VALORACIÓ ATUR FEBRER 2024: Disminueix l’atur a Catalunya i se situa en la xifra més baixa en un febrer des de l’any 2008

Cal continuar amb les reformes necessàries per posar fi a les situacions de precarietat que encara persisteixen.

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes de febrer a Catalunya:

Atur 

 • Es redueix l’atur en 698 persones respecte el mes anterior (0,2%) i el nombre de persones en situació d’atur es situa en 346.373 persones. L’atur també decreix interanualment amb 4.915 persones menys (1,4%).
 • A l’Estat espanyol l’atur es redueix fins arribar a les 2.760.408 persones, 7.452 persones menys que el mes anterior (0,27%) i 607 persones de diferencia respecte l’any anterior (5,17%).
 • L’atur es redueix lleugerament a totes les províncies a excepció de Girona, on s’incrementa en 126 persones (0,4%). A la capital catalana l’atur es davalla en 697 persones (0,27%), a Tarragona en 74 persones (0,18%) i a Lleida en 53 persones (0,31%). Respecte a l’any anterior l’atur es redueix a totes les demarcacions: a Lleida cau un 5,00% (-910 persones), a Girona un 4,36% (-1.433 persones), a Tarragona un 2,63% (-1.113 persones) i a Barcelona un 0,57% (-1.459 persones).
 • Per sexes, l’atur masculí disminueix un 0,21% aquest mes (-307 homes) i el femení un 0,2% (-391 dones). Hi ha 49.381 dones més en situació d’atur que homes, i representen aquest mes el 57,13% del total de l’atur (197.877 dones per 148.496 homes). Respecte a l’any anterior, l’atur decreix en ambdós sexes: un 1,28% en les dones (-2.572) i un 1,55% en els homes (-1.343).
 • També decau l’atur entre les persones majors de 45 anys (-1.166 persones, -0,58%), situant-se en 201.092 persones. Interanualment hi ha una reducció de 3.503 persones (-1,71%). Aquest mes representen el 58,06% del total de l’atur a Catalunya.
 • L’atur juvenil però, augmenta respecte al mes anterior (+941 joves, +4,26%), situant-se en 23.045 joves. Interanualment, també s’incrementa en 648 joves (+2,89%).
 • Entre les persones estrangeres també s’incrementa l’atur respecte al mes anterior (+658 persones, +0,9%) situant-se en 71.008 persones. Interanualment, augmenta l’atur en 859 persones (1,2%). Aquest mes representen el 20,5% del total de l’atur.
 • Per sectors, l’atur s’incrementa en l’agricultura lleugerament en 12 persones (+0,22%) i de manera més pronunciada entre les persones sense ocupació anterior  en 876 persones (+3,45%). Per contra, es redueix a la indústria (-808 persones), als serveis (-557 persones) i a la construcció (-221 persones). Respecte a l’any anterior, l’atur es redueix a tots els sectors, a excepció de les persones que no tenien una ocupació anterior que augment en 1.122 persones (4,47%). En el sector de l’agricultura l’atur decreix en un 10,03% (-614 persones), en l’industria un 5,38% (-2.089 persones), en els serveis un 1,21% (-3.078 persones) i en la construcció un 0,97% (-256 persones).

Afiliació a la seguretat social 

 • L’any comença amb 698.533 persones cotitzants a la seguretat social, 23.637 més que el mes anterior (+0,64%) i 97.788 més que ara fa un any (+2,63%).

Contractació 

 • Disminueix la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 188.692 contractes, 6.601 contractes menys que l’anterior (-3,38%) però, 4.168 contractes més interanualment (2,26%).
 • S’incrementa la contractació indefinida: 83.037 contractes indefinits signats, 600 contractes més respecte al desembre (+37,39%), i 535 contractes indefinits més (+0,65%) interanualment. La contractació indefinida representa el 42,52% del total de la contractació mensual.
 • Els contractes fixos discontinus (15.157 contractes aquest mes), representen el 17,49% del total de la contractació indefinida.
 • La contractació temporal es redueix: 102.038 contractes temporals signats, 10.218 contractes menys intermensualment (-9,1%) i també 548 contractes menys interanualment (-0,53%). La contractació temporal representa el 54,08% del total de la contractació mensual.
 • Tant en el sector de la construcció, amb 10.189 contractes firmats (+6,38%), com en el sector de l’agricultura, amb 2.622 contractes (+4,88%), creix la contractació respecte el mes anterior. A diferencia del sector de la industria, que ha disminuït un 14,98% (-4.889 contractes) i el sector dels serveis amb una reducció del 1,62% (-2.445 contractes). Interanualment, la contractació augmenta en tots els serveis: en la industria un 13,65% (3.333 contractes), en l’agricultura un 11,69% (280 contractes), en la construcció un 1,06% (107 persones) i en els serveis un 0,3% (448 persones).
 • Del total de contractes signats, el 78,51% ha estat del sector serveis (148.136 contractes), i d’aquests, el 45,94% ha estat indefinida. Aquest mes, la contractació indefinida a la construcció representa el 84,37% dels contractes signats, a l’agricultura el 67,89%, i a la indústria el 29,66%.
 • La contractació masculina torna a superar a la contractació femenina: el 51,9% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (97.939 contractes) i el 48,1% dones (90.753 contractes).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) 

