ATUR GENER 2018: Les dades de l’atur de gener tornen a mostrar la volatilitat, estacionalitat i precarietat del nostre mercat de treball

Alertem que l’atur femení s’ha incrementat el doble que el masculí, una tendència preocupant dels darrers mesos.

El 69,52% dels aturats registrats al SOC (290.614 persones) cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res.

El 2018 s’inicia a Catalunya amb  422.866 persones en situació d’atur. Són 4.848 persones més que el mes anterior (+1,16%), i 31.057 persones menys que ara fa un any (-6,84%).

L’atur també creix a l’Estat espanyol: 3.760.231 persones en situació d’atur, 63.747 persones més (+1,87%) respecte al mes anterior, però 283.703 persones menys (-7,54%) respecte al mes de gener de 2017.

L’atur s’ha incrementat a totes les províncies:

 • Barcelona, 2.999 persones més (+0,99%) i 305.568 persones aturades.
 • Tarragona: 1.221 persones més (+2,36%) i 53.018 persones aturades.
 • Lleida: 391 persones més (+1,78%) i 22.301 persones aturades.
 • Girona: 237 persones més (+0,57%) i 41.979 persones aturades.

En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 4,64% de Tarragona i el 7,48% de Barcelona.

L’atur femení s’ha incrementat el doble que el masculí.3.158 dones més en situació d’atur (+1,36%), per 1.690 homes més sense feina (+0,91%). Respecte l’any anterior, l’atur s’ha reduït un 9,56% en el cas dels homes (19.759 aturats menys) i un 4,57% en el de les dones (11.298 dones aturades menys).

Torna a augmentar l’atur entre la població treballadora més jove. El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 29.181 joves, 2.390 joves més en situació d’atur que el mes anterior (+8,92%). Respecte a l’any passat, el nombre de joves en situació d’atur s’ha reduït només en 353 joves (-1,20%).

La població estrangera desocupada també creix i representa el 20,63% del total de l’atur.Amb un total de 87.228 persones estrangeres en situació de desocupació, 700 persones més que el mes anterior (+0,8%), i un descens d’un 1,7% respecte al mateix període de l’any anterior (1.501 persones desocupades menys).

Per sectors:

 • Augmenta als serveis, amb 5.906 persones més en situació d’atur (+2%), entre les persones sense ocupació anterior, amb 154 persones més aturades (+0,58%) i a la indústria, amb 92 persones més (+0,19).
 • Es redueix a la construcció  en 1.205 persones (-3,19%) i a l’agricultura en 99 persones (-0,94%),

Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, amb 17.019 persones menys (-5,35%); a la indústria, amb 7.016 persones menys (-12,69%); a la construcció, amb 6.253 persones menys (-14,61%); a l’agricultura, amb 572 persones menys en situació d’atur, (-5,21%) i entre les persones sense ocupació anterior, amb 197 persones menys (-0,73%).

Augmenta la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 262.626 contractes, 43.168 contractes més que el mes anterior (+19,67%).

La contractació puja a totes les províncies:

 • Barcelona: 35.759 contractes més (+20,89%).
 • Tarragona: 3.143 contractes més (+15,28%).
 • Girona: 2.964 contractes més (+17,26%).
 • Lleida: 1.302 contractes més (+12,39%).

Comparant  aquestes dades amb les del mes de gener de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 15,90%, amb 36.036 contractes més, augmentant a totes les províncies.

S’han signat 36.231 contractes indefinits, 9.930 contractes més que el mes anterior, amb un increment d’un 37,76%, i d’un 12,44% respecte al mes de gener de l’any anterior. La contractació indefinida representa el 13,80% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 226.395 contractes temporals, 33.238 més que el mes anterior, amb un increment d’un 17,21%, i d’un 16,48% respecte al mateix mes de l’any passat.

 • El 86,20% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal.
 • El 77,24% de la contractació ha estat al sector serveis (202.847 contractes).
 • El 66,39% del total de la contractació del mes de gener ha estat temporal i del sector serveis (174.369 contractes).

El 52,92% dels contractes del mes de gener els han signat homes (138.994 contractes), mentre que les dones han signat el 47,08% del total de la contractació d’aquest mes (123.632 contractes).

L’afiliació a la seguretat social cau. Aquest mes es comptabilitzen 3.267.647 persones afiliades a la Seguretat Social, una reducció de 32.534 persones (-0,99%) respecte al mes de desembre. Respecte al gener de l’any anterior, l’afiliació s’incrementa en 109.277 persones (+3,46%).

La taxa de cobertura de prestacions se situa en el 59,55%.

 • El 40,45% de les persones en situació d’atur no cobren prestació o subsidi per desocupació (169.079 persones).
 • El 48,82% del total de les persones que reben una prestació, cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació: 121.535 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.
 • El 69,52% de les persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res (290.614 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Aquest mes de gener ha estat el de major pujada de l’atur en els darrers quatre anys i, tot i l’increment de la contractació, també s’ha reduït l’afiliació a la seguretat social.

Alertem de l’increment de l’atur entre les dones, les persones més joves i les persones immigrades, i amb aquest escenari, la UGT de Catalunya no pot fer una valoració positiva de les dades de l’atur que coneixem avui.

Alertem també que la situació no és millor que abans de l’inici de la crisi:

Si comparem les dades d’aquest mes amb les de gener de l’any 2007 a Catalunya:

 • Hi ha més de 161.000 persones més en situació d’atur.
 • Hi ha menys persones afiliades a la seguretat social.
 • Superem la contractació temporal, mentre que la indefinida ha caigut.
 • La temporalitat és 7,18 punts percentuals més alta.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït en més de 15,5 punts percentuals.
 • Les persones registrades a l’atur amb ingressos màxims de 426 euros s’ha incrementat en gairebé 50 punts percentuals.
 • Les persones registrades a l’atur que no cobren prestacions s’ha incrementat en més de 15,5 punts percentuals.

Per tot això, la UGT de Catalunya continua reclamant:

 • La derogació de les darreres reformes laborals imposades, que han estat les causants de la situació actual de precarietat del nostre mercat de treball, i la recuperació dels drets perduts per part de les persones treballadores.
 • L’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat.
 • Garantir uns salaris dignes i la capacitat adquisitiva de les persones treballadores amb un augment salarial al voltant del 3%, situant el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • Fomentar la contractació indefinida contra el frau de la contractació temporalFomentar la contractació a jornada completa i penalitzar la contractació parcial fraudulenta i involuntària.
 • Fer efectiu el registre de la jornada i el control horari a les empreses, contra les jornades extenses i hores extraordinàries no compensades.
 • A igual treball, igual sou, per lluitar contra la precarietat de les empreses multiserveis, falses cooperatives i falsos autònoms.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació i agilitar la sol·licitud i tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania a les persones beneficiàries.
 • Impulsar les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació amb més recursos humans i econòmics.
 • Reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva per evitar la desregulació del mercat de treball.

Comments are closed.