VALORACIÓ ATUR JULIOL 2022: L’atur augmenta a Catalunya després de cinc mesos consecutius de reducció

Creix fonamentalment a la província de Barcelona, al sector serveis, entre les dones i entre les persones majors de 45 anys, i 130.283 persones no troben feina i no cobren prestacions per desocupació.
Interanualment continua l’evolució positiva amb creació d’ocupació, l’increment de la contractació indefinida i la reducció de la temporal com a conseqüència de la reforma laboral, inclús en el sector serveis, tradicionalment marcat per la temporalitat sobretot a l’estiu.
Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes de juliol a Catalunya:

 

Dades destacades:
Atur
 • L’atur creix aquest mes a Catalunya, després de cinc mesos de reducció i se situa en 341.391 persones. Són 3.310 persones més respecte al mes anterior (+0,98%), però 66.923 persones menys interanualment (-16,39%).
 • l’Estat espanyol, també augmenta l’atur i se situa en 2.883.812 persones, amb un increment intermensual de 3.230 persones (+0,11%), tot i que interanualment es produeix una reducció de 532.686 persones (-15,59%).
 • L’atur s’incrementa a totes les províncies, a excepció de Lleida, on baixa en 59 persones (-0,33%). Lidera l’increment de l’atur Barcelona, amb 2.912 persones més (+1,17%), seguida de Girona, amb 365 persones més (+1,19%), i Tarragona, amb 92 persones més (+0,23%). Interanualment l’atur baixa a totes les demarcacions: a Barcelona en 50.587 persones, a Tarragona en 7.625 persones, a Girona en 5.939 persones i a Lleida en 2.772 persones.
 • L’augment de l’atur d’aquest mes es deu fonamentalment a l’increment de la desocupació femenina (+2.752 dones, +1,41%) que  ha estat superior a la masculina (+558 homes, +0,39%). En l’actualitat hi ha 54.265 dones més en situació d’atur que homes (197.828 dones per 143.563 homes). Les dones representen el 57,95% del total de l’atur. Interanualment, la reducció de l’atur femení en termes absoluts (-35.349 dones, -15,16%) és superior al masculí (-31.574 homes, -18,03%).
 • Aquest mes baixa l’atur juvenil (-473 joves, -2,60%) i se situa en 17.733 joves. Interanualment també cau, amb 5.590 joves menys en situació de desocupació (-23,97%).
 • I també disminueix l’atur entre les persones estrangeres, situant-se en 64.760 persones, 603 persones menys intermensualment, i 18.029 persones estrangeres menys en situació d’atur interanualment. Representen el 18,97% del total de l’atur.
 • Per contra, creix l’atur entre les persones majors de 45 anys, amb 791 persones més en situació d’atur (+0,39%), situant-se en 201.921 persones. Interanualment baixa l’atur d’aquestes persones (-26.971 persones, -11,78%). Representen el 59,15% del total de l’atur a Catalunya.
 • L’atur creix a tots els sectors, a excepció de les persones sense ocupació anterior, on es redueix en 301 persones. Així, augmenta l’atur als serveis, +3.038 persones, a la indústria, +330 persones, a la construcció, +176 persones i a l’agricultura, +67 persones. Però interanualment, l’atur es redueix a tots els sectors: -51.942 persones als serveis, -5.449 persones a la construcció, -4.463 persones a la indústria, -3.523 persones sense ocupació anterior i -1.546 persones a l’agricultura.
Afiliació a la seguretat social
 • El número de persones cotitzants a la seguretat a Catalunya se situa en 3.650.528 persones13.306 persones ocupades més que el mes anterior (+0,37%), i  134.583 persones més que ara fa un any (+3,83%).
Contractació
 • Puja lleugerament la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 282.489 contractes1.515 contractes més que el mes passat (+0,54%), però 6.809 contractes menys que ara fa un any (-2,35%).
 • Baixa la contractació indefinida. 125.226 contractes indefinits signats, 4.316 contractes menys intermensualment (-3,33%), però 88.302 contractes indefinits més interanualment (+239,15%). La contractació indefinida representa el 44,33% del total de la contractació mensual.