 • Es redueix el nombre de persones en situació d’ERTO. A 1 de març, 477 persones estaven en situació d’ERTO a Catalunya, 192 persones menys que el mes anterior i 879 persones menys que ara fa un any. D’aquestes, 1.240 persones estan incloses en ETOP i 237 persones en un ERTO per força major.
 • Del total de persones en ERTO, 594 són dones i 883 són homes. Les dones representen el 40,22% de les persones incloses en un ERTO.
 • El 46,11% de les persones tenen un ERTO parcial (681 persones) i el 53,89% tenen un ERTO amb suspensió del contracte (796 persones).
 • A l’Estat espanyol 10.672 persones estan en situació d’ERTO.

Protecció social 

 • 297persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 74,13% (s’inclouen els treballadors fixos discontinus que es troben en període inactiu dins del contracte)
  • 001 persones cobren una prestació contributiva
  • 296 persones cobren una prestació no contributiva (el 43,80% del total d’atur registrat amb dret a prestació)
 • 774 persones no cobren prestacions per desocupació (el 25,87% del total de l’atur registrat).

Valoració i propostes  de la UGT de Catalunya 

Febrer tanca amb la 17a edició del Mobile World Congress, l’esdeveniment mundial més gran del sector de la telefonia mòbil i que porta a la capital catalana a 101.000 persones de 205 països d’arreu del món. Segons les estimacions fetes per l’organització, el congrés superarà els 471 milions d’euros de beneficis econòmics de l’edició passada. Com és habitual, el congrés ve acompanyat d’una reducció de l’atur (-698 persones), això, però no es tradueix en la creació de nous llocs de treball amb unes condicions laborals i salaris dignes per a les persones que són el motor d’aquest gran esdeveniment.

La disminució moderada de l’atur durant aquest mes el col·loca en la xifra més baixa en un febrer des del 2008, amb 346.373 persones aturades. A més, la generació de 23.637 nous llocs de feina eleva el nombre de cotitzants a la seguretat social en la més alta de la sèrie història.

La població menor de 25 anys han estat els més castigats per l’atur, amb un augment de 941 persones en situació d’atur. Les acompanyen l’augment de les persones que es trobaven sense ocupació en el mes anterior amb 876 persones més i l’increment de 658  persones estrangeres en situació d’atur. L’atur en les dones però, a diferència del passat mes, s’ha disminuït, així com en la població major de 45 anys.

D’altra banda, s’ha incrementat la contractació durant aquest mes, amb més contractes indefinits, que arriben al 42,52% del total dels registrats. Aquesta xifra representa un notable increment des de l’any 2022, quan era del 20,78%, i el 2021, amb  un 14,51%. També augmenten els contractes temporals. El mes finalitza amb 192 persones menys en situació d’ERTO, en comparació amb el gener, i 879 persones menys en comparació el febrer del 2023.

Continuem amb la bona evolució del mercat del treball, fruit de la reforma laboral, amb la disminució 4.915 persones menys a l’atur en un any, i amb la creació de gairebé 94.788 llocs de treball.

Hem de destacar la creació dels 71.874 llocs de treball respecte a l’any anterior en l’àmbit educatiu i l’augment intermensual de 6.125 nous llocs de feina. El dia 27 de febrer s’aprovaven els pressupostos de la Generalitat per aquest 2024 i en ells trobàvem un augment del 10% en la inversió en educació, que portaria a realitzar 99.392 contractacions. Un altre sector que ha sofert grans canvis respecte al febrer de l’any 2023 és en l’àmbit de l’administració pública i defensa, on s’han destruït 57.846 llocs de treball.

Així mateix, els contractes fixos discontinus representen aquest febrer el 17,49% de la contractació indefinida, però s’ha de tenir en compte que les persones cotitzants al règim general de la seguretat social amb un contracte fix-discontinu representen el 17,48% del total d’afiliacions amb contracte indefinit.

Tot i la bona evolució del mercat de treball no podem perdre de vista altres factors determinants en l’economia del nostre país. Per primera vegada en els últims sis mesos l’IPC es situa per sota del 3%, amb una reducció de sis dècimes (2,8%) en comparació a les dades del primer mes de l’any. Aquesta bona notícia arriba de la mà de la caiguda del preu de l’electricitat i l’estabilitat del preu dels aliments. La inflació subjacent (la que deixa fora dels càlculs l’energia i els aliments frescos) també continua anant a la baixa, reduint-se dues dècimes, fins a arribar al 3,4%, i proporcionant la dada més baixa dels últims dos anys.

Les butxaques de les persones treballadores, però es tornaran a veure afectades pel preu de la llum en el mes de març. La rebaixada dels preus de l’electricitat, a causa de l’augment de la producció d’energia renovable, ha portat el govern central a tornar a marcar l’IVA de la llum al 21%, després de tres anys en tipus reduït, el qual afectarà de manera significativa al poder adquisitiu de les persones treballadores.

