L’actual context de les negociacions sobre el conveni d’oficines i despatxos de Catalunya

Les postures de la patronal i els sindicats, després d’haver dut a terme 12 reunions, han començat a apropar-se. Encara avui, no s’ha acabat de tancar cap acord, però sobre els temes principals sembla que es podria arribar a produir.
Tant la UGT de Catalunya com CCOO, han prioritzat certs temes considerats clau en aquesta negociació del conveni.
L’augment salarial pels pròxims anys 2022-24. Actualment, les treballadores i treballadors del sector es troben molt per sota de l’objectiu a negociar, però així i tot cada cop més s’estan produint augments en àmbits similars al seu sector. De moment, la patronal planteja augments del 3,75 %, 2,5 % y 2,5 % (un total de 8,75 %), i els sindicats han proposat el 5,5 %, 3 % i 3 % (un total de 11,5%).
A banda, també és prioritat pels treballadors i treballadores, el fet de poder incloure una clàusula d’actualització en funció de l’IPC, quelcom encara és un tema delicat per tractar amb la patronal.
Per part de la UGT de Catalunya i CCOO, s’està intentant trobar una solució amb relació a la compensació i absorció, ja que, hi ha moltes empreses que han exercit la congelació salarial durant anys. Aquest intent està sent valorat per la patronal, però només es duria a terme durant aquest conveni.
A més, es considera fonamental fixar unes condicions bàsiques i una compensació mínima diària per a tots els treballadors i treballadores que fan teletreball o treballen a distància. Cal establir un mínim per tal d’evitar la situació que es viu en algunes empreses que posen d’excusa que el conveni encara no s’hagi fixat per tal de no abonar cap compensació.
L’eliminació del nivell 3: el nivell 7.3 desapareix per l’augment de l’SMI, però en altres nivells serà més complicat donat que la patronal no ho accepta.
Des dels sindicats, s’ha proposat una jornada màxima anual d’un total de 1.750 hores. La patronal s’ha tancat en banda justificant que ja es va fer una rebaixa d’hores en l’últim conveni.
Es planteja a la patronal posar marges de temps mínims amb relació a les pauses visuals, però aquesta no està d’acord i considera que aquest tema ha de quedar en mans del servei de prevenció laboral.
Per la seva part, la patronal ha reivindicat que l’ampliació de la duració del contracte, per conveni, serà d’un any màxim. També ha posat en valor el temps parcial en la contractació de fixes-discontinus, quelcom des dels sindicats no s’està perquè no justifica el temps d’activitat i augmenta la precarietat del sector. La patronal reivindica també l’ampliació del període de prova i que en les excedències voluntàries s’ha d’establir un preavís de 15 dies per la seva sol·licitud i de 30 per la reincorporació.
La resta de punts a tractar en aquestes reunions sobre el conveni, són punts actius i que cal seguir treballant per aconseguir acords i combatre les diferències entre els sindicats i la patronal.

Comments are closed.