 • Els contractes indefinits fixos discontinus (41.915 contractes aquest mes), representen el 33,5% del total de la contractació indefinida (l’any 2021 representaven el 13,6%)
 • Creix la contractació temporal. 157.263 contractes temporals signats, 5.831 contractes més intermensualment (+3,85%), però 95.111 contractes temporals menys interanualment (-37,69%). La contractació temporal representa el 55,67% del total de la contractació mensual.
 • Per sectors, aquest mes únicament creix la contractació a la indústria (+2.113 contractes), mentre que l’agricultura (-370 contractes) la construcció (-125 contractes) i els serveis (-103 contractes) perden contractació. Interanualment, tots els sectors contracten menys a excepció dels serveis.
 • Del total de contractes signats, el 80,46% ha estat del sector serveis (227.288 contractes), i d’aquests, el 44,48% ha estat indefinida. Aquest mes, la contractació indefinida a la construcció representa el 79,62% dels contractes signats i a l’agricultura el 64%. A la indústria la contractació indefinida se situa en el 28,62% del total de la contractació en el sector.
 • En el que portem d’any, la contractació indefinida representa el 39,58% del total de la contractació acumulada, davant del 14,84% del mateix període de l’any passat i del 13,16% del juliol de 2019.
 • El 52,40% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (148.035 contractes) i el 47,60% dones (134.454 contractes).
Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)
 • A 31 de juliol, 3.320 persones estaven en situació d’ERTO a Catalunya, 85 persones menys que el juny. D’aquestes, 2.844 persones estan incloses en ETOP144 persones en un ERTO per força major i 332  persones en el mecanisme RED sectorial d’agències de viatges (de les quals el 77,11% són dones, i el 79,52% pertanyen a la província de Barcelona)
 • Del total de persones en ERTO, 1.753 són dones i 1.567 són homes. Les dones representen el 52,80% de les persones incloses en un ERTO.
 • El 51,08% de les persones tenen un ERTO amb suspensió del contracte (1.696 persones) i el 48,92% tenen un ERTO parcial (1.624 persones).
 • A l’Estat espanyol el número de persones en situació d’ERTO es de 21.135 persones.
Protecció social
 • 207.798 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 61,46% (s’inclouen els treballadors fixos discontinus que es troben en període inactiu dins del contracte)
 • 114.124 persones cobren una prestació contributiva
 • 93.674 persones cobren una prestació no contributiva (el 45,08% del total de d’atur registrat amb dret a prestació)
 • 130.283 persones no cobren prestacions per desocupació (el 38,54% del total de l’atur registrat).
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Tot i que el juliol és un mes tradicionalment positiu en termes d’ocupació, fonamentalment degut al sector turístic i el comerç, com a conseqüència de l’inici del període vacacional i les rebaixes, aquest juliol l’atur s’ha incrementat, després de cinc mesos de reducció.
Aquest increment es deu a l’augment de l’atur als serveis, amb 3.038 persones més registrades com a demandants d’ocupació en aquest sector a les oficines de treball que provenen fonamentalment de la finalització de molts contractes relacionats amb l’educació i el lleure escolar. En aquest sentit, 2.404 noves persones en situació d’atur corresponen a educació, activitats esportives i d’entreteniment i activitats associatives.
Creix l’atur fonamentalment a la província de Barcelona, al sector serveis, entre les dones i entre les persones majors de 45 anys, tot i que es produeix una reducció de l’atur juvenil i les persones immigrants.
Tot i això, aquest mes observem una evolució positiva de l’ocupació amb la creació de 13.306 llocs de treball aquest mes i l’increment de la contractació.
Així mateix, interanualment el nostre mercat de treball va per bon camí i novament augmenta la contractació indefinida (+88.302 contractes) i cau la temporal (-95.111 contractes), i creix l’afiliació a la seguretat social, amb 134.583 llocs de treball més en un any, reflectint-se en les dades els efectes de la reforma laboral pactada entre les organitzacions sindicals, patronals i el govern de l’Estat espanyol.
