Les treballadores i els treballadors de neteja d’edificis i locals aproven per una majoria àmplia el conveni del sector

Ratificat pel 83% dels vots en les diferents assemblees celebrades avui a Lleida, Tarragona i Barcelona.

El 83% dels treballadors i les treballadores del sector de la neteja d’edificis i locals han donat avui el seu vistiplau al principi d’acord del conveni del sector a Catalunya, assolit per la UGT i CCOO al Departament de Treball, en diferents assemblees celebrades aquest matí a Lleida, Tarragona i Barcelona.

Aquest principi d’acord, entre altres, inclou:

  • Increment salarial del conveni: 1,6% al 2018; 1,5% al 2019; 1,5% al 2020; i 1,5% al 2021.
  • Pel que fa a l’antiguitat es manté la mateixa regulació establerta en el conveni actual.
  • Ultraactivitat fins al 31 de desembre de 2024.
  • La nòmina serà abonada el primer dia hàbil de cada mes.
  • A partir del 2019, la jornada anual màxima serà de 1.800 hores.

La UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya valoren molt positivament aquest acord, que ha estat possible gràcies a les mobilitzacions dels treballadors i les treballadores i la vaga del passat 8 de març.

Comments are closed.