L’augment de l’atur i la caiguda de la contractació i de l’afiliació a la Seguretat Social demostren un cop més l’estacionalitat i la precarietat del nostre mercat de treball

Novament al mes d’agost puja l’atur a Catalunya, amb10.072 persones més en situació d’atur que al mes anterior (+2,60%) i se situa en 397.385 persones, 48.055 persones menys que l’any passat (-10,79%).

L’atur també creix a l’Estat espanyol: se situa en 3.382.324 persones, 46.400 persones més (+1,39%) respecte al mes anterior, però 315.172 persones menys (-8,52%) respecte al mateix període de fa un any.

A les províncies:

 • Barcelona: puja l’atur en 7.446 persones (+2,55%), 299.723 persones en situació de desocupació.
 • Girona:027 persones més en situació d’atur (+3,07%) i 34.455 persones desocupades.
 • Lleida: 503 persones més (+2,82%) i 18.344 persones en situació d’atur.
 • Tarragona:096 persones més (+2,50%) i 44.863 persones desocupades.

En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 10,28% de Girona i el 11,46% de Lleida.

L’atur s’incrementa tant entre els homes com entre les dones:

4.738 homes més en situació d’atur (+2,84%), per 5.334 dones més (+2,42%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 13,92% en el cas dels homes (27.721 desocupats menys) i un 8,25% en les dones (20.334 dones aturades menys).

Entre la població treballadora més jove l’atur es redueix lleugerament:

El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 23.623 joves, 56 menys en situació d’atur que al mes anterior (-0,24%). Respecte a l’any passat, el nombre de joves en situació d’atur s’ha reduït en un 6,32%, amb 1.595 joves menys.

L’atur entre la població estrangera desocupada baixa en 992 persones i representa el 17,75% del total de l’atur:

Amb un total de 70.531 persones estrangeres en situació de desocupació, 992 persones menys que el mes anterior (-1,4%), i un 12,9% menys respecte al mateix període de l’any anterior.

Per sectors, l’atur s’incrementa fonamentalment als serveis, amb 9.703 persones més desocupades (+3,62%). L’atur també s’incrementa a la construcció, amb 1.257 persones més (3,41%), i a la indústria, amb 1.067 persones més desocupades (+2,25%). Per contra, es redueix en 1.592 persones entre les persones sense ocupació anterior (-5,99%) i en 363 persones al sector agrari (-4,19%).

Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, en 26.706 persones (-8,78%); a la indústria, en 8.603 persones (-15,05%); a la construcció, en 8.539 persones (-18,29%); entre les persones sense ocupació anterior, en 2.521 persones, (-9,16%), i a l’agricultura, en 1.686 persones (-16,88%).

Baixa la contractació:

El mes d’agost s’han signat un total de 219.884 contractes95.343 contractes menys que al mes anterior (-30,25%).La contractació s’ha reduït a totes les províncies: a Barcelona, 74.345 contractes menys que al mes anterior (-32,57%); a Girona, 10.695 contractes menys (-32,97%); a Tarragona, 8.151 contractes menys (-25,04%), i a Lleida, 2.152 contractes menys que al mes anterior (-9,78%).

Comparant  aquestes dades amb les del mes d’agost de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 5,16%, amb 10.796 contractes més, augmentant a totes les províncies.

Baixa la contractació indefinida i també la temporal:

S’han signat 22.581 contractes indefinits, 11.674 contractes menys que el mes anterioramb una reducció d’un 34,08%. En relació a l’agost de l’any anterior, hi ha 1.751 contractes indefinits més (+8,41%). La contractació indefinida representa el 10,27% del total de la contractació d’aquest mes, 0,31 punts percentuals més que ara fa un any.

