VALORACIÓ ATUR SETEMBRE 2018: Catalunya registra al setembre 280.000 contractes, però només es creen 9.800 nous llocs de treball

El mercat laboral continua el camí de la precarització com a conseqüència de les reformes laborals imposades. 

Principals dades d’atur i contractació al mes de setembre a Catalunya:

Aquest mes destaquem:

 • Al setembre, l’atur a Catalunya se situa en 344 persones, amb una lleugera reducció respecte a l’agost, amb 374 persones menys en situació d’atur (-0,10%) i 20.029 persones menys respecte a l’any anterior (-5%).
 • A l’Estat espanyol, però, l’atur ha crescut en 20.441 persones respecte al mes anterior.
 • Creix la contractació (+46.378 contractes signats) i l’afiliació a la Seguretat Social (+9.763 persones afiliades).
 • La finalització de molts contractes de temporada coincideix amb la contractació de persones que havien estat acomiadades abans de l’inici de les vacances d’estiu (entre altres al sector de l’educació, la indústria i construcció). Aquesta pràctica s’està convertint en habitual, precaritzat encara més el nostre mercat de treball. També s’ha d’afegir l’increment de l’atur i la caiguda de la contractació al sector agrari degut a la finalització també d’algunes companyes agràries. I destaca també l’augment de l’atur entre les persones sense ocupació anterior, que després de l’estiu es registren a les oficines de treball per iniciar la recerca de feina.
 • Alertem però que, tot i que aquest mes de setembre s’han signat 279.205 contractes, gairebé un 20% més que el mes anterior, només s’han generat 9.763 nous llocs de treball.
 • L’atur, en el conjunt de Catalunya, ha baixat degut a l’efecte del comportament de la província de Barcelona, amb 4.547 persones en situació de desocupació menys. Per contra, l’atur s’ha incrementat a la resta de províncies.
 • Un altre factor a destacar és que l’atur ha baixat entre les dones, mentre que entre els homes s’ha incrementat, tot i que el femení representa el 57,14% del total. Interanualment, l’atur entre els homes es redueix en major mesura que el femení.
 • Alertem sobre el fort increment de l’atur juvenil, aquest setembre respecte el mes anterior, amb 577 joves més en situació d’atur.
 • La població major de 45 anys en situació d’atur es redueix lleugerament aquest mes en 326 persones i representa el 53,82% del total de l’atur (204.706 persones).
 • L’atur entre la població estrangera desocupada s’incrementa també aquest mes en 3.360 persones respecte el mes anterior (+4,8%), però es redueix en 2.709 persones en un any (-3,6%) i representa el 19,30% del total de l’atur, amb 73.414 persones en situació de desocupació.
 • Puja la contractació respecte el mes anterior, però s’ha contractat menys ara fa un any. S’han signat més contractes indefinits (+18.137 contractes), però molts més contractes temporals (+28.214 contractes). La contractació d’aquest setembre continua essent imminentment temporal: el 83,76% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 77,99% de la contractació ha estat del sector serveis (217.762 contractes) i el 46% del total de la contractació del mes de setembre ha estat temporal i del sector serveis (179.965 contractes).
 • Torna a créixer l’ús del contracte de recolzament a emprenedors, fruit d la reforma laboral del 2012 i que amaga la precarietat en la contractació indefinida: aquest setembre s’han signat 133 contractes, el 13,53% del total de la contractació indefinida, amb un increment del 68,49% respecte al mes anterior.
 • El 51,84% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (144.734 contractes). Les dones han signat el 48,16% del total de la contractació (134.471 contractes).
 • La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 61,61%. Així, 145 de les persones registrades a les oficines de treball, el 38,39%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.
 • El 40,11% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (94.077 persones) perceben una prestació no contributiva (430€ de mitjana).
 • El 63,10% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res, (240.222 persones).
 • Les dades d’aquest mes encara estan lluny de les dades d’abans de l’inici de la crisi. En comparació amb el setembre de 2007:
 • Encara tenim 122.110 persones més en situació d’atur.
 • Tenim 2.281 joves més en situació d’atur. 
 • Hi ha 36.626 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Tot i que se signen més contractes, el percentatge de contractes temporals signats és 1,43 punts percentuals més alta.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït en 17,56 punts percentuals.

 Per a la UGT de Catalunya continua sent prioritari:

 • Centrar les polítiques econòmiques en la reducció de l’atur i la creació d’ocupació de qualitat i estable.
 • Establir mesures per combatre la precarietat laboral, el frau en la contractació temporal, la contractació parcial involuntària, les hores extraordinàries no compensades i els baixos salaris.
 • Utilitzar la contractació indefinida, la jornada completa, el registre de la jornada i el control horari a les empreses com a eines per enfortir el nostre mercat de treball i dirigir-lo cap a un nou model productiu basat en la qualitat de l’ocupació.
 • Reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva que garanteixin uns salaris dignes, amb un SMI de 1.000 euros, i la capacitat adquisitiva de les persones treballadores.
 • Iniciar la reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, amb l’objectiu de garantir i reforçar la protecció social de les persones que perden la feina.
 • Reformular les polítiques actives d’ocupació públiques de manera que esdevinguin serveis permanents en el temps, deixant d’estar vinculades a convocatòries, perquè les persones puguin accedir de manera continuada al llarg de tot l’any.
 • Enfortir els serveis públics d’ocupació amb més recursos humans i econòmics.
 • Derogar, de manera immediata, les reformes laborals imposades, perquè han fracassat estrepitosament i que només han servit per precaritzar encara més el nostre mercat de treball.

Comments are closed.