La contractació indefinida representa el 44,33% del total d’aquest mes (fa un any era el 12,76% i al juliol de 2019 el 11,15%) i en el que portem d’any, gairebé el 40% dels contractes signats són indefinits (l’any passat no arribava al 15% i el juliol de 2019 representava el 13%)Així mateix, el 33,5% dels contractes indefinits d’aquest mes ha estat fixos-discontinus, i en el que portem de l’any representen el 24,6% de la contractació indefinida.
A la construcció la contractació indefinida arriba al 79,62% dels contractes mensuals, a l’agricultura al 64%als serveis al 44,48% i a la indústria al 28,62%.
D’una altra banda,  3.320 persones continuen en ERTO, i 130.283 persones en situació d’atur registrades a les Oficines de Treball no cobren prestació per desocupació, el 38,64% del total.
La bona evolució del mercat de treball contrasta, però, amb les darrers dades de l’avançament de d’IPC de juliol, que vam conèixer el passat divendres. Amb un increment de 6 dècimes, la taxa interanual se situa en el 10,8%la més alta des del setembre de 1984, com a conseqüència de la pujada dels preus dels aliments i les begudes no alcohòliques, i l’electricitat, juntament amb l’evolució del vestit i el calçat.
Aquesta crisi inflacionista requereix actuacions urgents i contundents que assegurin la qualitat de vida de les persones treballadores, i és necessari incrementar i protegir les rendes salarials.
En aquest sentit, la UGT de Catalunya reclama mesures per contenir el preu, actuant sobre les causes de la pujada dels preus dels aliments i energètics. És necessari aconseguir un repartiment equilibrat i just entre totes les rendes, incloent-hi els beneficis empresarials i les rendes dels lloguers immobiliaris, i desenvolupar una negociació col·lectiva que freni la dinàmica de pèrdua de poder adquisitiu dels salaris.
Novament les famílies i les persones es veuen perjudicades directament per l’increment dels preus dels articles de primera necessitat, reduint el seu poder adquisitiu i incrementant la pobresa laboral i les situacions de vulnerabilitat.
Per això, la UGT de Catalunya exigeix garantir el poder adquisitiu de les llars, especialment d’aquelles persones amb menys recursos, i donar una resposta immediata a aquelles persones en situació de més vulnerabilitat, amb polítiques públiques accessibles, permanents en el temps i amb els professionals necessaris per atendre les persones.
En aquesta línia, la UGT de Catalunya reclama un Pla de xoc d’aplicació i efecte immediat, pactat dins del diàleg social i dotat d’un pressupost suficient, que inclogui un bo social de 150 euros per les factures energètiques que complementi l’estatal, la gratuïtat de tot el transport públic i l’ampliació de les persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania i una reforma fiscal.
La UGT de Catalunya insisteix en la necessitat d’una nova Llei per al sector del turisme, que fomenti la transformació del sector i la creació d’ocupació de qualitat i amb condicions laborals dignes per a les treballadores i els treballadors.
I també la UGT de Catalunya reclama la posada en marxa del nou Pacte Nacional per a la Indústria, per impulsar una  transformació digital i verda sota criteris de responsabilitat social i transició justa, fent-la més resilient i sostenible d’acord amb la Agenda 2030 i les directrius europees. Per això demanem responsabilitat a tots els grups parlamentaris per fer que aquest Pacte sigui un veritable Pacte de País, reforçant-ho amb el suport del Parlament de Catalunya i participant de manera activa en el seguiment del mateix i exigeixin el seu compliment.
D’una altra banda, la UGT de Catalunya també demana reforçar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb el pressupost i el personal necessari amb l’objectiu de reduir l’atur, fonamentalment entre les dones, les persones majors de 45 anys i l’atur de llarga durada i molt llarga durada, que continua en nivells molt elevats.
Així mateix, la UGT de Catalunya continua reclamant:
 • Avançar en el marc del Diàleg Social per a consolidar plenament el treball digne i amb drets al nostre país, amb un model laboral més just, solidari i equilibrat.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins arribar en el 2023 al 60% del salari mig del país, tal i com recomana la Carta Social Europea.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • L’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupació i tot el sector públic, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector.
La utilització dels Fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation per impulsar polítiques de reactivació econòmica, dirigides a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, i a la creació d’ocupació de qualitat.

Comments are closed.