La UGT de Catalunya signa el preacord del conveni de comerç tèxtil de Barcelona

Ahir, dijous 15, es va dur a terme la signatura del preacord del conveni col·lectiu del comerç tèxtil entre el sindicat i la patronal. Aquest, tindrà una vigència de 3 anys (del 2022 al 2024) i hi figurarà un increment del 4% pel 2022, del 3% per l’any 2023 i un 3% pel 2024.
D’altra banda, la clàusula de revisió salarial es construeix d’acord amb la diferència de la suma de l’IPC (d’aquest any al 2024) i de l’increment pactat (10%) amb efectes fins al 1/1/2025 com a màxim, del 2% i consolidat a les taules salarials.
Respecte als diumenges i festius en la zona turística del municipi de Barcelona, del 15 de maig al 15 de setembre, segons l’acord social. Aquest acord es manté a menys que es dugui a terme un acord contrari amb la representació legal de les treballadores i treballadors.
En relació amb els temps parcials, es consolidaran les hores complementàries del 20% en cas d’haver esgotat totes les hores pactades en un any natural i sempre que el treballador o la treballadora estigui d’acord.
La contractació per circumstàncies de la producció haurà de ser de mínim 12 mesos, i fixes-discontinus a temps parcial de 4 mesos (120 dies). La jornada mínima serà de 16 hores a la setmana.
Hi ha llocs de treball que s’eliminaran: ajudant de 2ª, preparador o preparadora, aspirant administratiu/va i auxiliar de caixa de 2ª.
Aquest preacord, també obre la possibilitat de crear un comitè d’intercentres a la província de Barcelona.
Pel que fa als desplaçaments entre centres, sigui temporal o definitiu, fins ara no s’havia regulat amb temps d’avís. Amb aquest preacord, s’estipula que si el desplaçament és temporal, hi haurà un preavís de 2 dies i si és definitiu, de 7 dies.
El mateix preacord inclou un text sobre l’excedència especial per a estudis. Aquesta serà de mínim 15 dies fins a 2 mesos amb reserva del lloc de treball i de les condicions laborals de la persona treballadora.
Els treballadors i les treballadores també obtenen canvis en les llicències retributives: pel que fa a una mudança/canvi de domicili s’oferiran 2 dies, anteriorment sempre havia estat 1 sol dia. Per casaments de familiars fins a segon grau (antigament només de primer grau) també podran assolir un dia i finalment, les llicències s’iniciaran al dia laboral següent del fet causant.
Pel que fa a aquest preacord, totes dues parts han quedat que s’han d’incloure textos que encara no hi figuren com: el registre de la jornada, el teletreball i també, el pla d’igualtat.
Per part de la FeSMC de la UGT de Catalunya, s’ha considerat aquest preacord com a un avenç que enforteix el marc laboral del sector de comerç de Barcelona i que implementa les mesures de conciliació de la vida laboral i personal de les treballadores i treballadors. Així mateix, la federació ha considerat que aquest preacord recupera els drets en les condicions laborals i garanteix el poder adquisitiu de les persones treballadores del mateix sector.

Comments are closed.