No signem el conveni de transport de viatgers de la província de Girona

Font: unsplash

La UGT no signarem avui el conveni de transport de viatgers de la província de Girona. Per a nosaltres és del tot inconcebible signar un conveni que ni tan sols reconeix l’IPC de l’any en curs

I encara menys es garanteixen els IPC posteriors ja que el conveni no incorporarà la clàusula  de revisió salarial per als anys següents.

El conveni no contempla cap increment de l’ IPC ni per al 2020 ni per al 2021 quan avui, dia en què se signa el conveni, tenim un IPC del 5,5% interanual.

No signarem aquest conveni no només perquè no s’incorporen millores de caràcter social, que tampoc no ho fa, sinó perquè empitjora el poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores del sector. Entenem que això no és de rebut després d’anys de contenció salarial.

Comments are closed.