S’aplica el Conveni de Transport de mercaderies per carretera i logística a l’empresa d’Outsourcing GI Group 2016 SL

Ahir, el Sector de Carreteres, Urbans i Logística de la FeSMC de la UGT de Catalunya, va aconseguir l’aplicació del Conveni Sectorial de Mercaderies en Gi Group, després d’una mediació davant el TLC per convocatòria de Vaga pels dies 24 i 25.

Aquesta empresa presta serveis de Logística en la Multinacional Danesa DSV en els centres de Rubí, Molins de Reí i Subirats i ofereix ocupació a més de 300 treballadores i treballadors.

L’acord estableix una convergència progressiva amb compensacions, per a l’aplicació plena del Conveni de Transport de Mercaderies a partir d’1 de juliol.

Amb aquest acord aconseguit, per la UGT, les persones treballadores de Gi Group 2016 que presten serveis en els centres de DSV , obtindran un increment en el seu salari, aproximadament, sobre més 6.000 euros anuals.

Aquest assoliment forma part del compromís ferm de la FeSMC de la UGT de Catalunya, ja que les Empreses de Serveis, que amb la reforma laboral han de convergir en l’aplicació dels Convenis Sectorials, han d’acabar amb la precarització i la competència deslleial.

Comments are closed.