30 De Març, Dia Internacional de les treballadores de la llar. Ja és hora de garantir la seva prestació de desocupació.

La UGT de Catalunya ens sumem avui a la commemoració del Dia Internacional de les Treballadores de la llar per a reivindicar la ratificació del Conveni 189 de l’OIT i equiparar la protecció d’aquestes treballadores a les treballadores del Règim general de la Seguretat Social.

Fa pocs dies celebràvem la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ha dictaminat que l’exclusió de la prestació de desocupació a les empleades de la  llar és contrària a la Directiva europea sobre Igualtat en matèria de Seguretat Social. Una sentència que assenyala que el fet que les dones representin al voltant del 95% de les persones afiliades al Sistema Especial d’Empleats i Empleades de Llar, la seva exclusió de la cotització per desocupació i la percepció de la prestació constitueix una discriminació indirecta per raó de sexe.

A Catalunya, unes 56.400 persones estan afiliades al Sistema Especial d’Empleats i Empleades de la Llar, la majoria desenvolupen la seva activitat en domicilis particulars, no estan incloses en la Llei de prevenció de riscos laborals, i els seus contractes es poden finalitzar sense especificar causa i sense poder percebre una prestació per desocupació. És per això que és necessari que s’adoptin mesures concretes per protegir a aquestes persones de la mateixa manera que a la resta de persones treballadores.

Però també hem de constatar que la majoria de les persones que treballen en aquest sector són dones que en moltes ocasions vénen a cobrir les necessitats d’unes famílies davant la insuficient cobertura per part de les Administracions Públiques de l’atenció de les situacions de dependència. A més, reben salaris molt baixos i moltes treballen en situació irregular. A partir de dades de l’Enquesta de Població Activa podem advertir que el nombre de persones que estan ocupades en activitats de la llar com a personal domèstic s’aproxima més a les 90.000 persones, o sigui que només al voltant del 62% estan donades d’alta a la Seguretat Social.

Així i tot, donades o no d’alta, no cotitzen per la contingència de desocupació i per tant, no tenen accés a aquesta prestació.

La UGT de Catalunya ha denunciat repetidament que el sistema especial de les treballadores de la llar comporta una subprotecció d’aquestes persones en tant que es veuen excloses de l’accés a la prestació d’atur, a més que les seves baixes cotitzacions les empeny cap a jubilacions per sota del nivell mínim de protecció. En conseqüència, reclamem la ratificació del Conveni 189 de l’OIT que implicaria l’equiparació d’aquestes treballadores a les treballadores del Règim general de la Seguretat Social.

Comments are closed.