RTVE posa en risc la seguretat de les seves instal·lacions

Els plecs que condicionen la nova adjudicació es basen únicament en l’oferta econòmica més barata no tenint en compte cap estàndard de qualitat de serveis de seguretat a realitzar per les empreses que puguin ser les noves adjudicatàries.

Per a UGT, és inadmissible que RTVE pugui deixar en mans de l’empresa que faci l’oferta més baixa la seguretat de les seves instal·lacions, d’alt risc per la seva condició estratègica, com a únic criteri d’adjudicació i sense que prevalgui cap altre de qualitat o garantia de servei.

UGT considera que RTVE no garanteix una adequada protecció de les seves instal·lacions, no valora cap element vinculat a la formació de personal, no estableix cap condició de compliment per part de l’empresa adjudicatària de conveni col·lectiu sectorial.

Els responsables de RTVE donen l’esquena a buscar una adequada protecció de les seves instal·lacions, no situen cap element vinculat a la formació de personal, no situen cap element de compliment per part de l’empresa al conveni col·lectiu estatal, i no preveu cap actuació sobre el seguiment i compliment del contracte durant la seva vigència.

El sindicat considera que establir com a criteri d’adjudicació només l’oferta més barata és fer un mal ús dels diners públics, ja que aquest ha de ser utilitzat responsablement, i obligar les empreses a donar compliment a les condicions laborals dels seus treballadors i a facilitar una veraç i continuada qualitat de serveis.

Adequar una oferta pública per donar avantatges a les empreses que més i millor incompleixen les condicions laborals i salarials sectorials dels seus treballadors, per donar avantatges als que fan desistiment de la formació contínua dels seus empleats incomplint la pròpia Llei, i retroalimenten el frau fiscal amb diners públics, no és la millor manera d’utilitzar els diners de la ciutadania, ni de garantir un model de seguretat privada d’acord amb la magnitud que representa la custòdia de les instal·lacions de RTVE.

El Concurs està preparat, per molt que ho empari la Llei de Contractes, a donar preferència al model d’empresa de baix perfil.

UGT exigirà la responsabilitat d’aquesta actuació als màxims responsables de l’Ens Públic.

Comments are closed.