tenim 19.301 joves menys en situació de desocupació (-46,09%).
 • Es redueix l’atur entre les persones majors de 45 anys, situant-se en 215.364 persones (-1.256 persones, -0,58%). Interanualment també baixa l’atur d’aquestes persones (-42.683 persones, -16,54%). Representen el 57,95% del total de l’atur a Catalunya.
 • S’incrementa l’atur entre les persones estrangeres, que se situa en 226 persones, 197 persones més intermensualment, tot i que interanualment hi ha 44.655 persones estrangeres menys en situació de desocupació. Representen el 19,97% del total de l’atur.
 • Per sectors, l’atur es redueix fonamentalment en la construcció (-691 persones) i als serveis (-600 persones). Pel contrari, s’incrementa entre les persones sense ocupació anterior (+979 persones), a l’agricultura (+168 persones), i a la indústria (+2 persones). Interanualment, l’atur es redueix fonamentalment als serveis, amb 107.236 persones en situació menys, seguit de la indústria (-10.322 persones), la construcció (-10.188 persones), les persones sense ocupació anterior (-10.099 persones), i l’agricultura (-2.785  persones).

Afiliació a la seguretat social

 • El febrer 503.760 persones cotitzants a la seguretat social a Catalunya, el que representa 21.247 persones ocupades més que el mes anterior (+0,61%), tot i que interanualment l’afiliació creix en  144.521 persones (+4,30%).

Contractació

 • Es redueix la contractació perquè cau la contractació temporal. Aquest mes s’han signat un total de 317 contractes, 7.870 contractes menys que el mes passat (-3,49%), però són 45.190 contractes mes que ara fa un any (+26,25%).
 • 402 contractes indefinits signats: 15.599 contractes més intermensualment (+33,33%), i 35.270 contractes indefinits més interanualment (+129,99%). La contractació indefinida representa el 28,71% del total de la contractació mensual.
 • 915 contractes temporals signats: 23.469 contractes menys intermensualment (-13,16%), però 9.920 contractes temporals més interanualment (+6,84%). La contractació temporal representa el 71,29% del total de la contractació mensual.
 • Del total de contractes signats, el 78,57% ha estat del sector serveis (170.743 contractes). El 55,67% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis 120.976 contractes).
 • El 51,28% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (111.446 contractes) i el 48,72% dones (105.871 contractes).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

 • A 28 de febrer de 2022, 420 persones estan en situació d’ERTO a Catalunya (108 persones més que el mes anterior), 13.408 dones i 13.012 homes. Les dones representen el 52,14% de les persones incloses en un ERTO.
 • El 54,99% de les persones en situació d’ERTO tenen suspès el contracte (14.529 persones) i el 45,01% en ERTO parcial (11.691 persones).
 • 155 persones estan en situació d’ERTO Covid19 i 3.265 persones stan en situació d’ERTO no Covid19.
 • A l’Estat espanyol, 115.311 persones estan en situació d’ERTO de les quals, 101.736 persones ho estan per ERTO Covid19.

Protecció social

 • De les persones en situació d’atur, 201.602 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 52,80%.
  • 857 persones cobren una prestació contributiva
  • 745 persones cobren una prestació no contributiva.
 • 200 persones no cobren prestacions per desocupació (el 45,78% del total de l’atur registrat).
 • Aquest mes, 775 persones a Catalunya tenen dret a rebre la prestació contributiva per ERTO Covid-19.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

El febrer finalitza amb menys atur i més persones cotitzants a la seguretat social, com a conseqüència de la bona evolució en el control de la pandèmia i la relaxació progressiva de les restriccions  per frenar la seva expansió.

A més, el darrer dia del mes de febrer ha coincidit amb la inauguració d’una nova edició del congrés de la telefonia mòbil, el Mobile World Congress que, segons previsions de la organització, tindrà un impacte econòmic de 240 milions d’euros, amb l’assistència presencial d’entre 40.000 i 60.000 persones, però que no ha tingut un impacte significatiu en el mercat de treball en termes de reducció de l’atur, malgrat les expectatives.

Tot i això, tal i com la UGT de Catalunya ja ha denunciat, en l’organització del congrés es repeteixen elements de frau en matèria d’ocupació i contractació, precarietat laboral i salaris baixos, que també hi són presents en aquesta edició. I novament detectem discriminació per alçada o raó de gènere, a la que s’ha de sumar una nova discriminació derivada de la pandèmia de la covid-19: tenir el certificat covid.

Per una altra banda, en termes interanuals, les dades també reflecteixen una evolució positiva de l’atur, de la contractació i de l’afiliació a la seguretat social, recuperant les dades prepandèmiques. Però des de la UGT de Catalunya insistim que ara és moment consolidar-les, millorant la qualitat i l’estabilitat de l’ocupació posant fre a l’ús fraudulent de la temporalitat.

En aquest sentit, haurem d’analitzar els efectes de la reforma laboral sobre aquesta temporalitat i la lluita contra la precarietat laboral, i la seva capacitat per generar treball estable i millorar les condicions laborals. Les primeres dades reflecteixen que els contractes indefinits en aquest febrer representen el 28,71% del total de la contractació mensual.

Des de la UGT de Catalunya insistim també en la necessitat de continuar treballant i debatre altres aspectes com són les causes dels acomiadaments objectius, la indemnització per acomiadament o l’autorització administrativa en cas d’ERO,  entre d’altres.

Per una altra banda, valorem positivament l’increment del Salari Mínim Interprofessional fins als 1.000 euros, que beneficarà a més de 237.000 persones a Catalunya i que ha estat una reivindicació històrica de la UGT de Catalunya des del 2007. Tot i això hem de continuar treballant perquè l’SMI arribi al 60% del salari mig del país, tal i com recomana la Carta Social Europea.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • Avançar en el marc del Diàleg Social per a consolidar plenament una ocupació digna i amb drets al nostre país, amb un model laboral més just, solidari i equilibrat.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins arribar en el 2023 al 60% del salari mig del país tal i com recomana la Carta Social Europea.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • Dotar la Inspecció de Treball dels recursos suficients i amb més personal perquè pugui desenvolupar el seu treball de manera més eficient.
 • Un Pacte nacional per a la indústria amb un pressupost adequat per desenvolupar-lo i mesures transformadores per a una indústria més resilient i sostenible, generadora de treball digne.
 • Una nova Llei per al sector del turisme que fomenti la transformació del sector i la creació d’ocupació de qualitat i amb condicions laborals dignes per a les treballadores i els treballadors.
 • L’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupaciói tot el sector públic, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector.
 • La utilització dels Fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation per impulsar polítiques de reactivació econòmica, dirigides a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, i a la creació d’ocupació de qualitat.
 • L’impuls d’una tercera edició del ajuts establerts per la Generalitat de Catalunya per a persones treballadores  en ERTO i fixes discontinues que encara no han pogut tornar als seus llocs de Treball.
 • Una resposta immediata a les persones en situació de més vulnerabilitat del nostre país, amb polítiques públiques accessibles, permanents en el temps i amb els professionals necessaris per atendre les persones.
 • Reforçar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb el pressupost i el personal necessari amb l’objectiu de reduir l’atur, fonamentalment entre les dones, les persones majors de 45 anys i l’atur de llarga durada i molt llarga durada.

La modificació de la Llei d’ocupació, pel que fa als portals d’ofertes de treball, amb l’objectiu de regular el contingut mínim obligatori de les ofertes: salari, contractació, horari, experiència requerida i formació.

Comments are closed.