VALORACIÓ ATUR MAIG: Catalunya s’apropa al mig milió d’aturats, des que va començar l’estat d’alarma s’han destruït 126.233 llocs de treball

Principals dades d’atur i contractació del mes de maig a Catalunya:

Dades destacades:

 • L’atur se situa a Catalunya en 483.149 persones, amb 15.339 persones més que l’abril i 112.058 persones més que ara fa un any, un increment intermensual d’un 3,28% i d’un 30,20% respecte a l’any anterior.
 • Els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) del mes de maig han afectat a un total de 2.446 empreses i a 21.907 persones treballadores, sumant un total de 97.757 empreses i 721.557 persones treballadores afectades a Catalunya des de l’inici de la situació d’estat d’alarma (dades acumulades a 1 de juny).
 • A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 3.857.776 persones, amb un increment intermensual de 26.523 persones (+0,69%), i un creixement interanual de 778.285 persones (+25,27%).
 • Respecte al mes anterior, l’atur ha augmentat a totes les províncies: Barcelona, en 14.032 persones (+4,12%), a Girona, en 704 persones (+1,54%), a Tarragona, en 590 persones (+1,02%), i a Lleida, en 13 persones (+0,06%).  Interanualment l’atur també ha pujat a totes les províncies.
 • L’atur femení creix més que el masculí: 9.223 dones més (+3,61%) per 6.116 homes més (+2,88%). Interanualment l’augment de l’atur masculí és superior al femení: +38,20% entre els homes (+60.434 homes), +24,25% entre les dones (+51.624 dones). Les dones representen el 54,75% del total de l’atur d’aquest mes.
 • La desocupació juvenil també s’incrementa, situant-se en 38.715 joves en situació d’atur: +3.292 joves (+9,29%) en un mes i +11.871 joves (+44,22%) interanualment.
 • Puja també l’atur entre les persones majors de 45 anys, arribant a les 239.592 persones: respecte al mes anterior, 4.264 persones més (+1,81%), i interanualment, en 37.582 persones (+18,60%). Representen el 49,59% del total de l’atur a Catalunya.
 • I també creix entre persones immigrants: +3.829 persones intermensualment (+3,9%), i +26.736 persones interanualment (+35,9%). Aquest col·lectiu representa el 20,93% del total de l’atur.
 • En relació amb el mes anterior, l’atur s’incrementa fonamentalment als serveis, amb 13.476 persones més, seguit de les persones sense ocupació anterior (+1.527 persones), i de la indústria (+1.113 persones). Per contra, a la construcció l’atur s’ha reduït en 682 persones i a l’agricultura en 95 persones. Interanualment l’atur puja en tots els sectors, a excepció de les persones sense ocupació anterior, on es redueix en 505 persones (-1,85%).
 • Aquest mes de maig s’ha creat ocupació, amb 4.622 noves persones afiliades a la seguretat social (+0,14%), tot i que interanualment s’han destruït 165.278 llocs de treball, amb 165.278 persones cotitzants menys (-4,75%).
 • S’han signat 106.332 contractes, 11.477 més que el mes passat (+12,10%), però 198.379 menys que ara fa un any (-65,10%).
 • Creix la contractació indefinida en 2.713 contractes respecte al mes passat (+12,94%), tot i que són 24.867 contractes menys que l’any passat (-63,06%).
 • També ha augmentat la contractació temporal: 8.764 contractes més que el mes passat (+10,56%), però 173.512 contractes menys que l’any anterior (-65,41%). Tot i això, la contractació d’aquest maig continua sent imminentment temporal: el 86,30% de la contractació realitzada aquest mes.
 • Així mateix, el 63,81% de la contractació ha estat del sector serveis (67.851 contractes) i el 17,30% a la construcció (18.400 contractes). El 53,81% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (57.216 contractes).
 • El 58,75% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (62.471 contractes). Les dones han signat el 41,25% del total de la contractació (43.861 contractes). Mentre que els homes han signat 12.093 contractes més que el mes anterior, les dones han formalitzat 616 contractes menys.
 • El mes d’abril, 666.203 persones van percebre una prestació per desocupació, 198.393 persones més que l’atur registrat d’aquell mes. D’aquestes, 542.363 perceben una prestació contributiva, 386.466 persones més que el mes anterior. Sobre les prestacions no contributives, intermensualment hi ha 7.504 persones més que cobren una prestació assistencial i 553 persones menys que cobren la renta activa d’inserció.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Per tercer mes consecutiu la situació d’estat d’alarma, provocada per la pandèmia de la Covid-19, colpeja amb força l’economia i el nostre mercat de treball, traslladant-se a les dades de l’atur, que a Catalunya arriba fins a les 483.149 persones, la xifra més alta des del mes de d’abril de 2016. Aquestes dades signifiquen un increment de 15.339 persones respecte al mes anterior, el major augment absolut dins de l’estat espanyol, representant gairebé el 58% de l’augment total, i de 112.058 persones més en un any.

