EPA II TRIMESTRE 2022: Les dades de l’EPA comencen a reflectir les conseqüències positives de la reforma laboral sobre l’ocupació i l’evolució del mercat de treball

La UGT de Catalunya reclama al govern de la Generalitat una resposta urgent a la situació d’emergència social, amb un Pla de xoc d’aplicació i efecte immediat pactat dins del diàleg social i dotat d’un pressupost suficient.
EPA II TRIMESTRE 2022 – Principals dades Catalunya

Dades destacades del segon trimestre de 2022:

 • La taxa d’atur a Catalunya baixa del 10%, i se situa en el 9,29%, amb 360.500 persones en situació de desocupació, 700 persones menys que el trimestre anterior (-8,55%) i 118.000 persones menys que ara fa un any (-24,66%). La taxa d’atur es redueix en 0,9 punts percentuals intertrimestralment, i en 3 punts percentuals interanualment.
 • Per províncies, Girona presenta la taxa d’atur més baixa amb un 8,27% (33.800 persones) seguida de Barcelona, amb un 9,17% (262.900 persones), Lleida, amb un 10,32% (22.600 persones) i Tarragona, amb un 10,62% (41.200 persones).
 • Pel que fa a l’Estat espanyol, la taxa d’atur se situa en el 12,48%, i el nombre de persones en situació de desocupació baixa dels 3 milions, amb un total de 2.919.400 persones desocupades: 255.300 persones menys que el trimestre anterior (-8,04%), i 624.400 persones menys que ara fa un any (-17,62%).
 • Intertrimestralment creix la població ocupada en 63.700 persones (+1,84%), i en 103.900 persones (+3,04%) interanualment. La taxa d’ocupació se situa en el 55,33%, 0,9 punts percentuals més que el trimestre anterior, i 1,6 p.p. més l’any passat.
 • També s’incrementa la població activa, amb 30.000 persones més aquest trimestre (+0,78%), però 14.200 persones menys interanualment (-0,36%). La taxa d’activitat, se situa en el 60,99%, 0,4 punts percentuals més que el trimestre anterior, però 0,3 p.p. menys que l’any anterior.
 • La població inactiva baixa aquest trimestre en 24.000 persones, tot i que interanualment creix en 19.900 persones. En el cas de les persones de 16 a 64 anys, la població inactiva es redueix en 26.500 persones intertrimestralment  i en 700 persones interanualment.
 • En relació amb el trimestre anterior la taxa de temporalitat cau situant-se aquest trimestre en el 17,76% (-2,4%). Interanualment la caiguda de la temporalitat és de 3,1 punts percentuals.
 • La taxa de parcialitat se situa en el 12,78%, inferior a la del trimestre anterior (-0,8 p.p), i a la de fa un any (-0,1,2 p.p). La parcialitat involuntària se situa en el 40,19%.
 • La desocupació femenina (190.700 dones) és superior a la masculina (169.800 homes). Aquest trimestre la desocupació femenina s’ha reduït en 11.000 dones (-5,45%), mentre que la masculina ho ha fet amb major força, amb 22.700 homes menys desocupats (-11,79%). Interanualment, l’atur femení (-64.700 dones, -25,33%) s’ha reduït més que el masculí (-53.400 homes, -23,92%). Les dones representen el 52,90% del total de l’atur. La taxa d’atur femenina (10,24%) continua sent més elevada que la masculina (8,41%).
 • La taxa de parcialitat femenina se situa aquest trimestre en el 19,30%, més de tres vegades  la masculina (6,89%). I la taxa de temporalitat femenina és del 20,76%, 3 p.p. per sobre de la general.
 • Intertrimestralment creix l’atur juvenil en 11.000 joves (+13,96%), tot i que interanualment es redueix en 17.700 joves (-16,47%), situant-se en 800 joves. Representen el 19,99% del total de l’atur. La taxa d’atur juvenil se situa en el 25,44%, 16 punts percentuals per sobre de la del total de la població, i la de temporalitat juvenil se situa en el 55,20%, 3 vegades superior a la general.
 • Entre les persones majors de 55 anys l’atur baixa en 2.100 persones respecte al trimestre anterior (-1,88%) i en 31.300 persones interanualment (+22,17%), situant-se en 56.000 persones.
 • L’atur entre les persones estrangeres també es redueix intertrimestralment en 2.100 persones, i interanualment en 31.300 persones  respecte al trimestre anterior. Representen el 30,49% del total de persones en situació de desocupació.
 • Aquest trimestre 100 persones porten més d’un any en situació d’atur – atur de llarga durada (el 40,25% del total). D’aquestes, 98.800 persones porten més de 2 anys sense feina (68,09% del total de l’atur de llarga durada).
 • Les persones en situació d’atur que no perceben subsidi o prestació per desocupació representen aquest trimestre el 64,99% del total de l’atur.
 • Aquest trimestre s’han creat 63.700 llocs de treball, i 103.900 llocs de treball en un any. La indústria ha guanyat  40.000 llocs de treball, la construcció 21.600 llocs de treball i els serveis 4.100 llocs de treball. Per contra, l’agricultura ha perdut 1.900 llocs de treball en un trimestre. Interanualment tots els sectors creen ocupació, liderats per la indústria amb 51.700 llocs de treball més, seguit dels serveis (+36.300), la construcció (+11.700) i l’agricultura (+4.200).
 • Mentre que el sector privat ha creat 103.900 llocs de treball en un trimestre i 146.100 llocs de treball en un any, el sector públic ha destruït 40.200 llocs de treball intertrimestralment i 42.200 llocs de treball interanualment.
 • Pel que fa a les famílies, 72.800 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos,700 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació i 200.700 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals, 35.600 llars menys que el trimestre anterior.

 Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Les dades de l’EPA comencen a reflectir les conseqüències positives de la reforma laboral sobre l’ocupació i l’evolució del mercat de treball, afavorit també per la temporada estival i l’increment del turisme, que va recuperant les xifres prepandèmiques.

En aquest sentit, Catalunya lidera la reducció interanual de l’atur i la taxa d’atur baixa del 10%, situant-se en el 9,29%. A més, aquest trimestre se superen els 3,5 milions de persones ocupades i la taxa de temporalitat es redueix en 2,4 punts percentuals en un trimestre i en 3,1 punts percentuals en un any, i la població ocupada amb un contracte indefinit arriba al 82,2%.

Puja la població activa i es redueix la població inactiva intermensualment, tot i que interanualment es redueix la taxa d’activitat i s’incrementa la inactivitat.

Baixa la desocupació entre les dones, entre les persones majors de 55 anys i entre la població estrangera. I creix la creació d’ocupació a tots els sectors, destacant aquest trimestre la indústria, amb 40.000 llocs de treball més.

Algunes dades negatives d’aquest trimestre és l’increment de la desocupació entre les persones joves: 1 de cada 4 persones desocupades és menor de 25 anys. També s’ha incrementat l’atur de molt llarga durada (+2 anys), que representen el 68% de l’atur de llarga durada.

Per una altra banda, tot i la creació d’ocupació a tots els sectors, la indústria registra 16.800 llocs de treball menys que el segon trimestre de 2019, un any abans de l’esclat de la pandèmia. Així mateix, mentre que el sector privat crea ocupació, el sector públic perd llocs de treball.

Però les bones dades de l’evolució del nostre mercat de treball no es traslladen als treballadors i treballadores, que veuen com els preus dels aliments, de les energies i d’altres productes de primera necessitat continuen amb una escalada que sembla imparable, repercutint directament en el poder adquisitiu de les persones treballadores, incrementant la pobresa laboral i agreujant les situacions de vulnerabilitat.

Davant d’aquest escenari, la UGT de Catalunya reclama al govern de la Generalitat una resposta urgent a aquesta situació d’emergència social, amb un Pla de xoc d’aplicació i efecte immediat, pactat dins del diàleg social i dotat d’un pressupost suficient, que inclogui un bo social de 150 euros per les factures energètiques que complementi l’estatal, la gratuïtat de tot el transport públic i l’ampliació de les persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania i una reforma fiscal.

Reclamem també l’increment dels salaris, la inclusió de clàusules de revisió salarial als convenis col·lectius i la contenció dels preus per tal de garantir el poder adquisitiu dels treballadors i de les treballadores.

Per una altra banda, la recuperació del sector turístic ha d’estar acompanyada d’una nova  llei, que fomenti la transformació del sector i la creació d’ocupació de qualitat i amb condicions laborals dignes per a les treballadores i els treballadors.

I la nostra economia i el sector industrial necessiten posar en marxa el nou Pacte Nacional per a la Indústria per impulsar una  transformació digital i verda sota criteris de responsabilitat social i transició justa, fent-la més resilient i sostenible d’acord amb la Agenda 2030 i les directrius europees. Per això demanem responsabilitat a tots els grups parlamentaris per fer que aquest Pacte sigui un veritable Pacte de País, reforçant-ho amb el suport del Parlament de Catalunya i participant de manera activa en el seguiment del mateix i exigeixin el seu compliment.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • Mesures per contenir el preu, actuant sobre les causes de la pujada dels preus dels aliments i energètics, aconseguir un repartiment equilibrat de l’ajust entre totes les rendes, incloent-hi els beneficis empresarials i les rendes dels lloguers immobiliaris, i desenvolupar una negociació col·lectiva que freni la dinàmica de pèrdua de poder adquisitiu dels salaris.
 • Garantir el poder adquisitiu de les llars, especialment d’aquelles persones amb menys recursos, i donar una resposta immediata a aquelles persones en situació de més vulnerabilitat, amb polítiques públiques accessibles, permanents en el temps i amb els professionals necessaris per atendre les persones.
 • Avançar en el marc del Diàleg Social per a consolidar plenament una ocupació digna i amb drets al nostre país, amb un model laboral més just, solidari i equilibrat.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins arribar en el 2023 al 60% del salari mig del país, tal i com recomana la Carta Social Europea.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • L’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupaciói tot el sector públic, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector.
 • La utilització dels Fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation per impulsar polítiques de reactivació econòmica, dirigides a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, i a la creació d’ocupació de qualitat.
 • Reforçar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb el pressupost i el personal necessari amb l’objectiu de reduir l’atur, fonamentalment entre les dones, les persones majors de 45 anys i l’atur de llarga durada i molt llarga durada.

Comments are closed.