S’han signat 197.303 contractes temporals, 83.669 menys que al mes anterior, amb una reducció d’un 29,78%,però 9.045 contractes més que al mateix mes de l’any passat (+4,80%). El 89,73% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 76,68% de la contractació ha estat del sector serveis (168.610 contractes) i el 68,22% del total de la contractació del mes d’agost ha estat temporal i del sector serveis (150.015 contractes).

El 55,14% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (121.234 contractes), mentre que les dones han signat el 44,86% del total de la contractació (98.650 contractes).

Cau l’afiliació a la Seguretat Social:

Aquest mes es comptabilitzen 3.294.418 persones afiliades a la Seguretat Social, una reducció de 59.363 persones (-1,77%) respecte al mes de juliol. Respecte al mateix període de l’any anterior, l’afiliació s’incrementa en 119.578 persones (+3,77%).

La taxa de cobertura de prestacions se situa en el 59,63%. Així, 156.354 de les persones registrades a les oficines de treball, el 40,37%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 47,29% del total de les persones que reben una prestació: 109.222 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

 El número de persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC que cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res, se situa aquest mes en 265.576 persones. Aquesta xifra representa el 68,57% del total de l’atur registrat.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Com és habitual, el mes d’agost torna a pujar l’atur, després de sis mesos consecutius de descens. Destaquem també la pèrdua de persones afiliades a la seguretat social (-59.363 persones afiliades) i la reducció de la contractació durant aquest mes (-95.343 contractes signats).

Alertem que aquest mes s’ha produït el major increment d’atur (+10.072 persones) d’un mes d’agost des de l’any 2011, quan es va incrementar en 13.779 persones.

També destaquem que, en termes relatius, l’atur a Catalunya ha crescut més (+2,60%) que a l’estat espanyol (+1,39%), i que la contractació indefinida (-34,08%) ha caigut més que la temporal (-29,78%).

L’increment de l’atur es deu fonamentalment al sector dels serveis, d’on prové el 96,34% del total de l’atur del mes, com a efecte del final de la temporada estival. Així els contractes temporals, de curta i molt curta durada, de jornades parcials i salaris més baixos del nostre mercat de treball no ha estat capaç d’absorbir la pèrdua d’ocupació del mes d’agost.

Per una altra banda, el 40,37% de les persones en situació d’atur registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat continuen sense rebre prestacions per desocupació, ni contributives ni assistencials, i el 68,57% té uns ingressos inferiors a 426 euros o no cobren res.

Comparant les dades d’aquest mes amb les d’abans de l’inici de la crisi tornem a situar la realitat tal i com és: 

INDICADORS Agost’07 Agost’17  Variació
Persones en situació d’atur 267.473 397.385 +129.912
Homes en situació d’atur 109.635 171.375 +61.740
Dones en situació d’atur 157.838 226.010 +68.172
Joves en situació d’atur 23.468 23.623 +155
Contractes signats 184.299 219.884 +35.585
Contractes indefinits 24.846 22.581 -2.265
Contractes temporals 159.453 197.303 +37.850
Temporalitat 86,52% 89,73% +3,21%  
Afiliats a la Seguretat Social 3.415.098 3.294.418 -120.680
Cobertura de prestacions (Juliol’07-Juliol’17) 77,42% 59,63% -17,79%
% No cobren prestacions (Juliol’07-Juliol’17) 22,58% 40,37% +17,79%

 

 • En l’actualitat hi ha 129.912 persones més en situació d’atur. 
 • Hi ha 120.680 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Tenim més joves en situació d’atur.
 • Tot i que se signen més contractes, creixen els temporals i baixen els indefinits.
 • La temporalitat és 3,21 punts percentuals més alta.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït en més de 17 punts percentuals.

 

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 •  La derogació immediata de les darreres reformes laborals imposades.
 • Impulsar mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat.
 • Impulsar una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de les persones treballadores mitjançant l’augment salarial, i situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • La persecució del frau en la utilització de la contractació temporal amb conseqüències econòmiques dissuasives d’aquesta mala praxis.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.

Comments are closed.