Recordem que aquestes dades no recullen les 721.557 persones treballadores afectades pels 97.757 expedients de  regulació temporal d’ocupació presentats des de l’inici de la situació d’estat d’alarma, ja que no es comptabilitzen com a persones en situació d’atur.

Alertem sobre l’increment de l’atur principalment entre les dones, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones d’origen estranger.

La contractació s’ha incrementat lleugerament intermensualment però interanualment es perden gairebé 200.000 contractes. I on més es contracta és novament als serveis (63,81% del total de la contractació) i a la construcció (17,30% del total de contractes).

Així mateix, els homes han signat més contractes que les dones i les dones han signat menys contractes que el mes anterior.

Creix també lleugerament les cotitzacions a la seguretat social del mes de maig, amb 4.622 persones noves afiliades, però a la província de Barcelona s’han perdut 4.943 llocs de treball. A Lleida hi ha 5.294 nous cotitzants, a Tarragona 2.827 més i a Girona 1.444. Interanualment s’han perdut 165.278 persones afiliades a la seguretat social.

Des de l’inici de l’estat d’alerta l’atur s’ha incrementat en 87.935 persones (març-maig) i s’han destruït 126.233 llocs de treball (caiguda mitja de l’afiliació març-maig).

Ens preocupa la situació dels col·lectius, les llars i les famílies més vulnerables que estan patint les conseqüències de l’estat d’alarma i la pandèmia de manera més greu, i que no tenen eines ni recursos per fer-hi front. I també la situació de milers de treballadors i treballadores que encara no han percebut les prestacions vinculades als seus ERTOs

Des de la UGT de Catalunya tornem a alertar sobre la gran fragilitat del nostre mercat de treball i la seva capacitat de destrucció d’ocupació, que s’han fet més paleses com a resultat de la crisi sanitària.

En aquest sentit, aquesta crisi ens ha fet ser conscients del que des de la nostra organització venim denunciant des de fa anys: la precarietat laboral en les activitats essencials (persones treballadores dels serveis bàsics, personal sanitari, personal d’atenció a la gent gran, personal de neteja, personal de seguretat, d’alimentació, transport, entre altres).

És necessari aprofitar l’oportunitat que ens dona aquesta crisi sanitària per canviar el nostre model de mercat de treball actual, caracteritzat per la precarietat, la temporalitat i els baixos salaris, i dirigir els nostres esforços cap a un canvi de model productiu, generador d’ocupació de qualitat, amb unes condicions laborals dignes per a totes les persones treballadores, basat en la formació, el coneixement i la innovació.

Per tot això, des de la UGT de Catalunya:
 • Reclamem al govern de la generalitat la reorientació immediata dels pressupostos per atendre l’emergència social en la que es troben milers de famílies a Catalunya a causa de la crisi sanitària de la Covid-19.
 • Emplacem al Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar els treballs d’elaboració d’un Pla per a la reactivació econòmica i la protecció social, pactat i concertat amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, per establir la priorització de les mesures necessàries i abordar la situació d’emergència econòmica, laboral i social.
 • Reclamem una política industrial ambiciosa.  S’ha d’aprovar  el Pla de suport al sector de l’automòbil i  una aposta clara i valenta per al sector, a l’alçada del que estan fent els altres països europeus.
 • Demanem de manera urgent, la tramitació immediata de l’Ingrés Mínim Vital per donar cobertura als centenars de milers de famílies que es troben fora de tots els circuits de protecció econòmica i social.
 • Exigim a l’administració que agiliti la tramitació de les prestacions de les persones en ERTO que encara no s’han resolt, perquè puguin disposar d’ingressos el més aviat possible, així com la garantia dels ingressos a les persones i famílies més vulnerables: les que depenen de la Renda Garantida de Ciutadania o prestacions assistencials, i també la cobertura a les persones que no tenen accés a les mesures aprovades: persones en situació d’atur, les que treballaven en economia submergida o les que cobren 430€ que difícilment podran subsistir.
 • Reclamem que es faci efectiva la reicorporació al seu lloc de treball de les persones en situació d’ERTOs, quan aquests finalitzin, i perllongar els expedients de regulació temporal d’ocupació en aquells sectors en els que sigui necessari.
 • Demanem una revisió exhaustiva de tots els ERTOs de força major per part de l’administració, amb l’objectiu de detectar aquelles empreses que els han presentat de manera injustificada, perquè siguin sancionades i hagin de retornar les subvencions rebudes.
 • Exigim que les empreses i a les administracions compleixin amb l’obligació de garantir la seguretat i la salut de tots dels treballadors i les treballadores consensuant i establint les mesures i els protocols necessaris per desenvolupar el seu treball.

Comments are closed.