VALORACIÓ ATUR MARÇ 2022: La contractació indefinida augmenta gràcies a la Reforma Laboral

El percentatge de contractació indefinida d’aquest mes és el doble respecte al de fa un any.

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes de març a Catalunya:

Dades destacades:

Atur

 • L’atur se situa a Catalunya en 371.486 persones, 174 persones menys respecte al mes anterior (-0,05%), i 134.414 persones menys interanualment (-26,57%).
 • A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 108.763 persones, amb un decrement intermensual de 2.921 persones (-0,09%), i una reducció interanual de 840.877 persones (-21,29%).
 • Intermensualment l’atur es redueix a Tarragona, amb 550 persones menys desocupades (-1,16%) i a Girona, amb 449 persones menys en situació d’atur (-1,24%). Per contra, creix a Barcelona en 659 persones (+0,25%) i a Lleida en 166 persones (+0,80%) Interanualment l’atur cau a totes les demarcacions: a Barcelona en 98.900 persones, a Tarragona en 14.893 persones, a Girona, en 13.976 persones i a Lleida en 6.645 persones.
 • Es redueix l’atur masculí en 151 homes (-0,09%), i el femení en 23 dones (-0,01%). L’atur femení (210.660 dones) continua sent molt superior al masculí (160.826 homes) i representa el 56,71% del total. Interanualment, la reducció de l’atur és molt similar entre les dones (-67.238 homes, -24,20%) i els homes (-67.176 dones, -29,46%).
 • Un mes més creix l’atur juvenil i se situa en 23.161 joves: 593 joves més que el mes anterior (+2,58%), tot i que interanualment hi ha 17.097 joves menys en situació de desocupació (-42,47%).
 • Es redueix l’atur entre les persones majors de 45 anys, situant-se en 214.623 persones (-741 persones, -0,34%). Interanualment també baixa l’atur d’aquestes persones (-43.258 persones, -16,77%). Representen el 57,77% del total de l’atur a Catalunya.
 • S’incrementa l’atur entre les persones estrangeres, que se situa en 617 persones, 391 persones més intermensualment, tot i que interanualment hi ha 43.719 persones estrangeres menys en situació de desocupació. Representen el 20,09% del total de l’atur.
 • Per sectors, l’atur es redueix als serveis (-694 persones) i a la indústria (-247 persones). Pel contrari, s’incrementa entre les persones sense ocupació anterior (+686 persones), a la construcció (+54 persones), i a l’agricultura (+27 persones). Interanualment, l’atur es redueix fonamentalment als serveis, amb 101.283 persones menys en situació, seguit de les persones sense ocupació anterior (-10.241 persones), la indústria (-10.058 persones), la construcció (-9.746 persones), i l’agricultura (-3.086  persones).

Afiliació a la seguretat social

 • El març presenta 3.529.683 persones cotitzants a la seguretat social a Catalunya, 922 persones ocupades més que el mes anterior (+0,74%), i 153.546 persones més que ara fa un any (+4,55%).

Contractació

 • Creix la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 327 contractes, 34.010 contractes més que el mes passat (+15,65%), i 52.508 contractes més que ara fa un any (+26,41%).
 • 143 contractes indefinits signats: 30.741 contractes més intermensualment (+49,26%), i 56.484 contractes indefinits més interanualment (+154,08%). La contractació indefinida representa el 37,06% del total de la contractació mensual.
 • 184 contractes temporals signats: 3.269 contractes més intermensualment (+2,11%), però 3.976 contractes temporals menys interanualment (-2,45%). La contractació temporal representa el 62,94% del total de la contractació mensual.
 • Del total de contractes signats, el 80% ha estat del sector serveis (201.057 contractes). El 50,25% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis 126.298 contractes).
 • El 51,59% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (129.667 contractes) i el 48,41% dones (121.660 contractes).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

 • A 31 de març, 288 persones estan en situació d’ERTO a Catalunya (5.132 persones menys que el mes anterior), 10.327 dones i 10.961 homes. Les dones representen el 48,51% de les persones incloses en un ERTO.
 • El 54,11% de les persones en situació d’ERTO tenen suspès el contracte (11.519 persones) i el 45,89% estan en ERTO parcial (9.769 persones).
 • 131 persones estan en situació d’ERTO Covid19 i 4.157 persones estan en situació d’ERTO no Covid19.
 • A l’Estat espanyol, 96.603 persones estan en situació d’ERTO de les quals, 79.441 persones ho estan per ERTO Covid19.