La publicació al BOE del Reial Decret 145/2024, de 6 de febrer, fa efectiu l’increment de l’SMI en un 5% – 1.134 euros mensuals per 14 pagues – pactat entre el govern de l’Estat espanyol i les organitzacions sindicals més representatives. Hem de continuar avançant per frenar i posar fi al preocupant percentatge (10,9%) de persones treballadores pobres a Catalunya, així com eliminar les desigualtats salarials i la pobresa laboral per tal d’aconseguir una millor distribució de la riquesa i augmentar el poder adquisitiu de la classe treballadora.

La població catalana també es veurà beneficiada per l’entrada en vigor el dia 13 de març del nou índex de preus de referència per tots aquells habitatges de (nou) lloguer que es trobin en les 140 zones (on viu el 80,6% de la població) que la Generalitat ha marcat com a zones tensades. Fins ara, moltes llars havien de dedicar més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer, però amb aquesta nova mesura, les famílies experimentaran un alleujament econòmic i recuperaran poder adquisitiu. No obstant això, caldrà avaluar l’eficàcia real d’aquesta mesura un cop estigui en vigor.

Hem de continuar treballant i lluitant per implementar mesures per fer front a la disminució del poder adquisitiu de la classe treballadora, les dissonàncies entre els salaris i els nivells d’inflació, l’augment de la vulnerabilitat i l’increment de les desigualtats socials.

Els problemes estructurals com els salaris precaris, la parcialitat involuntària, les jornades irregulars o les hores extres no reconegudes, les dificultats en l’accés al treball de joves i dones i l’atur de llarga durada i molt llarga durada, continuen ben latents en la nostra societat i hem de resistir batallant per fer-los-hi front.

Necessitem unes polítiques actives d’ocupació fortes i que posin al centre dels seus objectius a les persones treballadores. Adaptar les polítiques a les persones per millorar les possibilitats d’inserció laboral, i la seva formació professional, i també incrementar la capacitat d’intermediació dels serveis públics d’ocupació són elements imprescindibles per augmentar la qualitat del mercat laboral.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

 • Pressupostos socials emmarcats en la lluita per la fi de les disparitats socials i la defensa dels drets de la ciutadania catalana. Demanem que es potenciïn inversions que garanteixin una societat sostenible, equitativa, justa i capaç de fer front als reptes que ens presenten l’emergència climàtica.
 • Reajustar els salaris segons l’índex d’inflació i els guanys empresarials, amb l’objectiu d’eliminar la pobresa laboral. Aconseguir implantar el Salari Mínim de Referència Català (SMRC) establert en 1.372 euros mensuals – equivalent el 60% del salari mitjà –, per assegurar una remuneració digna i ajustada a les condicions socioeconòmiques del poble.
 • Aconseguir acords per a la reducció i la racionalització de la jornada laboral, establint les 37,5 hores com a límit legal, lluitant per les 35 hores i sense deixar de caminar cap a les 32 hores setmanals. Prioritzar la millora de les condicions laborals, amb menys hores de treball i un salari adequat com a objectiu final.
 • Reforçar la negociació col·lectiva com a eina clau per assolir unes condicions laborals justes i equitatives per a totes les treballadores i treballadors. La seva consolidació és fonamental per a establir un equilibri i la pau social duradora.
 • Posar a l’abast de la població un model de protecció social que els proporcioni els recursos necessaris per poder tenir una vida digna en totes les etapes. Estendre i desenvolupar les millores pertinents a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i compatibilitzar-la amb l’Ingrés Mínim Vital. Crear un sistema públic de pensions que sigui just, suficient i sostenible.
 • Impulsar la igualtat substantiva entre dones i homes en el món laboral, eradicant les desigualtats salarials existents per raó de gènere, fomentant la coresponsabilitat en la distribució de les tasques de cura i la conciliació laboral. Crear entorns de treball segurs i lliures de qualsevol tipus de discriminació i forma de violència de gènere.
 • Integrar la productivitat, la innovació i el coneixement en la creació de llocs de treball dignes, millorant el benestar social i protegint el medi ambient. Enfrontar l’emergència climàtica amb una indústria robusta que abraci les energies renovables, un turisme sostenible amb condicions laborals dignes i un sector de serveis amb valor afegit. No només aspirem a un canvi, sinó a un progrés cap a la sostenibilitat i el benestar per a tothom.
 • Impulsar el treball digne i la disminució dels nivells d’atur per tal de poder arribar a la plena ocupació. És imperatiu que es creïn unes polítiques públiques actives d’ocupació per fer front a l’atur dels sectors més vulnerables de la població. Promocionar l’augment i millora dels recursos al Servei Públic d’Ocupació, per convertir-lo en un referent per les persones treballadores i per les persones ocupadores.
 • Defensar el Diàleg Social i el marc català de relacions laborals com a instruments de participació entre el Govern i els actors socials. Aquesta col·laboració és clau per desenvolupar mesures que protegeixin els individus i garanteixin els seus drets socials. Promoure un model laboral just, solidari i equilibrat, sent la cooperació essencial per aconseguir un entorn laboral més equitatiu i sostenible.

Comments are closed.