VALORACIÓ ATUR NOVEMBRE 2018: En ocupació estem lluny de les dades d’abans de la crisi

Principals dades d’atur i contractació el mes de novembre a Catalunya:

 

Aquest mes destaquem:

 •  L’atur se situa el mes de novembre en 394.405 persones, amb un increment intermensual de 208 persones (+0,82%) i una reducció interanual de 28.057 persones (-6,64%).
 • A l’Estat espanyol, l’atur s’ha reduït en 1.836 persones respecte al mes anterior i se situa en 3.252.867 persones. Catalunya és la segona comunitat autònoma on més creix l’atur, darrere de les Illes Balears.
 • L’atur creix a totes les demarcacions, a excepció de Barcelona, on es redueix lleugerament, tot i que interanualment la reducció de l’atur és general a totes.
 • L’augment de l’atur és degut a l’increment en el sector serveis, en 3.874 persones, ja que en la resta de sectors l’atur ha disminuït. Interanualment l’atur es redueix a tots els sectors.
 • En nombres absoluts, aquest mes l’atur femení (+1.753) creix lleugerament més que el masculí (+1.455). Interanualment la reducció de l’atur masculí és superior: -8,11% entre els homes, davant d’un 5,49% entre les dones. Les dones representen el 56,90% del total de l’atur d’aquest mes.
 • Tot i que l’atur entre les persones menors de 25 anys es redueix respecte el mes anterior (-2,12%), interanualment experimenta un increment de l’1,39%.
 • Entre les persones majors de 45 anys l’atur s’incrementa un 0,63% en relació al mes d’octubre i es redueix un 6,44% respecte l’any anterior. Representen el 53,15% del total de l’atur.
 • L’atur entre persones immigrants s’ha incrementat aquest mes un 3,2%, però interanualment s’ha reduït un 7%. Representen el 20,61% del total de l’atur.
 • Es redueix la contractació (-50.680 contractes signats, -15,28%) i l’afiliació a la Seguretat Social (-613 persones afiliades).
 • Es redueix la contractació temporal en un 14,20% (-40.022 contractes menys), però també la contractació indefinida en un 21,34% (-10.658 contractes menys) respecte al mes anterior.
 • La contractació d’aquest mes de novembre continua essent imminentment temporal: el 86,02% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 80,91% de la contractació ha estat del sector serveis (227.439 contractes) i el 69,43% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (195.161 contractes).
 • Aquest mes s’han signat 457 contractes de recolzament a emprenedors, que contempla un període de prova de 364 dies, el 13,89% del total de la contractació indefinida.
 • El 51,20% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (143.902 contractes). Les dones han signat el 48,80% del total de la contractació (137.184 contractes).
 • La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 57,90%. Així, 676 de les persones registrades a les oficines de treball (el 42,10%) no cobren prestació o subsidi per desocupació.
 • El 45,05% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (102.044 persones) perceben una prestació no contributiva (430 euros de mitjana).
 • El 68,18% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (266.720 persones).

Les dades d’aquest mes encara estan lluny de les dades d’abans de l’inici de la crisi. En comparació amb el novembre de 2007:

 • Encara tenim 135.235 persones més en situació d’atur.
 • Hi ha 27.787 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Tot i que se signen més contractes, se signen menys indefinits i més temporals.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït en més de 21 punts percentuals.

 Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant: 

 • La derogació immediata de les reformes laborals imposades, perquè només han servit per precaritzar encara més el nostre mercat de treball.
 • Lluitar contra l’ocupació precària, temporal, de curta durada i salaris baixos, amb un canvi de model productiu basat en una política industrial, que inverteixi en innovació, formació i coneixement, impulsant mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat.
 • Utilitzar la contractació indefinida i la jornada completa, el registre de la jornada i el control horari a les empreses, com a eines de lluita contra el frau de la contractació temporal, la contractació parcial fraudulenta i involuntària, les hores extraordinàries no compensades i els baixos salaris.
 • Reforçar el diàleg social per garantir uns salaris dignes, traslladant a la negociació col·lectiva els acords assolits a l’AENC i l’AIC. Reclamem que cap conveni estigui per sota dels 14.000 euros anuals, i un SMI de 1.000 euros, al mateix nivell que l’europeu, per recuperar la capacitat adquisitiva de les persones treballadores.
 • Dotar el servei públic d’ocupació amb més recursos humans i econòmics i impulsar unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat, que esdevinguin serveis permanents en el temps i no vinculades a convocatòries.
 • Realitzar una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, dotant-la de més estabilitat, més cobertura i més intensitat protectora, amb l’objectiu de garantir la protecció de les persones que perden la feina.

Comments are closed.