Protecció social

 • De les persones en situació d’atur, 198.817 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 53,49%.
  • 605 persones cobren una prestació contributiva
  • 212 persones cobren una prestació no contributiva.
 • 843 persones no cobren prestacions per desocupació (el 46,51% del total de l’atur registrat).
 • Aquest mes, 136 persones a Catalunya tenen dret a rebre la prestació contributiva per ERTO Covid-19.
 • Des de l’esclat de la pandèmia i fins al gener de 2022, 483.064 catalans i catalanes han estat en situació d’ERTO i han tramitat l’alta inicial de la prestació contributiva per ERTO Covid. D’aquestes, 1.302.752 persones han tingut el contracte suspès.

 Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Tot just dos anys després de l’esclat de la pandèmia de la Covid-19, les dades d’atur, contractació i afiliació a la seguretat social que coneixem avui continuen reflectint una evolució positiva del mercat de treball i ja s’han recuperat les dades prepandèmiques del mercat de treball, malgrat la incertesa econòmica provocada per la guerra a Ucraïna.

Tot i que la reducció d’atur aquest mes ha estat molt lleugera, s’han creat gairebé 26.000 llocs de treball i ha augmentat la contractació respecte al mes anterior. Per contra, alertem sobre l’increment de l’atur juvenil, que continua creixent per tercer mes consecutiu, i l’augment també de l’atur entre les persones estrangeres.

Per una altra banda, la reforma laboral comença a mostrar els seus efectes sobre la contractació, i aquest mes de març presenta un percentatge de contractació indefinida que arriba al 37%. Tot i que valorem positivament aquesta dada, és necessari incrementar i consolidar la contractació indefinida com la primera opció en les relacions laborals.

Tot i això, els salaris en conveni no estan creixent al mateix ritme que l’economia: mentre que l’increment del salari pactat a Catalunya al febrer va ser del 2,06% de mitjana, l’augment interanual de l’IPC s’apropa al 10%. Per evitar que l’impacte de la pujada del nivell de preus porti a increments de la desigualtat o de la pobresa, és indispensable que els salaris mantinguin la seva capacitat adquisitiva i que es protegeixin les ocupacions, de no ser així, les pitjors conseqüències seran per als treballadors i les treballadores. Per això  considerem necessària  una reedició de l’Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva, que contempli les dificultats presents en les taules de negociació i que s’ajusti a les necessitats de cada sector, empresa i grup de treballadors i treballadores.

Des de fa uns mesos, estem assistint a una pujada generalitzada dels preus de l’electricitat, els carburants i combustibles i els aliments, que s’ha vist agreujada per la guerra d’Ucraïna. I aquest fet repercuteix directament en les persones treballadores i en la pèrdua de poder adquisitiu, així com en les persones i col·lectius amb major grau de vulnerabilitat, incrementant les desigualtats i la pobresa.

Davant aquest escenari, la UGT de Catalunya insta al govern de l’estat a desenvolupar amb la major celeritat les mesures contemplades al Pla Nacional de Resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, i actuï amb valentia i rapidesa sobre altres qüestions com el preu dels carburants, ja que les mesures adoptades són insuficients, o el sistema de formació de preus del sector elèctric, de manera que els preus mitjans resultants del MWh per al consumidor final se situïn en nivells equivalents als anteriors a l’estiu de 2021, quan van començar a desbocar-se com a conseqüència ja dels moviments especulatius d’emmagatzematge de gas de Rússia.

Així mateix, reclamem a la  Generalitat de Catalunya l’impuls d’altres actuacions dirigides a suavitzar l’impacte sobre les persones treballadores i els col·lectius amb major vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

A més, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • Avançar en el marc del Diàleg Social per a consolidar plenament una ocupació digna i amb drets al nostre país, amb un model laboral més just, solidari i equilibrat.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins arribar en el 2023 al 60% del salari mig del país tal i com recomana la Carta Social Europea.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • Dotar la Inspecció de Treball dels recursos suficients i amb més personal perquè pugui desenvolupar el seu treball de manera més eficient.
 • Un Pacte nacional per a la indústria amb un pressupost adequat per desenvolupar-lo i mesures transformadores per a una indústria més resilient i sostenible, generadora de treball digne.
 • Una nova Llei per al sector del turisme que fomenti la transformació del sector i la creació d’ocupació de qualitat i amb condicions laborals dignes per a les treballadores i els treballadors.
 • L’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupaciói tot el sector públic, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector.
 • La utilització dels Fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation per impulsar polítiques de reactivació econòmica, dirigides a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, i a la creació d’ocupació de qualitat.
 • Una resposta immediata a les persones en situació de més vulnerabilitat del nostre país, amb polítiques públiques accessibles, permanents en el temps i amb els professionals necessaris per atendre les persones.

Reforçar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb el pressupost i el personal necessari amb l’objectiu de reduir l’atur, fonamentalment entre les dones, les persones majors de 45 anys i l’atur de llarga durada i molt llarga durada.

Comments are closed.