Calendari festes laborals 2023

Per ajudar a organitzar l’agenda laboral del proper any reproduïm el decret de festes laborals de la Generalitat per al 2023. L’Ordre EMT/81/2022, de 21 d’abril publicada al DOGC la podeu descarregar aquí.

El calendari fixa 13 dies festius que tindran caràcter retribuït i no recuperable amb l’excepció d’un dia, a triar entre el dia de Reis (6 de gener), el dilluns de Pasqua Florida (10 d’abril), el dia de Sant Joan (24 de juny) i el dia de Sant Esteve (26 de desembre) que tindrà caràcter de recuperable. A més d’aquestes festes, els ajuntaments fixaran dues festes locals retribuïdes i no recuperables.

a) Són festes laborals a Catalunya durant l’any 2023 les següents:

6 de gener, divendres
7 d’abril, divendres
10 d’abril, dilluns
1 de maig, dilluns
24 de juny, dissabte
15 d’agost, dimarts
11 de setembre, dilluns
12 d’octubre, dijous
1 de novembre, dimecres
6 de desembre, dimecres
8 de desembre, divendres
25 de desembre, dilluns
26 de desembre, dimarts

b) Al territori d’Aran, d’acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d’Aran).

c) De les tretze festes esmentades a l’apartat a) n’hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 10 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d’aquest Departament, s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Comments are closed.